Κυριακή, 9 Αυγούστου 2015

Τι θα ισχύσει με τα κριτήρια για την Ειδική Αγωγή

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Η υπουργική απόφαση δεν έχει αναδρομική ισχύ.

Τάξη στον ευαίσθητο χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με μετρήσιμα κριτήρια, ποσοτικά και ποιοτικά, επιθυμεί να βάλει το Υπουργείο Παιδείας, όπως δήλωσε στο newsbeast.gr ο Πρόεδρος της άμισθης Επιστημονικής Επιτροπής του ΙΕΠ, η οποία έχει ως έργο την εξέταση της συνάφειας των μεταπτυχιακών και διδακτορικών με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Πριν λίγες μέρες καθορίστηκαν τα κριτήρια της συνάφειας και εκ τότε προκλήθηκε αναστάτωση στους χιλιάδες εκπαιδευτικούς που εργάζονται ως αναπληρωτές ή εκπονούν μεταπτυχιακά και διδακτορικά. Ο κ. Κουρμπέτης μας διευκρίνισε ότι η απόφαση δεν έχει αναδρομική ισχύ και δεν αφορά όσους ήδη έχουν ενταχθεί στους πίνακες με το προσόν του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού. Με αυτόν τον τρόπο δεν ανατρέπεται ο προγραμματισμός χιλιάδων εκπαιδευτικών, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια στελεχώνουν τις δομές της Ειδικής Εκπαίδευσης.

Ο κ. Κουρμπέτης δήλωσε στο newsbeast.gr ότι στην απόφαση υπάρχει πρόβλεψη για μεταβατικό στάδιο ενός έτους και συγκεκριμένα μέχρι τις 31 Αυγούστου 2016, για όσους εκπαιδευτικούς δεν πληρούν το σύνολο των κριτηρίων και στους οποίους δύναται να δοθεί προσωρινή συνάφεια, η οποία θα οδηγεί σε οριστική μετά από εξέτασή της για την πλήρη κάλυψη των κριτηρίων.

Το μεταβατικό διάστημα και η προσωρινή συνάφεια αφορούν τους εκπαιδευτικούς λοιπόν, που θα ενταχθούν για πρώτη φορά στους πίνακες αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με προσόν το μεταπτυχιακό ή το διδακτορικό, που έχουν εκπονήσει, εφόσον δεν συμφωνεί με τα αναγραφόμενα στην Υπουργική Απόφαση.

Μέχρι και τις 31 Αυγούστου, λοιπόν του 2016 οι εν λόγω εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τα ελλείποντα κριτήρια.

Ο κ. Κουρμπέτης δεν παρέλειψε να μας αναφέρει ότι στην Υπουργική Απόφαση υπάρχει πρόβλεψη για τροποποίηση των κριτηρίων αν από την άσκηση των επιστημονικών καθηκόντων της προκύψουν σχετικές ανάγκες, ενώ τόνισε ότι κάποια στιγμή έπρεπε να μπουν κριτήρια για τη συνάφεια των μεταπτυχιακών και διδακτορικών με την ΕΑΕ.

Για το γεγονός ότι μεταπτυχιακά του εξωτερικού είναι ήδη αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ ο κ. Κουρμπέτης διαχώρισε την αναγνώριση, που δίνεται από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης από την εξέταση της συνάφειας.

Στο ίδιο μήκος κύματος με της δηλώσεις του κ. Κουρμπέτη ήταν και αυτές του μέλους της Επιτροπής και Σύμβουλου του ΙΕΠ Κούτρα Στέφανου ο οποίος έκανε λόγο για εισαγωγή επιστημονικών κριτηρίων στον καθορισμό της συνάφειας .

Θυμίζουμε ότι η Υπουργική Απόφαση που έχει δημοσιευτεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ορίζει τα ακόλουθα:

Α. Κριτήρια της συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ):

1. Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών να έχει αποκτηθεί από Παιδαγωγικό Τμήμα ή Τμήμα Ανθρωπιστικών σπουδών ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ. Τίτλοι από άλλα Τμήματα πρέπει να έχουν εκπαιδευτική εφαρμογή στην ΕΑΕ.

2. Το πρόγραμμα σπουδών να είναι 2ετές και να περιλαμβάνει πρακτική άσκηση σε δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

3. Τα 6/8 των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών να είναι σχετικά με τις κατηγορίες αναπηριών ή ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του νόμου 3699/2008, Άρθρο 3 ή την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την ΕΑΕ.

Β. Κριτήρια της συνάφειας των διδακτορικών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ):

1. Ο διδακτορικός τίτλος σπουδών να έχει αποκτηθεί από Παιδαγωγικό Τμήμα ή Τμήμα Ανθρωπιστικών σπουδών ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ. Τίτλοι από άλλα Τμήματα πρέπει να έχουν παιδαγωγική εφαρμογή στην ΕΑΕ.

2. Η διδακτορική διατριβή θα πρέπει να έχει θέμα σχετικά με τις κατηγορίες αναπηριών και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του νόμου 3699/2008, Άρθρο 3 ή την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την ΕΑΕ.

3. Ο Επιβλέπων καθηγητής ή τουλάχιστον ένα μέλος της τριμελούς επιτροπής θα πρέπει να έχει γνωστικό αντικείμενο σχετικό με τις κατηγορίες αναπηριών ή ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του νόμου 3699/2008, Άρθρο 3 ή την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την ΕΑΕ.

Η κάλυψη των απαιτούμενων κριτηρίων που αφορούν στα έτη σπουδών, στην εξειδίκευση ανά αναπηρία, στην πρακτική άσκηση και στο εκπαιδευτικό ίδρυμα φοίτησης δύναται να οδηγούν σε προσωρινή συνάφεια με την ΕΑΕ για ένα μεταβατικό στάδιο μέχρι τις 31 Αυγούστου 2016.

Η προσωρινή συνάφεια επανεξετάζεται και οδηγεί σε συνάφεια όταν αποκτηθεί πλήρης κάλυψη των απαιτούμενων κριτηρίων.

Τα ως άνω κριτήρια είναι δυνατόν να τροποποιούνται μετά από τεκμηριωμένη αιτιολόγηση της Επιστημονικής Επιτροπής, αν από την άσκηση των επιστημονικών καθηκόντων της προκύψουν σχετικές ανάγκες.

Η σχετική τροποποίηση γίνεται με Υπουργική Απόφαση μετά από γνωμοδότηση του ΙΕΠ.

Όλοι οι μεταπτυχιακοί-διδακτορικοί τίτλοι των υποψηφίων αναπληρωτών για ένταξη στους πίνακες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) καθώς και του ΕΕΠ-ΕΒΠ πλην όσων αναγράφουν ρητά Ειδική Αγωγή ή Σχολική Ψυχολογία, εξετάζονται ως προς τη συνάφειά τους με την ΕΑΕ, από την αρμόδια Επιτροπή του ΙΕΠ. Προϋπηρεσίες οι οποίες αποκτήθηκαν από ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών ΕΑΕ, καθώς και του ΕΕΠ-ΕΒΠ, με μεταπτυχιακό- διδακτορικό τίτλο, έως και το σχολικό έτος 2014-2015 δεν θίγονται.


Πηγή: http://www.newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.