Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015

Οδηγίες από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για τις φοροαπαλλαγές των δικαστών

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Ενημέρωση και για τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων.

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕΔΕ), ενημερώνει τους δικαστές αλλά και παρέχει οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης και υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος τους, ενώ παράλληλα υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με απόφαση του Μισθοδικείου πρέπει να τύχουν φορολογικής απαλλαγής ανάλογης με αυτή των βουλευτών, ενώ εκφράζει την άποψη ότι τα αναδρομικά τους απαλλάσσονται από την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης που επιβλήθηκε 2011.

Ειδικότερα, η ΕΔΕ αναφέρει μεταξύ των άλλων:

«Η παροχή αυτή μας χορηγήθηκε έναντι της παραιτήσεώς μας από κάθε άλλη αξίωση προς βελτίωση των αποδοχών μας, για το από 1.1.2003 μέχρι 31.12.2007 διάστημα (βλ. παρ. 6 της υπ' αριθμ. 2/1601/0022/2008 απόφασης των υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης).

Ενόψει αυτών, η άποψη μας είναι ότι το ποσό της παραπάνω δόσεως απαλλάσσεται από την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης που επιβλήθηκε με το άρθρο 29 του ν. 3986/2011, έστω κι αν η διάταξη αυτή υπάγει στην εν λόγω εισφορά κάθε εισόδημα, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, που προέκυψε κατά τις διαχειριστικές χρήσεις 2010 και μετέπειτα».

Ακόμη, η ΕΔΕ υπενθυμίζει ότι «όπως και για το προηγούμενο οικονομικό έτος, είναι δυνατή για όσους το επιθυμούν, η προβολή των αντίστοιχων αξιώσεων με τη δήλωση φόρου εισοδήματος, με την υποβολή επιφύλαξης επί της δηλώσεως φόρου εισοδήματος».

Σύμφωνα με την ΕΔΕ, η επιφύλαξη αυτή αφορά δύο σημεία: 1) επί των αποδοχών του έτους 2014 (φοροαπαλλαγή 25%) και 2) για τη μη επιβολή έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης επί των αναδρομικών παροχών που καταβλήθηκαν.

Παράλληλα, η ΕΔΕ παρέχει οδηγίες για τις δικαστικές ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν τα μέλη της σε περίπτωση απόρριψης της επιφύλαξης που θα διατυπώσουν.

Αναλυτικότερα, αναφέρει η ΕΔΕ:

«Επισημαίνεται εξ άλλου, ότι κατά της τυχόν απορριπτικής (ρητής ή σιωπηρής) απόφασης επί της παραπάνω επιφύλαξης, πρέπει να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης στον υπόχρεο ή από τη συντέλεση της παράλειψης.

Η παραπάνω προθεσμία αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου. Κατά δε της (ρητής ή σιωπηρής) απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής θα πρέπει να ασκηθεί εντός 30 ημερών φορολογική προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου.

Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης υποχρεούται να εκδώσει απόφαση εντός 90 ημερών από την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής στη φορολογική διοίκηση, εάν, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, δεν εκδοθεί απόφαση τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή έχει απορριφθεί από την υπηρεσία εσωτερικής επανεξέτασης και ο υπόχρεος έχει λάβει γνώση αυτής της απόρριψης κατά την εκπνοή της προθεσμίας αυτής.

Για τη διευκόλυνση των συναδέλφων που θα αποφασίσουν να υποβάλουν την εν λόγω επιφύλαξη, επισυνάπτουμε σχετικό σχέδιο.

Η επιφύλαξη αυτή πρέπει να κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός της προθεσμίας που αναγράφεται στη σελίδα που εμφανίζεται μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος, στην οποία θα πρέπει να έχετε επιλέξει το αντίστοιχο εικονίδιο για την υποβολή επιφύλαξης».


Πηγή: http://www.newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.