Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014

Παράνομη η επιλεκτική έγκριση των συνταξιοδοτήσεων των εκπαιδευτικών

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Ο Υπουργός οφείλει να αποδεχτεί ή να αναπέμψει τη γνωμοδότηση του ΚΥΣΔΕ.

Παράνομη είναι η επιλεκτική χρήση από μέρους του Υπουργού των αποφάσεων του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις συνταξιοδοτήσεις των εκπαιδευτικών για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους και λόγους υγείας.

Ο αιρετός στο ΚΥΣΔΕ τονίζει ότι ο νόμος με σαφήνεια αναφέρει ότι οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών γίνονται αποδεκτές με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ύστερα από τη γνώμη του ΚΥΣΔΕ. Η γνωμοδότηση του ΚΥΣΔΕ, ως θεσμοθετημένου Συλλογικού οργάνου είναι δεσμευτική για τον Υπουργό, ο οποίος είτε οφείλει να την αποδεχτεί είτε να την αναπέμψει για νέα κρίση στο Συμβούλιο.

Ο κ. Κορδής όπως προειπώθηκε υπογραμμίζει ότι μέσα στα πλαίσια αυτά είναι παράνομο να γίνεται επιλεκτική χρήση των αποφάσεων του Συμβουλίου. Πιο Συγκεκριμένα:

1. Στην πράξη 34/19-9-2014 το ΚΥΣΔΕ ομόφωνα έκανε δεκτές 16 αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών και γνωμοδότησε να λυθεί η υπαλληλική σχέση αυτών στη διάρκεια του διδακτικού έτους, διότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας ή/και σοβαροί οικογενειακοί λόγοι. Εξ αυτών ο Υπουργός επιλεκτικά έκανε δεκτές τις 6!
2. Στην πράξη 36/3-10-2014 το ΚΥΣΔΕ ομόφωνα έκανε δεκτές 27 αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών και γνωμοδότησε να λυθεί η υπαλληλική σχέση αυτών στη διάρκεια του διδακτικού έτους, διότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας ή/και σοβαροί οικογενειακοί λόγοι. Εξ αυτών ο Υπουργός επιλεκτικά έκανε δεκτές τις 10!
3. Στην πράξη 37/17-10-2014 το ΚΥΣΔΕ ομόφωνα έκανε δεκτές 24 αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών και γνωμοδότησε να λυθεί η υπαλληλική σχέση αυτών στη διάρκεια του διδακτικού έτους, διότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας ή/και σοβαροί οικογενειακοί λόγοι. Εξ αυτών ο Υπουργός επιλεκτικά έκανε δεκτές τις 2!
4. Στην πράξη 38/24-10-2014 το ΚΥΣΔΕ ομόφωνα έκανε δεκτές 41 αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών και γνωμοδότησε να λυθεί η υπαλληλική σχέση αυτών στη διάρκεια του διδακτικού έτους, διότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας ή/και σοβαροί οικογενειακοί λόγοι. Εξ αυτών ο Υπουργός επιλεκτικά έκανε δεκτές τις 17!

Ο αιρετός στο ΚΥΣΔΕ σχολιάζει το δελτίου τόπου του Υπουργείου σύμφωνα με το οποίο ικανοποιήθηκαν μόλις 52 αιτήσεις συνταξιοδότησης σε σύνολο 345 λέγοντας ότι δυστυχώς το Υπουργείο εξακολουθεί να εμπαίζει εκατοντάδες εκπαιδευτικούς ακολουθώντας τη γνωστή τακτική του «διαίρει και βασίλευε» και στο πολύ σοβαρό θέμα των συνταξιοδοτήσεων!

Ο κ. Κορδής στοιχειοθετεί τα όσα υποστηρίζει «δένοντας» τα λεγόμενά του με χωρία της νομοθεσίας. Πιο αναλυτικά:

Η μη ικανοποίηση των αιτήσεων παραίτησης των εκπαιδευτικών παραβιάζει κατάφωρα, τόσο τα δικαιώματα του άρθρου 2 παρ. 1 του Συντάγματος « Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας», όσο και τη θεμελιώδη Συνταγματική αρχή της ισότητας και της ισονομίας, τις οποίες καθιερώνει το άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος, και οι οποίες επιβάλλουν από πλευράς εξουσίας την ομοιόμορφη μεταχείριση των προσώπων, που τελούν υπό τις αυτές ή παρόμοιες συνθήκες, ώστε να διασφαλίζεται η πραγμάτωση του κράτους δικαίου και η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των πολιτών με ίσους όρους.

Κατά εξουσιοδότηση του νόμου και μόνον αναγνωρίζεται στη Διοίκηση η ευχέρεια να ρυθμίσει με ενιαίο ή με διαφορετικό τρόπο τις ποικίλες προσωπικές ή πραγματικές καταστάσεις και σχέσεις, λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερες κοινωνικές, οικονομικές, επαγγελματικές ή άλλες συνθήκες που επικρατούν και που συνδέονται με κάθε μια από τις καταστάσεις ή σχέσεις αυτές, πάντα όμως μέσα στα όρια που διαγράφονται από την αρχή της ισότητας που αποκλείουν σε κάθε περίπτωση την άνιση μεταχείριση, με τη μορφή είτε της εισαγωγής καθαρά χαριστικού μέτρου ή την επιβολή αδικαιολόγητης επιβάρυνσης.

Επιπλέον κατά τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 «Kαθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Xώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη..». Με τη διάταξη αυτή ανάγεται σε δικαίωμα (ατομικό) η συμμετοχή στην οικονομική ζωή της χώρας και κατοχυρώνεται η οικονομική ελευθερία, ειδική πλευρά της οποίας είναι η ελευθερία της εργασίας (ως ατομικό δικαίωμα), δηλαδή το δικαίωμα καθενός να εργάζεται και να επιλέγει ελεύθερα το είδος, τον τόπο και το χρόνο της εργασίας του.

Τέλος το άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος αναφέρει: «Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους». Έκφραση του κράτους δικαίου αποτελεί η βασική «αρχή της νομιμότητας» που πρέπει να διέπει τις πράξεις της διοίκησης, οι κάθε δε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά, πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται «την αρχή της αναλογικότητας».

Ο κ. Κορδής κλείνει την τοποθέτησή του στο θέμα υπογραμμίζοντας ότι είναι περισσότερο από προφανές ότι το Υπουργείο, με την αυθαίρετη και αυταρχική απόρριψη των αιτήσεων συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών, τους στερεί το αναφαίρετο δικαίωμά τους να ορίσουν αυτοί τις ζωές τους και τις συνθήκες διαβίωσής τους, αποχωρώντας με ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ από το σχολείο! Τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών είναι αδιαπραγμάτευτα! Δεν τα χαρίζουμε σε ΚΑΝΕΝΑΝ!Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.