Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2013

Επίθεση υπαλλήλων πανεπιστημίων προς το Υπουργείο Παιδείας

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Καταγγέλλουν το μοντέλο που εφαρμόστηκε για τον υπολογισμό των κενών και πλεονασμάτων.

Με ανακοινώσεις τους ο σύλλογος των διοικητικών υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Αθηνών και η Πρυτανεία Κρήτης εξαπολύουν μύδρους εναντίον του μοντέλου που χρησιμοποίησε το υπουργείο Παιδείας ώστε να καθορίσει τα κενά και τα πλεονάσματα.

Στις ανακοινώσεις που παρατίθενται ο μεν σύλλογος διοικητικών διατείνεται ότι το υπουργείο με περίτεχνο τρόπο κατάφερε να μετατρέψει τα κενά σε πλεονάσματα, ενώ η Πρυτανεία Πανεπιστημίου Κρήτης υποστηρίζει ότι η πλήρης έκθεση που απέστειλε η διοίκηση στο υπουργείο δεν ελήφθη υπόψη αν και ήταν η μοναδική που δεν ήταν ελλιπής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο εν λόγω μοντέλο που εφάρμοσε το υπουργείο έχουν εντοπιστεί και δυο λάθη στον υπολογισμό πλεονασμάτων και κενών σε ΤΕΙ Πειραιά και στην ΑΣΠΑΙΤΕ όπως έχει δημοσιεύσει το newsbeast.

Ανακοίνωση συλλόγου διοικητικών υπαλλήλων ΕΚΠΑ

Με περίτεχνο τρόπο οι ειδικοί του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το έλλειμμα 600 διοικητικών υπαλλήλων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών το μετέτρεψαν σε περίσσευμα 498 υπαλλήλων (ούτε καν 500) με τη χρήση διεθνών δεικτών με πρωτοποριακό τρόπο.

Για τους φοιτητές καθορίζουν δείκτη 1,5 διοικητικούς ανά 100 φοιτητές και 4,5 διοικητικούς ανά 100 φοιτητές για Πολυτεχνεία, Γεωπονικά, Αν.Σ.Κ.Τ. και ΑΣΠΕΤΕ ως εργαστηριακά και πάντα με μαγικό τρόπο εξαφανίζουν 187 εργαστήρια από 25 τμήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Π..χ. Όλα τα εργαστήρια της Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Νοσηλευτικής, Φαρμακευτικής, από τη Σχολή Θετικών Επιστημών εργαστήρια όπως Μετεωρολογίας-Πυρηνικής Φυσικής-Αστρονομίας-Βιοχημείας-Φαρμακευτικής Χημείας-Οργανικής και Ανόργανης Χημείας-Γενετικής Βιολογίας-Ζωολογίας-Βοτανικής-Σεισμολογίας-Ορυκτολογίας-Παλαιοντολογίας-Ηλεκτρονικών Υπολογιστών-Οπτικών Επικοινωνιών-Ραδιοηλεκτρονικής, κ.λπ. Από τα παιδαγωγικά: Λογοθεραπείας-Βιοφυσικό Περιβάλλον-Εργοφυσιολογίας-Εργομετρίας-Κλασσικού Αθλητισμού-Αρχαιολογίας, κ.λπ. κ.λπ. και έτσι μειώνουν το προσωπικό στο 1/3.

Επίσης για τα τμήματα υπολογίζουν 15 διοικητικούς ανά τμήμα και για τα εργαστηριακά τμήματα 30. Και εδώ εξαφανίζονται τα 25 εργαστηριακά τμήματα του ΕΚΠΑ. Ακόμα αναφέρουν οι διοικητικοί στην ανακοίνωσή τους «τέλος έρχεται και η αποθέωση με το δείκτη διοικητικοί ανά 100 μέλη διδακτικού προσωπικού. Διεθνώς οι διοικητικοί ανά 100 μέλη διδακτικού προσωπικού, είναι από 70 έως 110, και στην Ελλάδα ο μέσος όρος είναι 68 διοικητικοί για 100 μέλη διδακτικού προσωπικού.

Η ομάδα του υπουργείου Παιδείας, μετά από διεθνή έρευνα και βαθυστόχαστη μελέτη όρισε δείκτη 1 διοικητικός ανά 100 μέλη διδακτικού προσωπικού, δηλαδή κατά την επιτροπή, για το Πανεπιστήμιο Αθηνών, δεν χρειάζονται οι 1.300 υπάλληλοι, αλλά ούτε οι 800 ή οι 500 υπάλληλοι για την λειτουργία του ΕΚΠΑ, έχοντας, 2.000 μέλη ΔΕΠ, αλλά είναι αρκετοί οι 20 υπάλληλοι».

Ανακοίνωση Πρυτανείας Πανεπιστημίου Κρήτης

Σε αντίθεση με όλα τα ΑΕΙ των οποίων η έκθεση χαρακτηρίζεται ως «ελλιπής», το Πανεπιστήμιο Κρήτης αναφέρεται ως το μόνο ίδρυμα που εκπόνησε «σχεδόν πλήρη» έκθεση αξιολόγησης και σχέδιο στελέχωσης για τις δομές και υπηρεσίες του. Παρά ταύτα στην εισήγηση δεν προκύπτει η παραμικρή αιτιολόγηση που να αντικρούει τις υποβληθείσες εκθέσεις από το ίδρυμά μας, όπως όριζε ο ν. 4172/2013 (άρθρο 90). Συνεπάγεται επομένως ότι η ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. αγνόησε παντελώς την «Αξιολόγηση των Δομών και Υπηρεσιών» και το «Νέο Οργανόγραμμα» μας, παραβιάζοντας σαφώς τον προαναφερόμενο νόμο εις βάρος του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Σε σχετικούς πίνακες αναφέρονται οι δείκτες και οι συντελεστές, δια των οποίων το Υ.ΠΑΙ.Θ. εισηγείται, ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης διαθέτει «πλεονάζον προσωπικό» και ως εκ τούτου προχώρησε τη διαδικασία διαθεσιμότητας 49 υπαλλήλων του. Πέρα από το γεγονός ότι οι προσεγγίσεις της εισήγησης αντιβαίνουν τις παγκοσμίως αποδεκτές αρχές διοικητικής οργάνωσης των ΑΕΙ, είναι προφανές ότι η επιλογή των δεικτών και συντελεστών έγινε με αυθαίρετο και μονομερή τρόπο, ώστε να ικανοποιηθεί η προειλημμένη απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. για διαθεσιμότητα συγκεκριμένου αριθμού διοικητικού προσωπικού (είναι ενδεικτική η πρωτοφανής και αυθαίρετη αναλογία 100 μέλη ΔΕΠ/1 Διοικητικό Υπάλληλο...).

Αναφέρεται ότι τα ΑΕΙ «οφείλουν να αξιοποιήσουν την παρεχόμενη τεχνογνωσία από το ΥΔΙΜΗΔ και το ΥΠΑΙΘ αλλά και την πρόσκληση 56 για την εκπόνηση Οδικού Χάρτη-Σχεδίου δράσης για την υλοποίηση των μεταρρυθμιστικών δράσεων». Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει από το Μάρτιο 2013 καταθέσει στο ΥΔΙΜΗΔ Οδικό Χάρτη για την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του. Στο κείμενο του Οδικού Χάρτη βασίστηκε η έκθεση αξιολόγησης δομών και υπηρεσιών (62 σελίδες), το προτεινόμενο νέο οργανόγραμμα (39 σελίδες) και το σχέδιο στελέχωσης (71 σελίδες) που ο υπουργός θεωρεί πλήρη, άρα ολοκληρωμένα, και ταυτόχρονα φαίνεται να καλεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης να εκπονήσει τον οδικό χάρτη που έχει ήδη εκπονήσει. Η εισήγηση παρά την αναγνώριση της πληρότητας της υποβληθείσας έκθεσης του Πανεπιστημίου Κρήτης ούτε λαμβάνει υπόψη τα συμπεράσματά της, αλλά ούτε αντιπροτείνει εναλλακτικό οργανόγραμμα και σχέδιο στελέχωσης. Η δημοσιοποίηση της εισήγησης του υπουργού επιβεβαίωσε την πεποίθηση όλων των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, ότι η κυβέρνηση είχε εξαρχής ως μοναδικό στόχο τη διαθεσιμότητα συγκεκριμένου αριθμού διοικητικών υπαλλήλων και όχι την αντικειμενική αξιολόγηση των διοικητικών υπηρεσιών και την αναδιοργάνωσή τους.

Τέλος, επιβεβαίωσε ως επιβεβλημένη και ορθή την επιλογή της συγκλήτου για αποστολή της μελέτης για την αξιολόγηση και το σχέδιο στελέχωσης των δομών και υπηρεσιών του Ιδρύματος. Και τούτο καθότι η «ομολογία» της εισήγησης για την πληρότητα της μελέτης την οποία –κατά νόμο- υποβάλαμε, αλλά και η αγνόησή της από την εισήγηση του Υ.ΠΑΙ.Θ., ενισχύει τα νομικά επιχειρήματά της προσφυγής που έχει καταθέσει το Πανεπιστήμιο Κρήτης -μαζί με τα υπόλοιπα 7 ΑΕΙ που εθίγησαν με τη διαθεσιμότητα του προσωπικού τους- στο Συμβούλιο της Επικρατείας.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.