Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2013

Ποιοι Έλληνες εισάγονται στα πανεπιστήμια της Κύπρου

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Τα αποτελέσματα της Β' κατανομής.

Οι κενές θέσεις που προέκυψαν από την άρνηση των επιτυχόντων να φοιτήσουν στα δυο δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου μοιράστηκαν εκ νέου με τη λεγόμενη Β κατανομή σε όσους εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους.

Όσοι έχουν πετύχει θα πρέπει το αργότερο μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Β κατανομή είχε ως αποτέλεσμα να μειωθούν αρκετά οι βάσει εισαγωγής και πλέον σε πολλά τμήματα υποψήφιο με λίγο πάνω από το 10 βαθμό πρόσβασης κατάφεραν να εξασφαλίσουν μια θέση στα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου.

Μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου αιτήσεις εγγραφής

Οι επιτυχόντες φοιτητές και φοιτήτριες προερχόμενοι από την Ελλάδα θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο εγγραφής το οποίο μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας www.ucy.ac.cy/fmweb επιλέγοντας το σύνδεσμο ΄Ανακοινώσεις΄ και να το καταθέσουν μαζί με τα αναγκαία επισυναπτόμενα (απολυτήριο Λυκείου, 1 φωτογραφία, αντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και αντίγραφο της ιατρικής ασφαλιστικής κάλυψης (Εurocard)) στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) στην Πανεπιστημιούπολη, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013.

Διαμονή στις Εστίες

Οι φοιτητές προερχόμενοι από την Ελλάδα που έχουν εξασφαλίσει θέση για πρώτη φορά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με τη Β´ Κατανομή, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για διαμονή στη Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου Κύπρου για την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά, την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου ή τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2013. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ, στην Πανεπιστημιούπολη.

Για έντυπα αιτήσεων διαμονής στη Φοιτητική Εστία και περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ, τηλ. 22894045/4035 και στην ιστοσελίδα www.ucy.ac.cy/fmweb, επιλέγοντας το σύνδεσμο «Ανακοινώσεις».

Βάσεις

Με τη Β κατανομή οι βάσεις μειώθηκαν αισθητά και πλέον αρκετά τμήματα έχουν βάση εισαγωγής λίγο πάνω από το 10. Για παράδειγμα το τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας είχε βάση με τη β κατανομή 10.12 ( Α κατανομή 15.42), το τμήμα κλασικών σπουδών διαμόρφωσε τη βάση του στο 10.98, η κοινωνιολογία 10.88, το οικονομικό 10.61, η διοίκηση επιχειρήσεων 10.03.

Τις υψηλότερες βάσεις εισαγωγής και μετά τη Β κατανομή την είχαν η Ιατρική με 18.13 καθώς και η νομική που ο τελευταίος εισαχθείς είχε 18.13. Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο δεν έχει ανακοινώσει ακόμα τα αποτελέσματα της Β κατανομής. Οι Κύπριοι ανακοινώνουν στο διαδίκτυο τους επιτυχόντες άλλα δεν αναφέρουν τα ονόματα τους άλλα μόνο τον αριθμό της ταυτότητας. Οι επιτυχόντες έχουν αναρτηθεί εδώ.Τμήμα
πεδίο
Α κατανομή 2013
Β κατανομή
ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(Παν. Κύπρου)
1ο

13.22
-
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
(Παν. Κύπρου)
1ο
15.42
10.12
ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (Παν. Κύπρου)
1ο
15.60
10.98
ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) (Παν. Κύπρου)
1ο
14.29
-
ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(Παν. Κύπρου)
1ο
17.43
16.55
ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (Παν. Κύπρου)
1ο
10.58
-
ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ   (Παν. Κύπρου)
1ο
14.57
11.27
ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ)  (Παν. Κύπρου)
1ο
10.50
-
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (Παν. Κύπρου)
1ο
15.50
10.88
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (Παν. Κύπρου)
1ο
16.57
14.70
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
(Παν. Κύπρου)
1ο
17.95
17.28
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)
(Παν. Κύπρου)
1ο -2ο-3ο -5ο
16.25
13.52
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)  (Παν. Κύπρου)
1ο -2ο-3ο -5ο
15.13
12.04
ΝΟΜΙΚΗΣ
(Παν. Κύπρου)
1ο
18.50
18.13
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
(Παν. Κύπρου)
2ο-3ο
18.08
17.68
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
(Παν. Κύπρου)
2ο
14.32
11.98
ΦΥΣΙΚΗΣ
(Παν. Κύπρου)
2ο
14.63
13.03
ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(Παν. Κύπρου)
2ο
17.42
16.73
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
(Παν. Κύπρου)
2ο
17.72
17.38
ΧΗΜΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
(Παν. Κύπρου)
2ο
17.18
15.33
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(Παν. Κύπρου)
2ο
14.50
11.65
ΙΑΤΡΙΚΗ
3ο
18.40
18.13
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Παν. Κύπρου)
4ο
17.52
15.60
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ) (Παν. Κύπρου)
4ο
17.49
15.48
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Παν. Κύπρου)
4ο
16.93
16.12
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  (Παν. Κύπρου)
4ο
16.83
16.32
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
(Παν. Κύπρου)
4ο
16.62
14.08
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Παν. Κύπρου)
5ο
13.46
10.03
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
(Παν. Κύπρου)
5ο
14.17
10.61
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
5ο
13.66
11.49
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
2ο
12.92
11.76
ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Παν. Κύπρου)
5ο
13.29
11.64
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ (Παν. Κύπρου)
1ο
16.82
13.43
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
(ΤΕ.ΠΑ.Κ.)
3ο
13.03
-
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ MHXANIKOI H/Y KAI ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ(ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ) (ΤΕ.ΠΑ.Κ.)
4ο
17.62
-
MHXANIKOI H/Y KAI ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ(ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ) (ΤΕ.ΠΑ.Κ.)
4ο
16.83
-
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΤΕ.ΠΑ.Κ.)
4ο
16.77
-
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (ΤΕ.ΠΑ.Κ.)
4ο
16.77
-
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)  (ΤΕ.ΠΑ.Κ.)
4ο
16.32
-
ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΕ.ΠΑ.Κ.)
4ο
14.78
-
Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος (ΤΕ.ΠΑ.Κ.)
4ο
14.60
-
αποκαταστασησ-λογοθεραπεια
(τε.πΑ.Κ)
3Ο
14.63
-
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΤΕ.ΠΑ.Κ.)
5ο
11.79
-
ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΕ.ΠΑ.Κ.)
5ο
13.26
-
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
(ΤΕ.ΠΑ.Κ.)
5ο
12.85
-
ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ- ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
(ΤΕ.ΠΑ.Κ.)
5ο
16.59
-
ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ- ΠΟΛΥΜΕΣΑ
(ΤΕ.ΠΑ.Κ.)
5ο
16.75
-Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.