Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015

Ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής μαθητών με αναπηρία

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Ολοκληρωμένο Μητρώο ΑμεΑ από το υπουργείο Παιδείας.

Το υπουργείο Παιδείας δεν διαθέτει ακριβή στοιχεία για τους μαθητές με αναπηρία που ήδη φοιτούν στις υπάρχουσες δομές εκπαίδευσης (ειδικής ή και γενικής αγωγής) και η αδυναμία καταγραφής συνιστά μείζον πρόβλημα όπως αναφέρεται σε έγγραφο που διαβίβασε στη Βουλή ο υπουργός Παιδείας Αριστείδης Μπαλτάς στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος το υπουργείο Παιδείας υλοποιεί σχετικό έργο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ με τίτλο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού μητρώου δεδομένων για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ηλικίας 4-25 ετών και η αξιοποίηση του στην εκπαιδευτική διαδικασία – Οριζόντια Πράξη» στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2 και 3 του ΕΠ « Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με ανάδοχο, κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού, την εταιρεία Globo Technologies, το οποίο αναμένεται σύντομα να ολοκληρωθεί και να τεθεί σε λειτουργία από την επόμενη σχολική χρονιά.

Το έργο προβλέπει την ανάπτυξη και λειτουργία ενός σύγχρονου Ειδικού Ολοκληρωμένου Συστήματος (Μητρώο ΑμεΑ) με τη μορφή βάσης δεδομένων στο οποίο θα καταχωριστούν μέσω ειδικής δικτυακής επαφής, αφού πρώτα καταγραφούν με αξιόπιστο και αντικειμενικό τρόπο, όλοι οι μαθητές με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, επιπέδου Αθμιας και Βθμιας εκπαίδευσης (4-25 ετών) κατά κατηγορία αναπηρίας ή και ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης. Το Λογισμικό Μητρώου ΑμεΑ θα διαχειρίζεται όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο κάθε παιδί ( δημογραφικά, πληροφορίες για ιδιαιτερότητες, εξατομικευμένες ανάγκες ειδικής υποστήριξής τους και δυνατότητες εκπαίδευσης, στοιχεία προόδου, δεξιότητες, ειδικά εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό κ.α.).

Η εφαρμογή του Μητρώου ΑμεΑ έχει στόχο την ενίσχυση της πρόσβασης και της συμμετοχής όλων των παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα, την καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας και της σχολικής διαρροής και θα λειτουργήσει ως εργαλείο στήριξης του θεσμού της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, το οποίο θα αφορά όλους τους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες χωρίς διακρίσεις.

Μέσω του συγκεκριμένου έργου, αναμένεται να επιτευχθεί:

1. Ο εντοπισμός και καταγραφή των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία στην ελληνική επικράτεια.

2. Η άμεση έγκαιρη και κατάλληλη ανταπόκρισή στις ανάγκες του κάθε μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία καθώς και ο προγραμματισμός και η παρακολούθηση της πορείας εκπαίδευσής του.

3. Η γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των γονέων των μαθητών και όλων των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών κλάδων ΕΑΕ και η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών.

4. Η μείωση της γραφειοκρατίας και της αλληλοεπικάλυψης των διαδικασιών και της συγκέντρωσης πληροφοριών αναγκαίων για την ΕΑΕ.

5. Η ορθολογικότερη διαχείριση και αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων και μη πόρων της δημόσιας εκπαίδευσης και ΕΑΕ.


Πηγή: http://www.newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.