Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015

Τι αναφέρεται για αναπληρωτές και μόνιμους εκπαιδευτικούς στα Πρότυπα - Πειραματικά

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί άμεσα.

Θέματα επιλογής διευθυντών και εκπαιδευτικού προσωπικού στα Πρότυπα-Πειραματικά σχολεία καθορίζει τροπολογία που τελικά θα ενταχθεί στο νομοσχέδιο για θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατατίθεται στη Βουλή.

Για τους αναπληρωτές στα Πρότυπα και Πειραματικά αναφέρεται ότι «αν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η πρόσληψη αναπληρωτών με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα, σύμφωνα με τα παραπάνω, τα κενά καλύπτονται από τους πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών των μη πρότυπων και πειραματικών σχολείων».

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση η αντικατάσταση αυτή γίνεται ώστε να προβλεφθεί πως αν υπάρχει αδυναμία να προσληφθούν αναπληρωτές με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα, τα κενά θα καλύπτονται από τους πίνακες κατάταξης αναπληρωτών.

Μια τροποποίηση έχουμε και στην επιλογή των εκπαιδευτικών καθώς στην παράγραφο Δ, η παράγραφος 2 του άρθρου 48 του ν.3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118 Α΄) αντικαθίσταται, ώστε να είναι δυνατόν ως μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού των Πειραματικών και των Πρότυπων σχολείων να επιλέγονται όχι μόνο εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας αλλά και εκπαιδευτικοί διαφορετικής βαθμίδας σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Παρατίθενται τα ακόλουθα χωρία:

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 48 του ν.3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«Ως εκπαιδευτικοί των Πειραματικών και Πρότυπων Σχολείων επιλέγονται δημόσιοι εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας καθώς και δημόσιοι εκπαιδευτικοί διαφορετικής βαθμίδας που δύνανται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις να απασχολούνται και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης, οι οποίοι/ες έχουν τουλάχιστον τετραετή διδακτική υπηρεσία στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση. Στις αρχές κάθε ημερολογιακού έτους εκδίδεται προκήρυξη της Δ.Ε.Π.Π.Σ., ύστερα από εισηγήσεις των ΕΠ.Ε.Σ., η οποία δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και με την οποία καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να επιλεγούν σε θέσεις με θητεία εκπαιδευτικών των Πειραματικών ή Πρότυπων Σχολείων να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην
προκήρυξη.»

2. Η παράγραφος 9, περίπτωση δ΄ του άρθρου 48 του νόμου 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118Α΄),ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

«Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η πρόσληψη αναπληρωτών με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα, σύμφωνα με τα παραπάνω, τα κενά καλύπτονται από τους πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών των μη πρότυπων και πειραματικών σχολείων».


Πηγή: http://www.newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.