Τρίτη, 21 Απριλίου 2015

Ερώτηση στη Βουλή για την αναγνώριση πτυχίων

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα δεν αποδέχονται διπλώματα ξένων πανεπιστημίων.

Ερώτηση προς τους υπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατέθεσε ο βουλευτής Αχαΐας του Ποταμιού, Ιάσονας Φωτήλας, σχετικά με την αναγνώριση πτυχίων αλλοδαπών πανεπιστημίων από το ΣΑΕΠ και την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας από φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Στην ερώτηση επισημαίνεται πως παρά την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο με το Π.Δ 38/2010 της κοινοτικής οδηγίας με την οποία τα πτυχία αλλοδαπών πανεπιστημίων εξομοιώνονται τους τα πτυχία των αντίστοιχων ελληνικών, ως προς τις εργασιακές σχέσεις των μισθωτών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, μετά από απόφαση του ΣΑΕΠ (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων), εντούτοις εξακολουθούν να υφίστανται φορείς του δημοσίου, αλλά και του ιδιωτικού τομέα, όπως η Τράπεζα της Ελλάδος, οι οποίοι δεν αποδέχονται ως τυπικά προσόντα τα διπλώματα σπουδών που έχουν χορηγηθεί από ξένα πανεπιστήμια κρατών-μελών τους Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν τύχει αναγνώρισης από το ΣΑΕΠ.

Ο Ιάσονας Φωτήλας ερωτά αν η αναγνώριση αυτή αφορά το σύνολο των μισθωτών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και τις συνακόλουθες ρυθμίσεις στο σύνολο των εργασιακών τους σχέσεων (επιδόματα, προωθήσεις, προαγωγές) ή μόνο στα νομοθετικώς οριζόμενα επαγγέλματα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης...

Προς τους Υπουργούς: 1) Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
2) Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και 3) Οικονομικών

Θέμα: Αναγνώριση πτυχίων αλλοδαπών πανεπιστημίων από το Σ.Α.Ε.Π. και εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας από φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα

Με το Π.Δ 38/2010, όπως αυτό έχει ήδη τροποποιηθεί με τους Ν. 4093/2012 και 4113/2013, και με μεγάλη καθυστέρηση μετά από καταδικαστικές αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χώρα μας ενσωμάτωσε την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 στο εθνικό μας δίκαιο. Με τις ανωτέρω νομοθετικές ρυθμίσεις τα πτυχία αλλοδαπών πανεπιστημίων εξομοιώνονται προς τα πτυχία των αντίστοιχων ελληνικών, ως προς τις εργασιακές σχέσεις των μισθωτών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, μετά από την έκδοση σχετικής απόφασης περί της ισοτιμίας από το ΣΑΕΠ (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων).

Ωστόσο, εξακολουθούν να υφίστανται φορείς του δημοσίου, αλλά και του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι δεν αποδέχονται ως τυπικά προσόντα, τα διπλώματα σπουδών που έχουν χορηγηθεί από ξένα πανεπιστήμια, κρατών -μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν τύχει αναγνώρισης από το Σ.Α.Ε.Π. Τούτο δε παρά το γεγονός ότι ήδη και στο Προσοντολόγιο του Δημοσίου (Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει σήμερα) ρητώς διαλαμβάνεται ότι για την κάλυψη θέσεων κλάδων ή ειδικοτήτων ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας γίνονται επίσης δεκτοί: κάτοχοι απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ανώτατης ή μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) του άρθρου 55 του Π.Δ. 38/2010 (78Α΄), καθώς και κάτοχοι απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης από το ΣΑΕΠ, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 38/2010, όπως ισχύει κάθε φορά (άρθρο 26 § 11 Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 § 1 Ν. 4148/2013).

Είναι χαρακτηριστικό, ότι προσφάτως (12.1.2015) η Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας, εξέδωσε σχετική «εγκύκλιο» με την οποία αυθαίρετα και αναρμόδια προβαίνει σε αυθεντική ερμηνεία των ανωτέρω νομοθετικών διατάξεων και «αποφαίνεται» ότι η αναγνώριση των πτυχίων από το Σ.Α.Ε.Π. δεν καλύπτει τις εργασιακές σχέσεις των τραπεζοϋπαλλήλων για την παροχή του προβλεπόμενου από τις Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ΟΤΟΕ-Τραπεζών επιστημονικού επιδόματος, «απαιτώντας» αναγνώριση των σχετικών τίτλων σπουδών από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Οι αποφάσεις του Σ.Α.


Πηγή: http://www.newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.