Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

Βγήκε η προκήρυξη για τη στελέχωση της ΝΕΡΙΤ

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Την πλήρωση 132 θέσεων δημοσιογράφων και 224 θέσεων καλλιτεχνικών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, προκηρύσσει η ΝΕΡΙΤ Α.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέχρι τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 12.00 με τη συμπλήρωση της φόρμας αίτησης στους παρακάτω ιστοτόπους: https://apps.gov.gr/opengov/applications/nerit/app/select_office.php?option=rep για τους δημοσιογράφους και https://apps.gov.gr/opengov/applications/nerit/app/select_office.php?option=art για τις θέσεις καλλιτεχνικών ειδικοτήτων.

Στην αίτηση πρέπει να επισυναφθεί και βιογραφικό σημείωμα, συντεταγμένο σύμφωνα με το πρότυπο europass.cedefop.europa.eu/el/home.

"Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει αίτηση σε μία μόνο εκπαιδευτική κατηγορία και σε μία γεωγραφική περιοχή. Η σώρευση περισσότερων αιτήσεων συνεπάγεται αυτοδικαίως ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα διενεργηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΡΙΤ Α.Ε., με τη συνεπικουρία αξιολογητών και εξωτερικών τεχνικών συμβούλων. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον απολυτήριο Λυκείου και να πληρούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα", αναφέρει η ανακοίνωση της ΝΕΡΙΤ.

Τα πλήρη κείμενα των προσκλήσεων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.opengov.gr.

Παράλληλα, η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Μητρώου Αξιολογητών, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής και πρόσληψης (εκτός ΑΣΕΠ) 356 υπαλλήλων σε θέσεις καλλιτεχνικών ειδικοτήτων και δημοσιογράφων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για αξιολογητέςαποκλειστικά ηλεκτρονικώς μέχρι τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 12.00, με τη συμπλήρωση αίτησης στον ιστότοπο https://apps.gov.gr/opengov/applications/nerit/app/select_office.php?option=eval και φόρμας βιογραφικού σημειώματος συνημμένου στην αίτηση, σύμφωνα με το πρότυπο europass.cedefop.europa.eu/el/home.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για περισσότερες από μία θέσεις.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.opengov.gr.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.