Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014

ΕΣΑμεΑ: Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας αιτήσεων εκπαιδευομένων στο πλαίσιο του Έργου «Ενδυνάμωση της Συλλογικής Έκφρασης και της Συνηγορίας των ατόμων με Ψυχική Αναπηρία» μέχρι την Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Ανακοίνωση 27.01.14
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία - Ε.Σ.Α.μεΑ. (Ν.Π.Ι.Δ.) στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της Πράξης «ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ», που υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, λαμβάνοντας υπόψη τη Νο 16/27.01.2014 απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ότι στο πλαίσιο των κάτωθι Προσκλήσεων:

1. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 34/9.1.14 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευομένων του Έργου «Ενδυνάμωση της Συλλογικής Έκφρασης και της Συνηγορίας των Ατόμων με Ψυχική Αναπηρία»(Υποέργο 2) για την Λάρισα.
2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 36/9.1.14 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευομένων του Έργου «Ενδυνάμωση της Συλλογικής Έκφρασης και της Συνηγορίας των Ατόμων με Ψυχική Αναπηρία»(Υποέργο 2) για την Χίο.
3. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 37/9.1.14 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευομένων του Έργου «Ενδυνάμωση της Συλλογικής Έκφρασης και της Συνηγορίας των Ατόμων με Ψυχική Αναπηρία»(Υποέργο 2) για την Αθήνα.
4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 38/9.1.2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευομένων του Έργου «Ενδυνάμωση της Συλλογικής Έκφρασης και της Συνηγορίας των Ατόμων με Ψυχική Αναπηρία»(Υποέργο 2) για τα Χανιά.
5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 39/9.1.2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευομένων του Έργου «Ενδυνάμωση της Συλλογικής Έκφρασης και της Συνηγορίας των Ατόμων με Ψυχική Αναπηρία»(Υποέργο 2) για το Ρέθυμνο.
6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 41/9.1.14 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευομένων του Έργου «Ενδυνάμωση της Συλλογικής Έκφρασης και της Συνηγορίας των Ατόμων με Ψυχική Αναπηρία»(Υποέργο 2) για την Κοζάνη.
7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 42/9.1.14 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευομένων του Έργου «Ενδυνάμωση της Συλλογικής Έκφρασης και της Συνηγορίας των Ατόμων με Ψυχική Αναπηρία»(Υποέργο 2) για την Άρτα.

Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων μέχρι την Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014.

Η παράταση δίνεται λόγω μη κατάθεσης επαρκούς αριθμού αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Συνημμένα:
1. Η αρ. πρωτ. 34/ 9.1.2014 πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος εκπαιδευομένων
2. Η αρ. πρωτ. 36/ 9.1.2014 πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος εκπαιδευομένων
3. Η αρ. πρωτ. 37/ 9.1.2014 πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος εκπαιδευομένων
4. Η αρ. πρωτ. 38/ 9.1.2014 πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος εκπαιδευομένων
5. Η αρ. πρωτ. 39/ 9.1.2014 πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος εκπαιδευομένων
6. Η αρ. πρωτ. 41/ 9.1.2014 πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος εκπαιδευομένων
7. Η αρ. πρωτ. 42/ 9.1.2014 πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος εκπαιδευομένων
8 Αίτηση υποψηφιότητας εκπαιδευομένου

Για την Ε.Σ.Α.μεΑ.

Ο Πρόεδρος της Ε.Γ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ


Μεταβιβάσιμα αρχεία:
Ανακοίνωση σε ηλεκτρονική μορφή (application/msword, 100 KB)
Αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή (application/msword, 99 KB)
Πρόσκληση για την Άρτα σε ηλεκτρονική μορφή (application/msword, 105 KB)
Πρόσκληση για την Αθήνα σε ηλεκτρονική μορφή (application/msword, 105 KB)
Πρόσκληση για τα Χανιά σε ηλεκτρονική μορφή (application/msword, 105 KB)
Πρόσκληση για τη Χίο σε ηλεκτρονική μορφή (application/msword, 105 KB)
Πρόσκληση για την Κοζάνη σε ηλεκτρονική μορφή (application/msword, 105 KB)
Πρόσκληση για τη Λάρισα σε ηλεκτρονική μορφή (application/msword, 105 KB)
Πρόσκληση για το Ρέθυμνο σε ηλεκτρονική μορφή (application/msword, 105 KB)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.