Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2015

Ποιοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία μέχρι 26 Ιανουαρίου

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Διευκρινίσεις επί των τροποποιήσεων, ανακλήσεων και υποχρεωτικών μετατάξεων.

Το υπουργείο Παιδείας διαβίβασε τις αριθ. 206905/Ε1/18-12-2014 (ΦΕΚ 1809 τ.Γ΄) και 209304/Ε1/22-12-2014 (ΦΕΚ 1780 τ.Γ΄) υπουργικές αποφάσεις που αφορούν σε υποχρεωτικές μετατάξεις εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις εκπαιδευτικών στην Π/θμια εκπαίδευση και την αριθμ. 206901/Ε1/18-12-2014 (ΦΕΚ 1775τ.Γ΄) υπουργική απόφαση ανακλήσεων υποχρεωτικών μετατάξεων εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις εκπαιδευτικών στην Π/θμια εκπαίδευση και παρακαλεί τις Διευθύνσεις για τις ενέργειες, όπως αυτές αναφέρονται στις συνημμένες αποφάσεις, διευκρινίζοντας τα ακόλουθα σχετικά με την εφαρμογή τους:

1. Υπηρεσιακά όσοι μετατάσσονται ανήκουν πλέον στις Δ/νσεις Π/θμιας εκπαίδευσης, όσων τροποποιείται η Δ/νση μετάταξης υπάγονται στις νέες Δ/νσεις Π/θμιας Εκπαίδευσης, ενώ όσων η μετάταξη ανακαλείται επιστρέφουν στις Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης στις οποίες ανήκαν πριν οργανικά. Προκειμένου όμως να μη διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, όσοι υπηρετούν σε σχολικές μονάδες θα παραμείνουν μέχρι τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους στα σχολεία που υπηρετούν.

2. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία μέχρι 26-01-2015. Η ανάληψη υπηρεσίας στις νέες τους θέσεις πραγματοποιείται στη Διεύθυνση ΠΕ ή ΔΕ που υπηρετούν. Όσοι βρίσκονται ήδη σε άδεια (αναρρωτική, ανατροφής κλπ.) ή πρόκειται να τύχουν σχετικής άδειας οφείλουν να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση (Π.Ε. όσοι μετατάχθηκαν και Δ.Ε. όσων ανακλήθηκε η μετάταξη) του τόπου διαμονής τους και να αναλάβουν υπηρεσία.

Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων στις οποίες αναλαμβάνουν υπηρεσία οι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να αποστείλουν άμεσα με φαξ την πράξη ανάληψης υπηρεσίας των εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις Π.Ε. που μετατάχθηκαν.

Από την ανωτέρω διαδικασία εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί που η υπηρεσιακή μεταβολή τους λαμβάνει χώρα εντός της αντίστοιχης Δ/νσης της άλλης βαθμίδας, οι οποίοι θα παρουσιαστούν στην νέα τους Διεύθυνση.

3. Οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν για το σχολικό έτος 2014-15 σε φορείς και υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορούν, αν το επιθυμούν :

α) Να παραμείνουν στη θέση απόσπασής τους. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να παρουσιαστούν είτε στη Διεύθυνση που μετατάχθηκαν είτε εφόσον αδυνατούν (λόγω απόστασης), να αναλάβουν υπηρεσία στην πλησιέστερη Διεύθυνση Π.Ε. και η ανάληψη υπηρεσίας τους να αποσταλεί με φαξ στη Διεύθυνση που μετατάχθηκαν. Στην περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί αυτοί παραμείνουν στην θέση απόσπασής τους θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το χρονικό διάστημα της απόσπασης αυτής δεν λαμβάνεται υπόψη για θεμελίωση μετάθεσης.

β) Να αιτηθούν την ανάκληση της απόσπασή τους. Σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας τους ισχύουν τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο 3α και θα παραμείνουν στη θέση απόσπασής τους μέχρι την ανακοίνωση της ανάκλησης της απόσπασής τους, εφόσον αυτή ικανοποιηθεί.

4. Οι Διευθύνσεις εκπαίδευσης, στις οποίες μετατάχτηκαν οι εκπαιδευτικοί, θα πρέπει να μετατρέψουν τις υπηρετήσεις των εκπαιδευτικών ως προς τα Μόρια Συνθηκών Διαβίωσης (ΜΣΔ) στο ηλεκτρονικό σύστημα e-Datacenter, στην καρτέλα των υπηρετήσεων. Θα πρέπει να δοθούν τα ΜΣΔ της πλησιέστερης προς την πρωτοβάθμια σχολικής μονάδας ή προκειμένου για τις ανακλήσεις επαναφορά των μορίων της δευτεροβάθμιας, έτσι ώστε να μπορέσουν να ληφθούν υπόψη τα αναπροσαρμοσμένα μόρια των εκπαιδευτικών στη διαδικασία των τοποθετήσεων ή μεταθέσεων.

5. Δυνατότητα υποβολής αίτησης οριστικής τοποθέτησης όλων των εκπαιδευτικών αυτών θα δοθεί με νεότερη εγκύκλιό μας που θα εκδοθεί μετά την ορκωμοσία Κυβέρνησης που προκύπτει κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος, δεδομένου ότι σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.27/2172/οικ.56/2-1-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικ. Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης οι ενέργειες αυτές έχουν ανασταλεί σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 2190/1994.

Με την ίδια εγκύκλιό θα δοθεί δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς των οποίων ανακαλείται η μετάταξη –και θεμελίωναν δικαίωμα πριν τη μετάταξη- να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης.

Οι εκπαιδευτικοί που μετατάσσονται στην Α/θμια ή τροποποιείται η μετάταξή τους με δεδομένο ότι στη νέα τους θέση δε θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης για το έτος 2014-15 δεν θα υποβάλουν αίτηση μετάθεσης παρά μόνο οριστικής τοποθέτησης και οι αιτήσεις μετάθεσης που τυχόν έχουν υποβάλει στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θα ακυρωθούν, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης ανάκλησης των ιδίων.

6. Οι προσωπικοί φάκελοι πρέπει να διαβιβαστούν στην Δ/νση που ανήκουν πλέον οι εκπαιδευτικοί.

Το έγγραφο έχει αναρτηθεί στη Διεύθυνση Α/θμιας Β Αθήνας.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.