Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2013

Φοροαπαλλαγές: Τελευταία χρονιά το 2013

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Στο χρονοντούλαπο της φορολογικής ιστορίας περνάνε από φέτος οι φοροαπαλλαγές, καθώς με τον τελευταίο νόμο οι εκπτώσεις φόρου έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο. Μάλιστα ήδη από την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους οι φορολογούμενοι με παιδιά έχουν δει αύξηση στις κρατήσεις φόρου λόγω της κατάργησης του πρόσθετου αφορολόγητου των παιδιών.

Κατά τη συμπλήρωση των φετινών Ε1 οι υπόχρεοι πρέπει να εξαντλήσουν τις δυνατότητες που τους παρέχει ο νόμος, με στόχο τη κατά το δυνατόν ελάφρυνση του φορολογικού βάρους για δαπάνες που αφορούν ενοίκιο κύριας ή φοιτητικής κατοικίας, τόκους στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας, δίδακτρα, ασφάλιστρα ζωής, ιατρικές και νοσοκομειακές δαπάνες.
Κατ’ αρχήν σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Οικονομικών το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα μειώνεται:
- Κατά ποσοστό 20% της δαπάνης που καταβάλλεται λόγω δωρεάς στο λογαριασμό 55 αλληλοβοήθειας για την απόσβεση του δημόσιου χρέους.
- Κατά ποσοστό 10% και μέχρι του ποσού που προβλέπεται αντίστοιχα ως εξής:
α) έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης (κωδ. 051-052),
β) δαπάνη καταβαλλόμενου μισθώματος (κωδ. 811 έως και 823),
γ) δαπάνη για δίδακτρα για φροντιστήρια εκπαιδευτικών μαθημάτων ή ξένων γλωσσών (κωδ. 079 έως και 085),
δ) τόκοι στεγαστικού δανείου που καταβλήθηκαν μέσα στο 2012 (κωδ. 063-064),
ε) δαπάνη που καταβάλλει ο φορολογούμενος για ασφάλιστρα ασφαλίσεων ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθένειας για την ασφάλιση του ίδιου, της συζύγου του και των τέκνων που τους βαρύνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ΚΦΕ (κωδ. 073 - 074).
στ) διατροφή που καταβάλλεται από τον έναν σύζυγο στον άλλον και η οποία επιδικάστηκε ή συμφωνήθηκε με συμβολαιογραφική πράξη (κωδ. 089 - 090),
ζ) δαπάνες που καταβάλλει για δωρεές, χορηγίες (κωδ. 057 εως και 060),
η) δαπάνες για εισφορές σε ταμεία ασφάλισης (κωδ. 053 - 054),
θ) δαπάνες για επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτου (κωδ. 087 - 088).


Επίσης για το φορολογούμενο που αποκτά εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (μισθοί και συντάξεις), εφόσον αυτός προσφέρει υπηρεσίες ή κατοικεί για τουλάχιστον εννέα μήνες μέσα στο έτος που απόκτησε το εισόδημα αυτό στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου, καθώς και σε περιοχή των νομών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών και Δράμας, η οποία περιλαμβάνεται σε ζώνη βάθους 20 χιλιομέτρων από τη μεθοριακή γραμμή, το ποσό του φόρου μειώνεται με 60 ευρώ για κάθε τέκνο που τον βαρύνει. Στην περίπτωση συζύγων αρκεί ο ένας από αυτούς να έχει τις παραπάνω προϋποθέσεις. Αν με βάση τη φορολογική κλίμακα δεν προκύπτει για το φορολογούμενο ποσό φόρου ή αυτό που προκύπτει είναι μικρότερο από το άθροισμα των μειώσεων των περιπτώσεων α, β, γ, ε και η μείωση λόγω παραμεθορίου αφορούν αυτόν προσωπικά και τα πρόσωπα που τον βαρύνουν, τότε ολόκληρο το ποσό των μειώσεων των περιπτώσεων αυτών ή η διαφορά που προκύπτει μειώνει το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική κλίμακα για τον άλλο σύζυγο. Αν το συνολικό ποσό των μειώσεων είναι μεγαλύτερο του φόρου, ο οποίος προκύπτει με βάση τη φορολογική κλίμακα για το φορολογούμενο και τη σύζυγό του, η διαφορά δεν επιστρέφεται ούτε συμψηφίζεται. Το ποσό που απομένει μετά τις μειώσεις αποτελεί το φόρο που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα του φορολογούμενου.

Πως θα συμπληρωθούν οι κωδικοί των φοροαπαλλαγών
ΕΞΟΔΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ (ΚΩΔ. 051-052)
α) Γράψτε τα ποσά των δαπανών που καταβάλατε στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή συνολικά για ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη δική σας ή των προσώπων που μένουν μαζί σας και σας βαρύνουν. Ως έξοδα ιατρικής περίθαλψης θεωρούνται οι αμοιβές που καταβάλλονται σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων για επισκέψεις και εξετάσεις, καθώς και οι αμοιβές που καταβάλλονται σε οδοντιάτρους για οδοντοθεραπεία, οδοντοπροσθετική και γναθοχειρουργική. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνεται και η δαπάνη για φυσιοθεραπεία και λουτροθεραπεία, καθώς και για λογοθεραπεία και για επισκέψεις σε ψυχολόγο για την αποκατάσταση της υγείας ύστερα από σχετική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού. Ειδικά για την αναγνώριση της δαπάνης που καταβάλλεται σε ψυχολόγο και λογοθεραπευτή εκτός από τη γνωμάτευση του γιατρού απαιτείται και βεβαίωσή του ότι έλαβε υπόψη του τα πορίσματα του ψυχολόγου ή του λογοθεραπευτή για την παροχή των τελικών υπηρεσιών του.
β) Επίσης γράψτε τη διαφορά των ποσών περίθαλψης μεταξύ των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης και του συνολικού ετήσιου καθαρού πραγματικού εισοδήματος που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις ή με ειδικό τρόπο ή είναι απαλλασσόμενο ή τεκμαρτό των προσώπων που έχουν αναπηρία 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση και τα οποία συνοικούν μαζί σας, αλλά δεν αναγράφονται στον πίνακα 9 της δήλωσης, γιατί το εισόδημά τους υπερβαίνει τα 6.000 ευρώ. Για την αναγνώριση της έκπτωσης της δαπάνης αυτών των προσώπων απαιτούνται δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτουν η συγγένεια αυτών με το φορολογούμενο, η αναπηρία τους, τα ποσά των δαπανών για ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη, καθώς και το ετήσιο εισόδημά τους.
γ) Ακόμη γράψτε τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης που καταβάλατε για τα τέκνα σας που δεν συγκατοικούν μαζί σας αλλά με τον άλλο γονέα τους, τον οποίο και βαρύνουν, λόγω του ότι βρίσκεστε σε διάζευξη με αυτόν.
δ) Επιπλέον μεταξύ των δαπανών για νοσοκομειακή περίθαλψη περιλαμβάνονται οι δαπάνες σε νοσοκόμο, η δαπάνη για την αντικατάσταση μελών του σώματος με τεχνητά μέλη κ.λπ., η δαπάνη για νοσοκομειακή περίθαλψη των τέκνων που πάσχουν από ανίατο νόσημα και το 50% της δαπάνης που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Για να αναγνωριστεί η δαπάνη των κωδικών 051-052, πρέπει να συνυποβάλλετε:
- Για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις διπλότυπη απόδειξη του ιατρού σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ.
- Για νοσήλεια σε ιδιωτικές κλινικές διπλότυπη απόδειξη της κλινικής, από την οποία να προκύπτει το ποσό της δαπάνης νοσηλείας, καθώς και βεβαίωση του διευθυντή της κλινικής για το χρόνο νοσηλείας και το ποσό των εξόδων αναλυτικά κατά είδος εξόδου.
- Για νοσήλεια σε κρατικά κ.λπ. νοσηλευτικά ιδρύματα διπλότυπη απόδειξη είσπραξης του νοσηλευτικού ιδρύματος, από την οποία να προκύπτει το ποσό της δαπάνης νοσηλείας, καθώς και βεβαίωση του διευθυντή του νοσηλευτικού ιδρύματος για το χρόνο νοσηλείας και το ποσό των εξόδων αναλυτικά κατά είδος εξόδου.
- Για την απόδειξη της δαπάνης για απασχόληση νοσοκόμου απαιτείται βεβαίωση θεράποντος ιατρού για τη νόσο από την οποία πάσχει ο ασθενής, τη διάρκειά της και την ανάγκη απασχόλησης νοσοκόμου και απόδειξη είσπραξης της αμοιβής από το πρόσωπο που πρόσφερε υπηρεσίες ως νοσοκόμος, στην οποία πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και το όνομα του πατέρα του, ο αριθμός φορολογικού μητρώου ή ταυτότητας, η διεύθυνση κατοικίας του και η χρονική διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του, νόμιμα υπογραμμένη. Στην αμοιβή δεν περιλαμβάνονται οι εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ.
- Για την απόδειξη της δαπάνης για περίθαλψη ηλικιωμένων και προσώπων με κινητική αναπηρία σε επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα απαιτείται διπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών και βεβαίωση του διευθυντή ή του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης για το χρόνο περίθαλψης και το ποσό της δαπάνης αναλυτικά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στους κωδικούς 051-052 θα γράψετε το 50% της δαπάνης που καταβάλατε σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων.
- Για την απόδειξη δαπάνης για αγορά και τοποθέτηση οργάνων στο σώμα του ασθενούς και αντικατάσταση μελών του σώματος με τεχνητά, αν η δαπάνη αυτή αποτελεί μέρος των εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρθηκαν για την περίπτωση αυτή. Αν η προμήθεια των οργάνων γίνεται από το ελεύθερο εμπόριο, απαιτείται απόδειξη λιανικής πώλησης, στην οποία πρέπει να αναγράφεται και το ονοματεπώνυμο του αγοραστή και το είδος του πωλούμενου πράγματος. Ειδικά σε περίπτωση αγοράς γυαλιών οράσεως ή φακών επαφής ή ακουστικών βαρηκοΐας απαιτείται να συνυποβάλλετε και βεβαίωση γιατρού.
- Για την απόδειξη της δαπάνης για περίθαλψη ανάπηρων ή πασχόντων από ανίατο νόσημα τέκνων απαιτείται διπλότυπη απόδειξη είσπραξης και βεβαίωση του διευθυντή της σχολής ή του θεραπευτηρίου για τον ακριβή χρόνο φοίτησης ή περίθαλψης, για το ποσό της δαπάνης αναλυτικά, καθώς και για την πάθηση του τέκνου (ονομασία ανίατου νοσήματος) ή την κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτό (τυφλό, κωφάλαλο κ.λπ.). Αν τα σχετικά δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί από αλλοδαπό φορέα (σχολείο ή θεραπευτήριο), πρέπει να έχουν περιεχόμενο σύμφωνα με τα παραπάνω.
- Για τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης που καταβάλλονται στην αλλοδαπή απαιτούνται οι σχετικές βεβαιώσεις των αλλοδαπών ιατρών ή νοσοκομείων. Ποσοστό 10% των δαπανών ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης θα αφαιρεθεί από το φόρο σας. Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 3.000 ευρώ για τον κάθε φορολογούμενο.

ΤΟΚΟΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ (ΚΩΔ. 063-064)
Γράψτε το ποσό των δεδουλευμένων τόκων που καταβάλατε μέσα στο 2012 για:
α) Στεγαστικό δάνειο για απόκτηση πρώτης κατοικίας που σας έχει χορηγηθεί με υποθήκη ή με προσημείωση από τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή από κάποιο άλλο πιστωτικό οργανισμό, εφόσον οι τόκοι οφείλονταν από εσάς και η υποθήκη ή προσημείωση είχε γραφεί σε ακίνητό σας ή της συζύγου σας ή των τέκνων που σας βαρύνουν.
Εάν για την εξόφληση του δανείου αυτού, που είχατε λάβει από τράπεζα, σας χορηγήθηκε νέο δάνειο από την ίδια τράπεζα ή άλλη, γράψτε το ποσό των δεδουλευμένων τόκων του νέου δανείου, εφόσον και σε αυτό το δάνειο γράφηκε υποθήκη ή προσημείωση με τις ίδιες προϋποθέσεις που ίσχυαν και για το παλιό δάνειο και εφόσον οι τόκοι αφορούν χρονικό διάστημα από τη χορήγηση του νέου δανείου μέχρι τη λήξη του παλιού.
β) Στεγαστικό δάνειο για απόκτηση πρώτης κατοικίας που σας έχει χορηγηθεί από ασφαλιστική επιχείρηση ως υπάλληλος αυτής, εφόσον οφειλόταν από εσάς και η υποθήκη ή προσημείωση έχει γραφεί σε ακίνητό σας ή της συζύγου σας ή των τέκνων που σας βαρύνουν.
γ) Προκαταβολή που σας χορηγήθηκε από το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Στρατού ή Ναυτικού ή Αεροπορίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.δ. 398/1974 (ΦΕΚ 116Α') για απόκτηση πρώτης κατοικίας ως βοηθηματούχος αυτού.
δ) Δάνειο που σας χορηγήθηκε από τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή από κάποιο άλλο πιστωτικό οργανισμό, εφόσον οι τόκοι οφείλονταν από σας, για αναστήλωση, επισκευή, συντήρηση ή εξωραϊσμό διατηρητέων κτισμάτων, καθώς και κτισμάτων που βρίσκονται σε περιοχές χαρακτηριζόμενες ως παραδοσιακά τμήματα πόλεως ή ως παραδοσιακοί οικισμοί.
Διευκρινίζεται ότι για τα δάνεια των περιπτώσεων α’, β’ και γ’ δεν θεωρείται ότι αποκτιέται πρώτη κατοικία, εάν ο υπόχρεος, ο άλλος σύζυγος και τα τέκνα που τους βαρύνουν έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης, εξ ολοκλήρου ή επί ιδανικού μεριδίου, σε οικία ή οικίες, εφόσον το άθροισμα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα 70 τ.μ. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά 20 τ.μ. για καθένα από τα πρώτα δύο τέκνα και κατά 25 τ.μ. για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα που βαρύνουν τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο. Εάν η επιφάνεια της πρώτης κατοικίας που αποκτήθηκε με το στεγαστικό δάνειο υπερβαίνει τα 120 τ.μ., συμπληρώνεται και ο κωδικός 071 με τον αριθμό των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας της κατοικίας, διότι το ποσό της δαπάνης επί της οποίας υπολογίζεται η μείωση φόρου κατά ποσοστό 10% περιορίζεται στο μέρος που αναλογεί επιμεριστικά στη μέχρι των 120 τ.μ. επιφάνεια της κατοικίας.
Δεν συμπληρώνεται ο κωδικός 071 για δάνεια της περίπτωσης δ’ (αναστήλωση διατηρητέων κτισμάτων κ.λπ.). Επίσης το ποσοστό αυτό μείωσης του φόρου για τα δάνεια των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και δ’ υπολογίζεται στους τόκους που αντιστοιχούν στο τμήμα του δανείου ή του συνόλου των δανείων και των δύο συζύγων έως 200.000 ευρώ. Διευκρινίζεται ότι για όλα τα δάνεια των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και δ’, ανεξάρτητα από την ημερομηνία σύναψής τους, οι δεδουλευμένοι τόκοι αφαιρούνται από το φόρο που προκύπτει κατά ποσοστό 10% αυτών.
ΚΩΔ. 069-070: Για όλες τις συμβάσεις στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, είτε οι δύο σύζυγοι έχουν λάβει το δάνειο από κοινού είτε έχουν λάβει ξεχωριστά δάνεια ο καθένας, συμπληρώνονται και οι κωδικοί αυτοί αριθμοί με το συνολικό ποσό του δανείου ή των δανείων που αναλογεί στο καθένα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι πιο πάνω τόκοι πρέπει να γραφούν και στους κωδικούς 727-728 του πίνακα 5.

ΠΩΣ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΩΝ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ (ΚΩΔ. 073-074)
Γράψτε το ποσό της ετήσιας δαπάνης που καταβάλατε για ασφάλιστρα ασφαλίσεων ζωής ή θανάτου, ασφαλίσεων προσωπικών ατυχημάτων, καθώς και για ασφαλιστήρια ασθένειας, για την ασφάλισή σας, της ή του συζύγου σας και των τέκνων που σας βαρύνουν, καθώς και των τέκνων σας που δεν βαρύνουν εσάς λόγω μη συνοίκησης αλλά τον άλλο γονέα, εφόσον στην τελευταία περίπτωση βρίσκεστε σε διάζευξη με το (τη) σύζυγό σας, συνάψατε εσείς τη σύμβαση ασφάλισης και καταβάλατε τη δαπάνη ασφαλίστρων.
Το ποσό της δαπάνης επί του οποίου υπολογίζεται η μείωση δεν μπορεί να υπερβεί τα 1.200 ευρώ για άγαμο και τα 2.400 ευρώ για οικογένεια. Το ποσό αυτό υπολογίζεται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους, μειώνει το φόρο κατά ποσοστό 10%, μόνον εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση (εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη) και μερίζεται μεταξύ τους ανάλογα με το ύψος του δηλούμενου με την αρχική δήλωση (εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη) εισοδήματός τους που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΩΔ. 079-085)
Γράψτε τα ποσά των διδάκτρων που καταβάλατε μέσα στο έτος 2012 για παράδοση προσωπικά σε εσάς ή στα τέκνα σας, κατ’ οίκον ή σε φροντιστήρια, ιδιαίτερων μαθημάτων οποιασδήποτε αναγνωρισμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας ή ξένων γλωσσών. Ειδικότερα στους κωδικούς 079-080 γράψτε τα ποσά των δαπανών που αφορούν προσωπικά εσάς ή τη σύζυγό σας και στους κωδικούς 081, 082, 083, 084, 085 τα ποσά των δαπανών που αφορούν τα τέκνα σας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που βρίσκεστε σε διάζευξη και τα τέκνα σας βαρύνουν τον άλλο σύζυγο με τον οποίο συγκατοικούν, αλλά έχετε καταβάλει εσείς τα δίδακτρα των τέκνων, το ποσό τους θα το αναγράψετε κανονικά στους κωδικούς 081 ως 085. Η δαπάνη αυτή επί της οποίας υπολογίζεται η μείωση δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 1.000 ευρώ και υπολογίζεται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους. Μειώνει το φόρο, μόνον εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση (εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη) και μερίζεται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος του καθενός, που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, όπως αυτό δηλώθηκε με την αρχική δήλωση ή συμπληρωματική μέχρι τη λήξη της προθεσμίας.
Για τον υπολογισμό των ποσών μείωσης του φόρου η δαπάνη αυτή λαμβάνεται διακεκριμένως για το φορολογούμενο και για κάθε τέκνο που τον βαρύνει.

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΕ ΣΥΖΥΓΟ (ΚΩΔ 089-090)
Γράψτε το συνολικό ετήσιο ποσό της διατροφής που καταβάλατε στο σύζυγό σας ή στη σύζυγό σας μέσα στο έτος 2012 και το οποίο επιδικάστηκε ή συμφωνήθηκε με συμβολαιογραφική πράξη.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ποσό της διατροφής που καταβλήθηκε στον άλλο σύζυγο για τα τέκνα δεν αναγράφεται στους κωδικούς αυτούς. Ποσοστό 10% της δαπάνης αυτής θα μειώσει το φόρο σας. Το ποσό της μείωσης του φόρου δεν μπορεί να υπερβεί τα 1.500 ευρώ.

ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ (ΚΩΔ. 811-823)
Κωδικοί 811-816: Γράψτε το καθαρό ποσό του ενοικίου που καταβάλατε μέσα στο έτος 2012 για κύρια κατοικία της οικογένειάς σας. Η δαπάνη αυτή, επί της οποίας υπολογίζεται η μείωση, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 1.000 ευρώ και υπολογίζεται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους. Μειώνει το φόρο, μόνο εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση (εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη) και μερίζεται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος του καθενός, που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, όπως αυτό δηλώθηκε με την αρχική δήλωση ή συμπληρωματική μέχρι τη λήξη της προθεσμίας. Σε περίπτωση που καταβάλατε μέσα στο 2012 ενοίκιο κύριας κατοικίας σε περισσότερους εκμισθωτές-συνιδιοκτήτες του ακινήτου, εφόσον αυτοί είναι μέχρι τρεις, στην κάθε σειρά θα γράψετε τα στοιχεία του καθενός και το ποσό ενοικίου που του αναλογεί. Εάν είναι περισσότεροι από τρεις, στις πρώτες δύο σειρές θα αναγράψετε τους δύο εκμισθωτές με τα μεγαλύτερα ποσοστά ιδιοκτησίας και τα ποσά ενοικίου που τους καταβάλατε και στην επόμενη σειρά, στον κωδικό 815, το ποσό που καταβάλατε μέσα στο 2012 συνολικά στους υπόλοιπους εκμισθωτές, χωρίς να γράψετε το ονοματεπώνυμο και τον ΑΦΜ τους.
Εάν στη διάρκεια του 2012 αλλάξατε μία ή περισσότερες κατοικίες, στην κάθε σειρά θα γράψετε τα στοιχεία του εκμισθωτή και το ποσό ενοικίου κάθε κατοικίας που μισθώσατε.
Εάν μισθώσατε δύο κύριες κατοικίες μέσα στο 2012, από τις οποίες η πρώτη κατά σειρά μίσθωσης έχει τρεις εκμισθωτές, στην πρώτη σειρά θα γράψετε τα στοιχεία του εκμισθωτή της πρώτης κατοικίας στον οποίο καταβάλατε το μεγαλύτερο ποσό, στη δεύτερη το ποσό που καταβάλατε στους υπόλοιπους χωρίς τα στοιχεία τους και στην τρίτη τα στοιχεία του εκμισθωτή της δεύτερης κατοικίας και το ποσό που του καταβάλατε. Εάν χρειαστούν περισσότερες σειρές από αυτές που έχει το έντυπο, θα επισυνάψετε κατάσταση με την ίδια γραμμογράφηση, όπου θα αναγράψετε όσα δεν χώρεσαν στις σειρές που έχει το έντυπο.
Δεν δικαιούνται τη μείωση φόρου όσοι παίρνουν στεγαστικό επίδομα ανεξάρτητα από το ύψος του. Ομοίως δεν δικαιούνται τη μείωση αυτή οι φορολογούμενοι, όταν οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους ή τα τέκνα που τους βαρύνουν έχουν πλήρη κυριότητα ή κατοχή (επικαρπία, δικαίωμα οίκησης) εξ ολοκλήρου σε οικία με επιφάνεια τουλάχιστον ίση με εκείνη της μισθωμένης κύριας κατοικίας, η οποία βρίσκεται στον ίδιο νομό με τη μισθωμένη. Το ίδιο ισχύει και όταν η πιο πάνω οικία ανήκει εξ αδιαιρέτου είτε στο φορολογούμενο και στη σύζυγό του είτε στο φορολογούμενο και στα τέκνα που τους βαρύνουν ή στη σύζυγό του και στα τέκνα που τους βαρύνουν.
Κωδικοί 817-823: Γράψτε το καθαρό ποσό ενοικίου που καταβάλατε για την ενοικίαση κατοικίας, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την ικανοποίηση των στεγαστικών αναγκών κάθε παιδιού σας που σπουδάζει σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού, εφόσον τα παιδιά αυτά αναγράφονται στον πίνακα 9 της δήλωσης. Σε περίπτωση που καταβάλατε ενοίκιο για το πρώτο σας παιδί σε περισσότερους από δύο εκμισθωτές, στην πρώτη σειρά της ένδειξης θα γράψετε τα στοιχεία του εκμισθωτή στον οποίο καταβάλατε το μεγαλύτερο ποσό μέσα στο 2012 και στη δεύτερη σειρά, στον κωδικό 819, το ποσό που καταβάλατε μέσα στο 2012 συνολικά στους υπόλοιπους εκμισθωτές, χωρίς να γράψετε το ονοματεπώνυμο και τον ΑΦΜ τους. Ομοίως στους κωδικούς 821-823 για το δεύτερο και τρίτο παιδί αντίστοιχα.
Η έκπτωση του ενοικίου γίνεται, εφόσον οι κατοικίες αυτές βρίσκονται στην πόλη ή στο χωριό όπου έχει την έδρα της η σχολή ή το σχολείο και εσείς ή τα παιδιά σας δεν έχετε άλλη ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη κατοικία σε αυτήν την πόλη. Η περιοχή των δήμων του κεντρικού, του νότιου, του βόρειου, του δυτικού τομέα και του Πειραιά της περιφέρειας Αττικής θεωρείται ως μία πόλη.
Η δαπάνη αυτή, επί της οποίας υπολογίζεται η μείωση, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 1.000 ευρώ και υπολογίζεται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους. Μειώνει το φόρο, μόνον εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση (εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη) και μερίζεται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος του καθενός που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, όπως αυτό δηλώθηκε με την αρχική δήλωση ή συμπληρωματική μέχρι τη λήξη της προθεσμίας.
Για τον υπολογισμό των ποσών μείωσης του φόρου η δαπάνη αυτή λαμβάνεται διακεκριμένως για το φορολογούμενο και για κάθε τέκνο που τον βαρύνει. Για τον υπολογισμό των πιο πάνω ποσών απαιτείται απόδειξη της καταβολής του ενοικίου ως εξής:
Υποβολή αποδείξεων για το συνολικό ποσό του ενοικίου ή σε περίπτωση απώλειας μιας ή περισσοτέρων, των υπολοίπων, εφόσον από αυτές σχηματίζεται πλήρης πεποίθηση για την καταβολή του συνολικού ποσού του ενοικίου.
Αντί των παραπάνω οικείων αποδείξεων, υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, από την οποία να προκύπτουν το ποσό του ενοικίου που καταβλήθηκε, το μηνιαίο ποσό, οι μήνες τους οποίους αφορά και τα στοιχεία των δικαιούχων. Ομοίως υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και σε περίπτωση που συνυποβάλλονται με την οικεία δήλωση απλά φωτοαντίγραφα των αποδείξεων.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στους κωδικούς αριθμούς 801-807, σε περίπτωση που ο εκμισθωτής είναι η σύζυγος, θα γραφεί ο ΑΦΜ της συζύγου. Αν μέσα στο 2012 καταβάλατε ενοίκιο κύριας κατοικίας ή ενοίκιο παιδιών που σπουδάζουν, όμως δεν δικαιούστε την έκπτωση, το ποσό της δαπάνης θα το αναγράψετε στους κωδικούς αριθμούς 419-420 του πίνακα 6. Επισημαίνεται ότι η ενοικίαση κατοικίας παιδιών που σπουδάζουν αποτελεί και αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης και συνεπώς η κατοικία αυτή πρέπει να περιλαμβάνεται στον πίνακα 5 του εντύπου.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.