Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2014

Τι ισχύει για τα καθήκοντα των εκπαιδευτικών Παράλληλης Στήριξης

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Επιτρέπεται η απουσία σε εργάσιμες μέρες μόνο πριν και μετά το σεμινάριο.

Οι εκπαιδευτικοί της Παράλληλης Στήριξης κατά το χρονικό διάστημα υλοποίησης της Επιμόρφωσης Α’ και Β’ φάσης δεν απαλλάσσονται από τα διδακτικά τους καθήκοντα. Δύνανται να απουσιάσουν εργάσιμες ημέρες μόνο πριν και μετά τη διεξαγωγή του επιμορφωτικού σεμιναρίου Α’ και Β’ φάσης, προκειμένου να μεταβούν από τη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους προς το ΠΕΚ και αντίστροφα.

Τα παραπάνω αναφέρονται σε έγγραφο του Υπουργείου ενώ μεταξύ των άλλων επισημαίνεται ότι η Επιμόρφωση Α’ και Β’ φάσης θα διεξαχθεί σε μη εργάσιμες ημέρες. Μόνο σε ΠΕΚ αστικών κέντρων δύναται να διεξαχθεί απογευματινές ώρες εργάσιμων ημερών με την προϋπόθεση ότι οι εκπαιδευτικοί δεν θα απαλλαγούν από τα διδακτικά τους καθήκοντα και θα εργάζονται κανονικά στις σχολικές τους μονάδες ώστε να μην παρεμποδίζεται η λειτουργία τους.

Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός απουσιάσει αδικαιολόγητα από την Επιμόρφωση και έχει μετακινηθεί εργάσιμη ημέρα πριν ή/και μετά το σεμινάριο επιμόρφωσης Α’ και Β’ Φάσης, εφαρμόζεται η σχετική νομοθεσία για αδικαιολόγητη απουσία από την υπηρεσία, ενώ πραγματοποιείται ανάλογη περικοπή του μισθού του.

Στο επιμορφωτικό πρόγραμμα συμμετέχουν μόνο οι εκπαιδευτικοί που έχουν προσληφθεί στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Η συμμετοχή και παρακολούθηση του επιμορφωτικού προγράμματος της Α’ και Β’ φάσης επιμόρφωσης για το σχολ. έτος 2014-2015 είναι υποχρεωτική για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι προσλήφθηκαν από τους ενιαίους πίνακες Γενικής Αγωγής και προαιρετική για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι προσλήφθηκαν από τους πίνακες Ειδικής Αγωγής.

Όσοι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν την Α’ και Β’ Φάση Επιμόρφωσης κατά τα σχολικά έτη 2012-2013 και 2013-2014 δε θα παρακολουθήσουν την Α’ και Β’ Φάση Επιμόρφωσης κατά το σχολικό έτος 2014-2015. Εξαιρούνται εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν την Α’ και Β’ φάση επιμόρφωσης το σχολικό έτος 2013-2014 και δεν έλαβαν βεβαίωση παρακολούθησης λόγω απουσιών, οπότε δύνανται να παρακολουθήσουν κατά το σχολικό έτος 2014-2015 τις ώρες που υπολείπονται για την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης, προκειμένου να λάβουν τη βεβαίωση παρακολούθησης.

Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και ΠΕΚ (Διεύθυνση Εκπαίδευσης και ΠΕΚ που ανήκε ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός το 2013-2014 και Διεύθυνση Εκπαίδευσης και ΠΕΚ που ανήκει ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός το 2014-2015), ώστε να αποφευχθούν λάθη στη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα επιμόρφωσης.

Τα έξοδα μετακίνησης, διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών στο πλαίσιο των Υποέργων 1 και 2 , θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό των Πράξεων. Ο τρόπος υπολογισμού αυτών των δαπανών πραγματοποιείται με βάση τον Ν. 2685/1999 όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν.3833/2010 και ισχύει.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.