Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2013

Πρώτη φορά στο δόκανο της εφορίας

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης για τα εισοδήματα του 2012, πάνω από 2 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα περάσουν από «συμπληγάδες φόρων».


659-660 ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ σχεδόν όλα τα εισοδήματα, είτε απαλλάχτηκαν, είτε φορολογήθηκαν αυτοτελώς πέρσι, και στο σύνολό τους θα επιβληθεί εισφορά αλληλεγγύης.

Για πρώτη φορά στη ζώνη υψηλού κινδύνου για επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 1%-4% θα βρεθούν όσοι έλαβαν τόκους καταθέσεων και ομολόγων, πολυτεκνικά και προνοιακά επιδόματα, καθώς και εκείνοι που είχαν έσοδα από οικιακά φωτοβολταϊκά, μερίσματα και κέρδη από μετοχές.

Ενώ τεκμαρτό φόρο θα κληθούν να πληρώσουν χαμηλόμισθοι ακόμα και άνεργοι που έχουν στην κατοχή τους ακίνητα, αυτοκίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία ανεξάρτητα από το αν δήλωσαν ή όχι εισόδημα.

Δυσάρεστη έκπληξη
Η πρώτη δυσάρεστη έκπληξη στο εκκαθαριστικό της Εφορίας θα προέλθει από τη φορολόγηση εισοδημάτων που είτε απαλλάχθηκαν από κάθε φόρο είτε φορολογήθηκαν αυτοτελώς και τα οποία θα προστεθούν στα υπόλοιπα και το άθροισμα θα απότελέσει τη βάση υπολογισμού για την ειδική εισφορά με συντελεστές 1%-4% ανάλογα με το ύψος του πραγματικού η τεκμαρτού εισοδήματος.

Μισθωτοί των οποίων οι αποδοχές μειώθηκαν ή ακόμη χειρότερα έμειναν άνεργοι θα κληθούν να πληρώσουν φόρο, επειδή τα εισοδήματά τους δεν θα καλύπτουν τα τεκμήρια διαβίωσης.

Η πρόσθετη επιβάρυνση θα προκύψει από τα ποσά που θα δηλωθούν στον νέο κωδικό του Ε1 και αφορούν τους τόκους καταθέσεων άνω των 250 ευρώ, εξωιδρυματικά και προνοιακά επιδόματα αναπήρων, επιδόματα πολυτέκνων, γεωργικές απόζημιώσεις και επιδοτήσεις κ.ά.

Την ίδια ώρα στην παγίδα των τεκμηρίων αναμένεται να πιαστούν εκατομμύρια φορολογούμενοι που θα δηλώσουν κάτω από 5.000 ευρώ ή και μηδενικό, καθώς η Εφορία με βάση την αντικειμενική δαπάνη των κατοικιών, αυτοκινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων θα προσδιορίσει υψηλότερο από το αφορολόγητο όριο εισόδημα και θα επιβάλει τεκμαρτό φόρο.

Στο «κουρείο» προνοιακά και πολυτεκνικά επιδόματα
Νέος κωδικός... πολλαπλασιάζει την ειδική εισφορά αλληλεγγύης

Ο νέος φοροκωδικός 659-660 αφορά εισοδήματα που έχουν ήδη φορολογηθεί ή απαλλάχθηκαν από τη φορολογία. Σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες του υπουργείου Οικονομικών, στον συγκεκριμένο κωδικό του εντύπου της φορολογικής δήλωσης θα πρέπει να αναγραφούν:

 • Το εξωιδρυματικό επίδομα και το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται η σύνταξη τυφλών (όχι ολικά τυφλών) και προσώπων με απόλυτη αναπηρία (όχι με κινητική αναπηρία άνω του 80%).
 • Οι συντάξεις αλλοδαπής προέλευσης που φορολογούνται μόνο στην αλλοδαπή, σύνταξη.
 • Τα επιδόματα πολύτεκνης μητέρας και επικίνδυνης εργασίας.
 • Οι τόκοι καταθέσεων τραπεζών ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, τόκοι έντοκων γραμματίων του Δημοσίου, τόκοι ομολόγων του Δημοσίου, τόκοι από ομολογίες που εκδίδονται από εταιρίες ή επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα, τόκοι ομολογιακών δανείων που εκδίδονται στην αλλοδαπή, αμοιβές και μισθοί μελών Δ.Σ. ανώνυμης εταιρίας που έγινε παρακράτηση φόρου 35%, ωφέλεια από πώληση εταιρικού μεριδίου, μερίσματα ημεδαπών Α.Ε., κέρδη που διανέμουν ημεδαπές ΕΠΕ και συνεταιρισμοί, κλπ.), όπως αυτά προκύπτουν μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος που τα βαρύνει καθώς και τα μερίσματα από αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες, Ε.Π.Ε. κ.λπ.
 • Τα κέρδη φυσικών προσώπων και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που εμπίπτουν στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαϊου 2003, από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή άλλο προμηθευτή, μετά από την ένταξή τους στο Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκων Συστημάτων μέχρι 10 kW.
 • Τα κέρδη από πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.Α. και μη εισηγμένων στο Χ.Α.Α.
 • Πράξεις RΕΡ0S.
 • Τα μερίσματα ημεδαπών και αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιριών που απαλλάσσονται από τον φόρο.

Με βάση τα παραπάνω, για παράδειγμα, αν κάποιος φορολογούμενος δηλώσει ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ από μισθούς και έχει και τόκους καταθέσεων 3.000 ευρώ, τότε ενώ πέρυσι δεν πλήρωσε ειδική εισφορά αλληλεγγύης, αφού το εισόδημά του ήταν κάτω από 12.000 ευρώ, φέτος θα κληθεί να καταβάλει εισφορά 1% για το εισόδημα των 13.000 ευρώ, δηλαδή το ποσό 130 ευρώ.

Φορολογούμενος είχε το 2012 εισόδημα από μισθούς 12.000 ευρώ και έχει εγκαταστήσει στη στέγη του φωτοβολταϊκό σύστημα από το οποίο εισέπραξε 7.000 ευρώ, φέτος θα κληθεί να πληρώσει εισφορά 190 ευρώ (1% επί των 19.000 ευρώ), ενώ πέρυσι απαλλάχθηκε.Ταυτόχρονα ο συγκεκριμένος φορολογούμενος θα κληθεί να πληρώσει ετήσια εισφορά αλληλεγγύης 1%, δηλαδή 130 ευρώ.
 • Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να υπολογίσουν την αξία των αποδείξεων που είναι 25% επί του δηλωθέντος εισοδήματος με βάση το άθροισμα όλων των ποσών (δηλαδή τους τόκους καταθέσεων και ομολόγων, πολυτεκνικά και προνοιακά επιδόματα, καθώς και τα έσοδα από οικιακά φωτοβολταϊκά, μερίσματα και κέρδη από μετοχές), οπότε το απαιτούμενο ποσό θα είναι αυξημένο.

2 εκατ. από 1,3 εκατ. πέρσι στη μέγκενη των τεκμηρίων
Φοροποινή σε όσους έχασαν δουλειά και εισοδήματα...

Αυξημένος προβλέπεται για φέτος ο αριθμός των φορολογουμένων που θα «πιαστεί στην τσιμπίδα» των τεκμηρίων διαβίωσης και θα κληθεί να πληρώσει φόρο. Εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 2.000.000 από 1.300.000 πέρσι λόγω της μείωσης των εισοδημάτων και της διόγκωσης των ανέργων.

Κι αυτό γιατί η Εφορία θα υπολογίζει το φορολογητέο εισόδημα με βάση τα τεκμηρία διαβίωσης για κατοικίες, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία, οικιακές βοηθούς και πισίνες. Εκτός από αυτά κατά την εκκαθάριση της δήλωσης θα λαμβάνεται υπόψη και ένα ποσό ελάχιστης ετήσιας δαπάνης διαβίωσης που ανέρχεται σε 3.000 ευρώ για άγαμο και σε 5.000 ευρώ για συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση.

Αναλυτικότερα το τεκμήριο διαβίωσης για τις κατοικίες αφορά όχι μόνο όσους κατοικούν σε ιδιόκτητη κατοικία ή έχουν δευτερεύουσα ή εξοχική κατοικία αλλά και αυτούς που διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία ή τους έχει παραχωρηθεί δωρεάν. Το ύψος της δαπάνης υπολογίζεται ως εξής:
 • Μέχρι και 80 τ.μ. κύριων χώρων με 40 ευρώ το τετραγωνικό.
 • Από 81 μέχρι και 120 τ.μ. με 65 ευρώ/τ.μ.
 • Από 121 μέχρι και 200 τ.μ. με 110 ευρώ/τ.μ.
 • Από 201 έως 300 τ.μ. με 200 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
 • Από 301 τ.μ. με 400 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.

Το τεκμήριο για τα αυτοκίνητα ξεκινά από τις 2.000 ευρώ για μέχρι 1.000 κυβικά και φθάνει έως τα 23.800 ευρώ για 3.500 κυβικά ανάλογα και με την παλαιότητα του οχήματος. Με βάση τα παραπάνω τεκμήρια διαβίωσης, η Εφορία θα υπολογίσει ένα ελάχιστο ύψος εισοδήματος για τον φορολογούμενο που σε περίπτωση που είναι υψηλότερο από το δηλωθέν, ο φόρος θα επιβληθεί επί του τεκμαρτού εισοδήματος.

Για παράδειγμα, συνταξιούχος με ετήσιο εισόδημα 5.000 ευρώ το 2012 μένει σε δική του μονοκατοικία 80 τ.μ. σε περιοχή με τιμή ζώνης κάτω των 2.800 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Με βάση την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος, το εισόδημά του είναι αφορολόγητο αφού είναι στό όριο του αφορολόγητου.

Ομως κατά την εκκαθάριση της δήλωσης, η Εφορία θα λάβει υπόψη τόσο το ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης των 3.000 ευρώ όσο και την αντικειμενική δαπάνη της κατοικίας που ανέρχεται σε 3.200 ευρώ. Ετσι θα προσδιορίσει το τεκμαρτό εισόδημα του συνταξιούχου στα 6.200 ευρώ. Το αποτέλεσμα θα είναι να του καταλογιστεί φόρος εισοδήματος με συντελστή 10% στο ποσό των 1.200 που ξεπερνά το αφορολόγητο και έτσι θα κληθεί να πληρώσει φόρο 120 ευρώ.

Ακόμα χειρότερα είναι τα πράγματα για όσους έχουν στην κατοχή τους περισσότερα από ένα τεκμήρια, αφού αυτά λειτουργούν προσθετικά στα ποσά της ελάχιστης δαπάνης διαβίωσης των 3.000 και 5.000 ευρώ. Αν για παράδειγμα φορολογούμενος έχει τεκμήριο κατοικίας 5.000 ευρώ και τεκμήριο αυτοκινήτου 10.000 ευρώ, τότε το φορολογητέο εισόδημα που θα υπολογίσει η Εφορία θα είναι 3.000 ευρώ η ελάχιστη δαπάνη συν 5.000 ευρώ το τεκμήριο για την κατοικία συν10.000 ευρώ για το αυτοκίνητο. Συνολικά δηλαδή το τεκμαρτό εισόδημα του συγκεκριμένου ανέρχεται σε 18.000 ευρώ και αν αυτό που δηλώσει είναι χαμηλότερο θα φορολογηθεί για 18.000 ευρώ.

Ανείσπρακτα ενοίκια
Αντιμέτωποι με την καταβολή φόρου για εισόδημα που δεν απέκτησαν το 2012 βρίσκονται χιλιάδες εκμισθωτές ακινήτων καθώς οι ενοικιαστές έχουν προσφύγει στα δικαστήρια ζητώντας μείωση του ενοικίου λόγω οικονομικής στενότητας και μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης είτε δεν κατέβαλαν καθόλου ενοίκια είτε μείωσαν αυτοβούλως το μίσθωμα, ενώ η Εφορία υπολογίζει το φόρο με βάση το ποσόν που αναγράφεται στο συμβόλαιο.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομνικών ενημερώνουν τους ιδιοκτήτες ότι στην αρχική δήλωση θα πρέπει να αναγράψουν το ενοίκιο του συμβαλαίου και στη συνέχεια να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση με το το νέο μειωμένο μίσθωμα, οπότε θα γίνει νέα εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης και θα επιστραφεί ο φόρος που αναλογεί στο τμήμα του μισθώματος που «διεγράφη» από το δικαστήριο.

Η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης γίνεται μόνο χειρόγραφα και μάλιστα με την προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών της (αποδείξεων δαπανών, βεβαιώσεων εισοδήματος κ.ά.).

Ανεργοι και νέοι στην «παγίδα» των αποδείξεων

Με ποινή 10% για «ελλιπείς» αποδείξεις κινδυνεύουν άνεργοι, εργαζόμενοι και εισοδηματίες και νέοι άνω των 18 ετών με εισόδημα έστω και ένα ευρώ το 2012, αφού η Εφορία ακόμα κι αν δεν έχουν περιουσιακά στοιχεία θα τους χρεώσει με την ελάχιστη δαπάνη διαβίωσης που είναι 3.000 ευρώ. Οπότε η αξία των αποδείξεων που πρέπει να έχουν δηλώσει ανέρχεται σε 750 ευρώ (3.000Χ25%) διαφορε- τικά θα τους καταλογιστεί ποινή 10% συν την προκαταβολή φόρου 55% για το επόμενο έτος. Δηλαδή 75 ευρώ φόρο για την ποινή και άλλα 41,2 ευρώ για την προκαταβολή.
 • Πέρσι πιάστηκαν στο δόκανο των τεκμηρίων διαβίωσης 1.304.819 φορολογούμενοι που δήλωσαν εισόδημα 5,776 δισ. ευρώ και με τα τεκμήρια φορολογήθηκαν για 11,752 δισ. ευρώ.

ΕINAI MAXHTA
Εξι κινήσεις ακυρώνουν τον τεκμαρτό φόρο

Εξι όπλα μεταξύ των οποίων αποταμιεύσεις παλαιότερων ετών, δάνεια, κέρδη από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, δωρεές, αναδρομικά και ειδικές κατηγορίες εισοδημάτων έχουν στα χέρια τους οι φορολογούμενοι για να ακυρώσουν τον τεκμαρτό φόρο αφού σύμφωνα με τον νόμο τα τεκμήρια καθίστανται υπό προϋποθέσεις μαχητά.

Ειδικότερα για παράκαμψη των τεκμηρίων οι φορολογούμενοι μπορούν να επικαλεστούν:

1 Ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών. Για τον προσδιορισμό του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί ο φορολογούμενος για κάθε χρόνο θα αφαιρεθούν οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης.

Από τα πραγματικά εισοδήματα που έχουν υπαχθεί σε φορολογία με τις γενικές διατάξεις ή σε αυτοτελή φορολογία με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης (π.χ. τόκοι καταθέσεων ή ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου) ή νόμιμα έχουν απαλλαγεί της φορολογίας (π.χ. υπεραξία από την εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων), καθώς και από τα χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα, χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων, εισαγωγή συναλλάγματος μη υποχρεωτικά εκχωρητέου στην Τράπεζα της Ελλάδος, δάνεια, δωρεά ή γονική παροχή χρηματικών ποσών καθώς και από οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο αποδεδειγμένα έχει εισπραχθεί π.χ. αποζημίωση αγροτικών ζημιών λόγω καταστροφής της καλλιέργειας.

2 Χρήματα από πωλήσεις αυτοκινήτων, ακινήτων, σκαφών αναψυχής κ.λπ. Ωστόσο, τα έσοδα από την πώληση μετοχών ή ακινήτων θα είναι μειωμένα με το κόστος αγοράς τους αν είχαν αγοραστεί, ή με τον φόρο δωρεάς αν είχαν αποκτηθεί από δωρεά κ.ο.κ.

3 Δάνεια, δωρεές και γονικές παροχές από τρίτους που έχουν ληφθεί πριν γίνει η συγκεκριμένη δαπάνη. Θα πρέπει να έχει υποβληθεί και δήλωση για τον φόρο δωρεάς ή γονικής παροχής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι 31/12/2012.

4 Ποσά από αποζημιώσεις, εφάπαξ ασφαλιστικού οργανισμού κ.ά.

5 Αναδρομικές αποδοχές για δεδουλευμένα προηγούμενων ετών.

6 Κέρδη από τυχερά παιχνίδια.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.