Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013

ΕΣΑμεΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευόμενων σε Αθήνα, Κόρινθο, Αγρίνιο, Αλιαρτό, Βοιωτίας, Καλαμάτα, Θεσσαλονίκη, Αλεξάνδρεια, Σέρρες, Κατερίνη, Έδεσσα, Καρδίτσα, Κοζάνη, Άρτα, Ιωάννινα, Πρέβεζα, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα και Ξάνθη

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Ανακοίνωση 17.12.13


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ – Α.Π. 7,8,9» ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΔΡΑΣΗ 1

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), Ν.Π.Ι.Δ.- Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ «Λοιποί Φορείς Παροχής Δια Βίου Εκπαίδευσης» της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007-2013», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και εθνικών πόρων, υλοποιεί Έργο με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΑΠ 7,8,9».
ΚΑΛΕΙ
Τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη 10 θέσεων εκπαιδευομένων (10 θέσεις ανά τμήμα) για την παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 1 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ» του Υποέργου 1 «Εκπαιδευτικά Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης για Άτομα με Αναπηρία» του ανωτέρω Έργου, συνολικής διάρκειας 200 ωρών. Οι θεματικές ενότητες που θα παρακολουθήσουν οι εκπαιδευόμενοι είναι:1. Δομή του αναπηρικού κινήματος σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές Επίπεδο, 2.Θεωρητικές Προσεγγίσεις της Αναπηρίας, 3. Άτομα με Αναπηρία και Εκπαίδευση, 4. Άτομα με Αναπηρία και Κοινωνική Πολιτική, 5.Νομοθεσία για την Αναπηρία, 6.Αντιστοίχιση Οργάνων Ελληνικής Πολιτείας & Αναπηρικού Κινήματος, 7.Άτομα με Αναπηρία και Απασχόληση, 8.Άτομα με Αναπηρία και ΜΜΕ, 9. Άτομα με Αναπηρία και Προσβασιμότητα, 10.Τοπικά Σχέδια Δράσης για την Αναπηρία.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε Αθήνα (3 τμήματα), Κόρινθο (1 τμήμα), Αγρίνιο (1 τμήμα), Αλίαρτο Βοιωτίας (1 τμήμα) Καλαμάτα (1 τμήμα), Θεσσαλονίκη (3 τμήματα), Αλεξάνδρεια (1 τμήμα), Σέρρες (1 τμήμα), Κατερίνη (1 τμήμα) Έδεσσα (1 τμήμα), Καρδίτσα (1 τμήμα), Κοζάνη (1 τμήμα), Άρτα (1 τμήμα), Ιωάννινα (1 τμήμα), Πρέβεζα (1 τμήμα), Αλεξανδρούπολη (1 τμήμα), Καβάλα (1 τμήμα) και Ξάνθη (1 τμήμα).
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα διεξαχθεί εντός της περιόδου Φεβρουαρίου 2014 – Μαϊου 2014 .
Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω Δράση δεν είναι επιδοτούμενη για τους εκπαιδευομένους. Καλύπτεται το κόστος μετακίνησής τους από και προς το τμήμα εκπαίδευσής τους. Μετά την επιτυχή υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν Πιστοποιητικό Δια Βίου Εκπαίδευσης.

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής:

Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να είναι:
- αιρετά στελέχη πρωτοβάθμιων ή/και δευτεροβάθμιων σωματείων ατόμων με αναπηρία ή γονέων ατόμων με αναπηρία ή/και πανελλήνιων φορέων ατόμων με αναπηρία ή/και επίτιμων μελών της Ε.Σ.Α.μεΑ. ή/και της τριτοβάθμιας οργάνωσης ατόμων με αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.),
- απλά μέλη των πρωτοβάθμιων ή/και δευτεροβάθμιων σωματείων ατόμων με αναπηρία ή γονέων ατόμων με αναπηρία ή/και πανελλήνιων φορέων ατόμων με αναπηρία.

Εφόσον δεν καλυφθούν οι θέσεις από αιρετά στελέχη, δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργαζόμενοι πρωτοβάθμιων ή δευτεροβάθμιων σωματείων ατόμων με αναπηρία ή γονέων ατόμων με αναπηρία ή της τριτοβάθμιας οργάνωσης ατόμων με αναπηρία.

Υποβολή Δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση την οποία θα την βρείτε συνημμένη στην παρούσα ανακοίνωση πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά :

1. Βιογραφικό σημείωμα
2. Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
3. Οποιοδήποτε αποδεικτικό αναπηρίας (εγγραφή σε σωματείο ΑμεΑ, απόκομμα επιδόματος πρόνοιας, πιστοποιητικό υγειονομικής επιτροπής κ.ά.)
4. Οποιοδήποτε αποδεικτικό της συνδικαλιστικής δράσης.

Οδηγίες Υποβολής Δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να προσκομίσουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους οι ίδιοι (Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00 έως 15:00) μέχρι την 17η Ιανουαρίου 2014 και ώρα 15:00, είτε να τα υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση της Ε.Σ.Α.μεΑ., Ελευθερίου Βενιζέλου 236 Τ.Κ. 16341 Ηλιούπολη, 2ος όροφος, υπ’ όψιν: Γραφείου Πρωτοκόλλου.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Πληροφορίες/Διευκρινήσεις

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Νεκταρία Αποστολάκη τηλ.: 210 - 9949837, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00π.μ. έως 15:00μ.μ. και e-mail: esaea@otenet.gr.


Μεταβιβάσιμα αρχεία:
Πρόσκληση σε ηλεκτρονική μορφή (application/msword, 1058 KB)
Αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή (application/msword, 984 KB)
Αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή (application/msword, 984 KB)
Αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή (application/msword, 984 KB)
Αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή (application/msword, 984 KB)
Αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή (application/msword, 984 KB)
Αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή (application/msword, 984 KB)
Αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή (application/msword, 984 KB)
Αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή (application/msword, 984 KB)
Αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή (application/msword, 984 KB)
Αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή (application/msword, 984 KB)
Αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή (application/msword, 984 KB)
Αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή (application/msword, 984 KB)
Αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή (application/msword, 984 KB)
Αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή (application/msword, 984 KB)
Αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή (application/msword, 984 KB)
Αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή (application/msword, 984 KB)
Αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή (application/msword, 984 KB)
Αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή (application/msword, 984 KB)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.