Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013

Κανόνες προστασίας από την κλοπή επιχειρηματικών πληροφοριών

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα νέους κανόνες για την προστασία εμπιστευτικών επιχειρηματικών πληροφοριών, όπως τεχνογνωσία και εμπορικά μυστικά, από την παράνομη απόκτηση, χρήση και κοινοποίησή τους.

Η πρόταση οδηγίας περιέχει έναν κοινό ορισμό των εμπορικών μυστικών, καθώς και μέσα που βοηθούν τα θύματα υπεξαίρεσης εμπορικών μυστικών να επιτύχουν αποκατάσταση των ζημιών τους.

Η οδηγία θα βοηθήσει τα εθνικά δικαστήρια στην αντιμετώπιση της αθέμιτης χρήσης εμπιστευτικών επιχειρηματικών πληροφοριών, την απομάκρυνση από την αγορά των προϊόντων που παραβιάζουν το εμπορικό απόρρητο και την ευκολότερη αποζημίωση των θυμάτων τέτοιων παράνομων πρακτικών.

Στη σημερινή οικονομία της γνώσης, μπορεί να θιγεί σοβαρά η ικανότητα των εταιρειών να καινοτομούν και να ανταγωνίζονται, όταν εμπιστευτικές πληροφορίες γίνονται αντικείμενο κλοπής ή αθέμιτης χρήσης.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, μία στις πέντε εταιρείες έχει έρθει αντιμέτωπη με τουλάχιστον μία προσπάθεια κλοπής εμπορικών της μυστικών κατά τα τελευταία δέκα χρόνια.

Σύμφωνα με άλλη πρόσφατη έρευνα, οι περιπτώσεις αυτές αυξάνονται συνεχώς, καθώς 25% των εταιρειών κατήγγειλαν κλοπή πληροφοριών το 2013, έναντι 18% το 2012.

Υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην ισχύουσα νομοθεσία των χωρών της ΕΕ όσον αφορά την προστασία από την υπεξαίρεση εμπορικών μυστικών, καθώς ορισμένες χώρες δεν διαθέτουν ειδική νομοθεσία για το θέμα αυτό.

Οι επιχειρήσεις, μη έχοντας εύκολη πρόσβαση στα συστήματα άλλων κρατών μελών, δυσκολεύονται να τα κατανοήσουν και, όταν πέφτουν θύματα υπεξαίρεσης εμπιστευτικών πληροφοριών τεχνογνωσίας, διστάζουν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη, επειδή δεν είναι σίγουρες ότι θα αναγνωριστεί από τα δικαστήρια ο απόρρητος χαρακτήρας των εμπορικών μυστικών τους.

Το σημερινό κατακερματισμένο σύστημα επηρεάζει αρνητικά τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ εταίρων στους τομείς των επιχειρήσεων και της έρευνας και αποτελεί καίριο εμπόδιο για την αξιοποίηση της ενιαίας αγοράς της ΕΕ, ως καταλύτη καινοτομίας και οικονομικής ανάπτυξης.

Ο επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών Μισέλ Μπαρνιέ δήλωσε σχετικά: «Η εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο και η βιομηχανική κατασκοπεία αποτελούν δυστυχώς μέρος της πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Πρέπει να φροντίσουμε για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας μας και την επαρκή προστασία των στρατηγικών περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεών μας από την κλοπή και την παράνομη χρήση. Για την προστασία των εμπορικών μυστικών χρειάζονται όμως περισσότερα. Η πρόταση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων, των δημιουργών, των ερευνητών και των καινοτόμων της Ευρώπης σε κοινά σχέδια σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά, καθώς αυτοί δεν θα αποθαρρύνονται πλέον να επενδύσουν σε νέες γνώσεις φοβούμενοι την κλοπή των εμπορικών τους μυστικών. Η οδηγία αποτελεί ένα ακόμη βήμα στις προσπάθειες της Επιτροπής να διαμορφώσει ένα νομικό πλαίσιο που να ευνοεί την καινοτομία και την έξυπνη ανάπτυξη».

Ο αντιπρόεδρος Αντόνιο Ταγιάνι επισήμανε ότι «Η προστασία του εμπορικού απορρήτου είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις μικρές, λιγότερο εδραιωμένες επιχειρήσεις της Ευρώπης. Αυτές εφαρμόζουν το εμπορικό απόρρητο με μεγαλύτερη ένταση από ό,τι οι μεγαλύτερες εταιρείες, εν μέρει λόγω του κόστους κατοχύρωσης των ευρεσιτεχνιών και προστασίας από παραβιάσεις του απορρήτου αυτού. Η απώλεια εμπορικού μυστικού και η αποκάλυψη σημαντικής εφεύρεσης σε ανταγωνιστές έχει ολέθριες συνέπειες στην αξία και τις μελλοντικές επιδόσεις μιας ΜμΕ. Με τη νομοθεσία αυτή, η Επιτροπή θα προστατεύει τις επιχειρήσεις της ΕΕ και τα εμπορικά μυστικά που αποτελούν ζωτικό μέρος τους».

Στόχος της σημερινής πρότασης είναι να προστατεύσει επαρκώς τις επιχειρήσεις και να τους εξασφαλίσει αποτελεσματικά μέσα έννομης προστασίας σε περίπτωση κλοπής ή αθέμιτης χρήσης των εμπορικών μυστικών τους.

Το υγιές, ισορροπημένο και εναρμονισμένο σύστημα προστασίας του εμπορικού απορρήτου θα εξασφαλίσει στις επιχειρήσεις και τους ερευνητές ένα ασφαλές περιβάλλον στο οποίο θα μπορούν να δημιουργούν και να ανταλλάσσουν πολύτιμη τεχνογνωσία και τεχνολογία στο εσωτερικό της ενιαίας αγοράς.

Επίσης, θα βοηθήσει τη συμμετοχή επιχειρήσεων και ερευνητών από διάφορες χώρες της ΕΕ σε κοινά σχέδια συνεργασίας με στόχο την καινοτομία και την έρευνα.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.