Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2015

Αύξηση ανά γραπτό στους βαθμολογητές των εξετάσεων αποφοίτων ΙΕΚ

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Θα λαμβάνουν 2 ευρώ αντί 1,80 που προβλεπόταν.

Επανακαθορίστηκαν οι αποζημιώσεις των συμμετεχόντων στη διενέργεια των εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων ΙΕΚ σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα πόσα για τους περισσότερους συμμετέχοντες επανακαθορίστηκαν προς τα πάνω. Για τους βαθμολογητές το ποσό διαμορφώνεται στα 2 ευρώ ανά γραπτό από 1,80 της προηγούμενης απόφασης.

Συγκεκριμένα το άρθρο 10 της Υπουργικής Απόφασης 2944/2014 αντικαθίσταται ως εξής:Όπως αναφέρεται στην απόφαση οι ανωτέρω εφάπαξ αποζημιώσεις καταβάλλονται στο ακέραιο για συμμετοχή καθ’ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων. Σε περίπτωση συμμετοχής για μικρότερο αριθμό ημερών, οι ανωτέρω αποζημιώσεις καταβάλλονται στους δικαιούχους κατ’ αναλογία.»
Αύξηση μελών επιτροπών

Αλλαγές που έχουμε εντοπίσει αφορούν την αύξηση των μελών της Επιτροπής Τεχνικής και Βοηθητικής Υποστήριξης της Κ.Ε.Ε.Π.Ε. Κ. από 10 μέλη σε 15.

Ο Υπεύθυνος Βαθμολογικού Κέντρου Θεωρητικού Μέρους επικουρείται από ένα (1) γραμματέα για τα πρώτα διακόσια (200) γραπτά δοκίμια, δύο (2) γραμματείς μέχρι και τετρακόσια (400) γραπτά δοκίμια, τρεις (3) γραμματείς για εξακόσια (600) γραπτά δοκίμια και τέσσερις (4) γραμματείς άνω των εξακοσίων (600) γραπτών δοκιμίων. Ο Γραμματέας μεριμνά για τη σύνταξη όλων των εγγράφων και την τήρηση όλων των απαιτούμενων αρχείων.

Στην προηγούμενη απόφαση αναφερόταν πως ο υπεύθυνος Βαθμολογικού Κέντρου Θεωρητικού Μέρους επικουρείται από ένα (1) γραμματέα, ο οποίοι; μεριμνά για τη σύνταξη όλων των εγγράφων και την τήρηση όλων των απαιτούμενων αρχείων.
Αύξηση στον αριθμό γραπτών για τους βαθμολογητές

Βαθμολογητές και Αναβαθμολογητές: Κάθε βαθμολογητής ή αναβαθμολογητής βαθμολογεί μέχρι εκατόν πενήντα (150) γραπτά κάθε εξεταστική περίοδο. Οι βαθμολογητές καλύπτουν τα, υπό εξέταση, γνωστικά αντικείμενα της κάθε ειδικότητας. Ως βαθμολογητές και αναβαθμολογητές ορίζονται εκπαιδευτές Ι.Ε.Κ. ή ενταγμένοι στο μητρώο Αξιολογητών − Επιτηρητών − Ελεγκτών − Επιθεωρητών − Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Η προηγούμενη απόφαση ανέφερε πως κάθε βαθμολογητής ή αναβαθμολογητής βαθμολογεί μέχρι εκατό (100) γραπτά κάθε εξεταστική περίοδο. Οι βαθμολογητές καλύπτουν τα, υπό εξέταση, γνωστικά αντικείμενα της κάθε ειδικότητας. Ως βαθμολογητές και αναβαθμολογητές ορίζονται εκπαιδευτές I.E. K. ή ενταγμένοι στο μητρώο Αξιολογητών ­ Επιτηρητών - Ελεγκτών Επιθεωρητών - Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Το ΦΕΚ 1422/2015

Το ΦΕΚ 1098/2014 (προηγούμενη απόφαση)


Πηγή: http://www.newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.