Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2014

Πώς θα επιλέξουν ξένη γλώσσα οι μαθητές

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Τα παιδιά σε δημοτικά και γυμνάσια καλούνται να διαλέξουν Γερμανικά ή Γαλλικά.

Τη δυνατότητα να επιλέξουν Γαλλικά ή Γερμανικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα θα έχουν οι μαθητές της Ε' τάξης των δημοτικών σχολείων το σχολικό έτος 2014-2015. Για την όλη διαδικασία αναμένεται εγκύκλιος από το υπουργείο Παιδείας που θα καθορίζει τις σχετικές λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες εγκυκλίους (αριθ. πρωτ.120303/Γ2/2-9-2013 και αριθ. πρωτ. 14302/Γ2/09-02-2012), στους μαθητές της Στ΄ τάξεως, που αποφοιτούν από το δημοτικό και εγγράφονται στην Α΄ Γυμνασίου, δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουν ξανά δεύτερη ξένη γλώσσα. Η γλώσσα αυτή θα μπορούσε να είναι και διαφορετική από αυτήν που διδάχτηκαν στο δημοτικό.

Σύμφωνα με την πιο πάνω εγκύκλιο οι μαθητές της Α' τάξης των γυμνασίων διδάσκονται ως δεύτερη ξένη γλώσσα Γαλλικά ή Γερμανικά δυο ώρες την εβδομάδα. Οι γονείς-κηδεμόνες των μαθητών θα πρέπει να προσκομίσουν στο διευθυντή του σχολείου ενυπόγραφο σημείωμα, στο οποίο θα αναγράφεται η δεύτερη ξένη γλώσσα που επιθυμούν να διδαχθούν.

Μετά την παραλαβή των ενυπόγραφων σημειωμάτων με την προτίμηση των μαθητών για τη β΄ ξένη γλώσσα, οι διευθυντές των γυμνασίων σε συνεννόηση με τους συλλόγους των καθηγητών θα διερευνήσουν τη δυνατότητα λειτουργίας παράλληλης διδασκαλίας δεύτερης ξένης γλώσσας. Στη συνέχεια γνωστοποιούν στην οικεία διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τα τμήματα διδασκαλίας δεύτερης ξένης γλώσσας

Η εγκύκλιος 14302/Γ2 προβλέπει για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας στο γυμνάσιο τα ακόλουθα:

1) Οι µαθητές της Α΄ τάξης γυµνασίου θα διδάσκονται ως β΄ ξένη γλώσσα τη Γαλλική ή τη Γερµανική ή την Ιταλική ή την Ισπανική (παράλληλη διδασκαλία).

Η δηµιουργία τµηµάτων παράλληλης διδασκαλίας ξένης γλώσσας θα γίνεται µε τις εξής προϋποθέσεις:

α) Ο ελάχιστος αριθµός µαθητών για τη δηµιουργία τµήµατος παράλληλης διδασκαλίας είναι 12 µαθητές. Σε αποµονωµένα Γυµνάσια της ηπειρωτικής και της νησιωτικής χώρας, ο αριθµός αυτός µπορεί να µειωθεί στους 10 µαθητές, µε απόφαση του οικείου περιφερειακού διευθυντή Εκπαίδευσης.

Σε περίπτωση µη συµπλήρωσης του απαιτούµενου ελάχιστου αριθµού µαθητών για τη δηµιουργία τµήµατος σε µία γλώσσα προτίµησης, τότε οι µαθητές ακολουθούν υποχρεωτικά την επιλογή µε τις περισσότερες προτιµήσεις.

Σε περίπτωση που ο συνολικός αριθµός µαθητών της τάξης είναι µικρότερος του ελάχιστου αριθµού µαθητών για τη δηµιουργία τµήµατος, µε απόφαση του οικείου περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης και µε την προϋπόθεση ύπαρξης διαθέσιµου εκπαιδευτικού, δηµιουργείται τµήµα της γλώσσας µε τις περισσότερες προτιµήσεις.

β) Η ύπαρξη διορισµένου εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που θα διδάσκονται οι µαθητές, είτε οργανικά τοποθετηµένου στο σχολείο ή σε όµορο σχολείο µε διαθέσιµες ώρες προς συµπλήρωση ωραρίου, είτε στη διάθεση του οικείου ΠΥΣ∆Ε.

2) Η επιλογή της β΄ ξένης γλώσσας γίνεται στην Α΄ τάξη του γυµνασίου και οι µαθητές τη συνεχίζουν και στις επόµενες τάξεις.

3) Στη β΄ ξένη γλώσσα οι µαθητές χωρίζονται σε τµήµατα τα οποία λειτουργούν παράλληλα.

Η κατανοµή των µαθητών σε τµήµατα καθορίζεται µε βάση την αλφαβητική σειρά. Τα αριθµητικά στοιχεία της παρ. 1 ισχύουν όταν στο σχολείο λειτουργεί ένα τµήµα για την κάθε ξένη γλώσσα. Τα τµήµατα συµπτύσσονται και διαχωρίζονται ακολουθώντας τα ανώτερα όρια, όπως ισχύει και για τα υπόλοιπα µαθήµατα. Συνεπώς δηµιουργείται τµήµα για τη β΄ ξένη γλώσσα από τους µαθητές όλων των τµηµάτων της ίδιας τάξης.

Σε περίπτωση που δεν µπορεί να γίνει ο χωρισµός των τµηµάτων σύµφωνα µε τα ανωτέρω, για την καλύτερη λειτουργία των σχολικών µονάδων τα τµήµατα είναι δυνατόν να χωρίζονται σύµφωνα µε την επιλογή των µαθητών στη β΄ ξένη γλώσσα και ακολουθείται η αλφαβητική σειρά εφόσον απαιτείται δηµιουργία δυο ή περισσότερων τµηµάτων µε µαθητές που έχουν επιλέξει την ίδια ξένη γλώσσα και τα τµήµατα της τάξης είναι περίπου ισοδύναµα.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.