Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015

Πρόσκληση για εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ 73

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Αφορά το πρόγραμμα μειονοτικών σχολείων.

Η πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ73 για το πρόγραμμα μειονοτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Θράκης θα πραγματοποιηθεί από τον Ενιαίο Πίνακα Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης κατά τη σειρά κατάταξης τους σε αυτόν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7Α του Ν. 3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71Α’), όπως προστέθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4310/2014 (Φ.Ε.Κ. 258 Α΄) και της με αρ. Φ.821/ 136077 /Η2/2-9-2015 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1872 /Β’/04-09-2015), όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ. Φ.821/142332/Η2/11-9-2015 (Φ.Ε.Κ. 2032/Β΄/17-9-2015) όμοιά της και κατόπιν της με αριθ. 44/2015 Πράξης της Επιτροπής του άρθρου 28, παρ. 4 του Ν. 2190/1994 (Α’ Τεύχος 28) συγκροτηθείσας με την αρ. 420/31-8-2015 Πράξη του Προεδρεύοντος του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Τα παραπάνω αναφέρονται στην πρόσκληση που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας και το οποίο καλεί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ73 που επιθυμούν να εγγραφούν στον Ενιαίο Πίνακα Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης και να απασχοληθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές σε μειονοτικά σχολεία Π.Ε., κατά το σχολικό έτος 2015-2016, να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός πέντε ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι:

1. απόφοιτοι της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.) ή

2. απόφοιτοι του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, που έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2011−2012 έως το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 και εφόσον κατά τη διάρκεια των σπουδών τους έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς σε επτά (07) τουλάχιστον διδακτικά αντικείμενα – μαθήματα που εμπίπτουν στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές «Τουρκική γλώσσα και η Διδακτική της», «Μειονοτική Εκπαίδευση» και «Θέματα πολυγλωσσίας και πολυπολιτισμικότητας» (άρθρο 7Α παρ. 2 Ν. 3848/2010 (Α΄71), που προστέθηκε με το άρθρο 67 Ν. 4310/2014 (Α΄258) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 της με αρ. Φ.821/ 136077 /Η2/2-9-2015, καταρτίζονται δύο πίνακες: ο Πίνακας Α΄ για υποψηφίους με προϋπηρεσία στο μειονοτικό πρόγραμμα μειονοτικών σχολείων και ο Πίνακας Β΄ για υποψηφίους με μηδενική προϋπηρεσία στο μειονοτικό πρόγραμμα.

Οι υποψήφιοι του Πίνακα Α΄ προηγούνται των υποψηφίων του Πίνακα Β'.

Περισσότερα στην εγκύκλιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.