Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου 2010

Κάρτα Πολιτισμού

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.
Η Κάρτα Πολιτισμού χορηγείται από το 2003 από τον Οργανισμό Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού στο πλαίσιο του προγράμματος «Πολιτισμός για Όλους - Κάρτα Πολιτισμού».
Μέχρι σήμερα πάνω από 185.000 δικαιούχων της «Κάρτας Πολιτισμού» (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και μονογονεϊκές οικογένειες, ΑΜΕΑ, άτομα σε προγράμματα απεξάρτησης, μαθητές νυχτερινών σχολείων και «Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας», μακροχρόνια άνεργοι του ΟΑΕΔ, μέλη Κ.Α.Π.Η., Ρομά, Παλιννοστούντες, κ.α.) έχουν δωρεάν πρόσβαση σε όλα τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους του Υπουργείου, και σημαντικές εκπτώσεις σε ιδιωτικούς πολιτιστικούς φορείς ανά τη χώρα (Μουσεία, σπήλαια, θέατρα, Μουσικές σκηνές, κινηματογράφους, βιβλιοπωλεία, κ.α.). 
Αν ανήκετε σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες κάνετε αίτηση σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανά κατηγορία.
Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για την έκδοση Κάρτας Πολιτισμού μπορούν να βρουν πληροφορίες για τους δικαιούχους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κτλ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.kep.gov.gr ακολουθώντας το εξής path:
Αρχική Σελίδα : Οδηγός του πολίτη : Τέχνες, Ψυχαγωγία, Τουρισμός : Πολιτισμός και δημιουργία : Xoρήγηση Κάρτας Πολιτισμού
και / ή να επικοινωνούν με τις τηλεφωνικές γραμμές 1500 ή 800 1 100 100 (γραμμή χωρίς χρέωση) για διευκρινίσεις.

---------------------------


 • Αρμόδιος φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΟΠΕΠ)
 • Κωδικός υπηρεσίας: 1523
 • Χρόνος διεκπεραίωσης: Η κάρτα θα αποστέλλεται σε 10-15 ημέρες μετά την υποβολή της αίτησης.
 • Κόστος: Μηδέν
 • Ιστοσελίδα: http://www.ermis.gov.gr
 • Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ B 2401/2008 τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/22240/19.11.2003 (ΦΕΚ 1705/τ.Β΄/19.10.2003) αρ. πρωτ. 8371/23-11-2009

Περιγραφή

Σύμφωνα με το ΦΕΚ B 2401/2008 τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/22240/19.11.2003 (ΦΕΚ 1705/τ.Β΄/19.10.2003) κοινή υπουργική απόφαση ως προς τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση της Κάρτας Πολιτισμού. Βάσει της υπ' αριθμ. πρωτ. 8371/23-11-2009 απόφασης του Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε. παρατείνεται η λειτουργία της υπηρεσίας «Κάρτα Πολιτισμού» και της ισχύος των εκδοθέντων «Καρτών Πολιτισμού», έως 31 Δεκεμβρίου 2010, με τους ίδιους όρους που ίσχυαν έως σήμερα. Για πληροφορίες σχετικά με τις παροχές της κάρτας πολιτισμού μπορείτε να καλέσετε τη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή : 800-1-100-100.

Δικαιολογητικά


 • Βεβαίωση σπουδών
  Για τα τέκνα των τρίτεκνων οικογενειών που σπουδάζουν (18-24 ετών) απαιτείται βεβαίωση σπουδών.
 • Ανανεωμένη Κάρτα μέλους των Κ.Α.Π.Η. ή βεβαίωση ενεργού και τακτοποιημένου οικονομικά μέλους Κ.Α.Π.Η. (ή φωτοτυπία της κάρτας μέλους στην Λέσχη Φιλίας ανανεωμένη ή Βεβαίωση του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Κορινθιακή Αλληλεγγύη», αντίστοιχα)
 • Θεωρημένο πάσο πολύτεκνων 
  Ελλείψει του πάσου προσκομίζεται βεβαίωση από τον Σύλλογο Πολύτεκνων ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από τον Δήμο
 • Βεβαίωση του φορέα (για ειδικές κοινωνικές ομάδες)
 • Πρόσφατη φωτογραφία του αιτούντα
 • Πιστοποιητικό παλιννόστησης (για παλιννοστούντες)
  Εναλλακτικά προσκομίζεται βεβαίωση αρμόδιας αρχής για την παραχώρηση της Ελληνικής Ιθαγένειας. Στην κατηγορία αυτή ως δικαιούχοι θεωρούνται 1) οι Βορειοηπειρώτες με Αλβανική υπηκοότητα, ελληνικής εθνικής καταγωγής, 2)Όλοι οι παλιννοστούντες ομογενείς ανεξαρτήτως ηλικίας, 3) Οι παλιννοστήσαντες Έλληνες από την Ελληνική Ομογένεια.
 • Βεβαίωση του συλλόγου στον οποίο ανήκει ο αιτών (για ειδικές κοινωνικές ομάδες)
 • Βεβαίωση του Συλλόγου στον οποίο ανήκει ο αιτών (για αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης)
 • Φωτοτυπία της κάρτας ανεργίας ανανεωμένη για ένα έτος συνεχώς (για μακροχρόνιους άνεργους ΟΑΕΔ)
 • Βεβαίωση αναπηρίας (κάρτα του Υπουργείου Υγείας ή Ιατρική Γνωμάτευση δημοσίου Φορέα όπου θα αναγράφεται με σαφήνεια η αναπηρία και το ποσοστό πάνω από 67%)
  Για Α.Μ.Ε.Α.
 • Απόφαση επιμέλειας τέκνων (Για την περίπτωση διαζυγίου) 
  (Για διαζευγμένους, χήρες και χήρους)
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  Για τα μέλη των Κ.Α.Π.Η.,των «Λεσχών Φιλίας» του Δήμου Αθηναίων, του φιλανθρωπικού Σωματείου «Κορινθιακή Αλληλεγγύη» και των συζύγων μελών Κ.Α.Π.Η το όριο ηλικίας είναι το 58ο έτος. Κατ’ εξαίρεση οι σύζυγοι των μελών των Κ.Α.Π.Η., μπορούν να εντάσσονται και σε μικρότερη ηλικία, με την προϋπόθεση ότι είναι και αυτοί μέλη των Κ.Α.Π.Η.
  Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Αίτηση για χορήγηση κάρτας πολιτισμού
  Η αίτηση μπορεί να παραλαμβάνεται από τα ΚΕΠ και να αποστέλλεται στην παραπάνω διεύθυνση. Η Κάρτα θα αποστέλλεται όμως στον ενδιαφερόμενο απ΄ ευθείας από τον Οργανισμό Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού, χωρίς περαιτέρω μεσολάβηση των ΚΕΠ, σε 10-15 μέρες το πολύ.
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Πιστοποιητικό ή ταυτότητα που αποδεικνύει την Ελληνική Εθνική καταγωγή
  Για Παλιννοστούντες

Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικάΔιαδικασία


Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί τη χορήγηση κάρτας πολιτισμού, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 • Βήµα 1 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει κάποιο ή είναι ελλιπές , ο υπάλληλος ΚΕΠ ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.
 • Βήµα 2 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Ο πολίτης παραλαμβάνει την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος.
 • Βήµα 3 : O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο).
Ο Πολίτης παραλαμβάνει ταχυδρομικά την κάρτα από τον Οργανισμό Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού, χωρίς περαιτέρω μεσολάβηση των ΚΕΠ, σε 10-15 μέρες το πολύ.
Σημειώσεις και επεξηγήσεις
Τα δικαιολογητικά για την έκδοση της Κάρτας Πολιτισμού θα αποστέλλονται στην εξής διεύθυνση:
Μπουμπουλίνας 42
Τ.Κ. 10682
Αθήνα ,

Τηλ.: 210-8894800, 210-8894864, 801 1 100 10Συνημμένα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.