Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2013

Περιφέρεια Αττικής: Οδηγίες για το πρόγραμμα μετακίνησης ΑμεΑ

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Από την Περιφέρεια Αττικής ανακοινώνεται ότι, το Πρόγραμμα Ανανέωσης και Έκδοσης των Δελτίων Μετακίνησης Ατόμων με Αναπηρία, για το έτος 2013, θα συνεχιστεί από την Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013.

Οι δικαιούχοι των δελτίων (ανάλογα με τον τόπο διαμονής τους) μπορούν να απευθύνονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ ή στη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής ή στις κατά τόπους Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων Αττικής.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του (χορηγείται από την Υπηρεσία).

2. Εξουσιοδότηση, μόνο αν δεν παρίσταται ο ενδιαφερόμενος.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί ακριβούς διεύθυνσης διαμονής.

4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

5. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής, ή Απόφαση Διοικητικού Διευθυντή του Ασφαλιστικού Φορέα που ανήκουν, όπου θα αναγράφεται παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%)

ή βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο επιδοματούχων από τους Δήμους

ή γνωμάτευση από Μονάδα Τεχνητού Νεφρού ή Τμήμα Νοσηλείας Μεσογειακής Αναιμίας.

6. Εκκαθαριστικό της Εφορίας οικ. έτους 2012 ή Υπ. Δήλωση του Ν.1599/86 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ότι δεν υποχρεούται στην υποβολή Φορολογικής Δήλωσης.

7. Ασφαλιστικό βιβλιάριο υγείας σε ισχύ.

8. Για την έκδοση νέας κάρτας απαιτούνται δύο (2) φωτογραφίες ή τρεις (3) για τους δικαιούχους κάρτας συνοδού (τυφλών και Β.Ν.Κ.).

Αναλυτικότερα, τα δικαιολογητικά αναφέρονται στη διευκρινιστική εγκύκλιο της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ, 
Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας, με  θα βρείτε σε αυτό το θέμα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.