Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015

Επανέρχεται με τροποποιήσεις η διάταξη για τις Σχολές Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Ορφανός: Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής πρέπει να διδάσκεται και από ηθοποιούς.

Στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ηθοποιοί ως προς το δικαίωμά τους να διδάξουν το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής αναφέρθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο βουλευτής του Ποταμιού κ. Νίκος Ορφανός. Ο βουλευτής σημείωσε ότι το εν λόγω μάθημα διδάσκεται κυρίως από θεατρολόγους, καθώς είναι ελάχιστοι οι ηθοποιοί που διαθέτουν την απαραίτητη για την πρόσληψή τους στη δημόσια εκπαίδευση ισοτιμία.

Όπως δήλωσε ο βουλευτής το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα, αλλά και το βιβλίο του μαθήματος, πρέπει να διδάσκεται και από ηθοποιούς.

Συγκεκριμένα: Για τη διδασκαλία του μαθήματος στα δημοτικά σχολεία θα έπρεπε να προσλαμβάνονται ηθοποιοί (ΠΕ 18.41) και θεατρολόγοι (ΠΕ 32), με ποσόστωση 50 % ο κάθε κλάδος. Δηλαδή 50 % από τον ένα κλάδο και 50 % από τον άλλο. Στον κλάδο ΠΕ 18.41 ανήκουν και έχουν τα τυπικά προσόντα διορισμού όσοι είναι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ι. ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Δραματικής Τέχνης ή πτυχίου σχολών δραματικής τέχνης της ημεδαπής αναγνωρισμένου από το Ι.Τ.Ε. ως ισότιμου με Τ.Ε.Ι. ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε..

Ο κ. Ορφανός δήλωσε ότι οι Έλληνες ηθοποιοί, που είναι κάτοχοι πτυχίων αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Πολιτισμού Δραματικών Σχολών βρίσκονται σ’ ένα περίεργο καθεστώς ομηρίας από το 2003, όπου και έπαψε το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.), χωρίς καμία προειδοποίηση, να χορηγεί, τις απαραίτητες για το διορισμό, βεβαιώσεις ισοτιμίας στους αποφοίτους Ανώτερων Σχολών Δραματικής Τέχνης

«Για τη λύση του απαιτείται η ανάλογη νομοθετική ρύθμιση. Έτσι, σωστά όταν δόθηκε στη δημοσιότητα στις 7 Ιουνίου 2015 το καινούργιο πολυνομοσχέδιο για την παιδεία, στην πρώτη του εκδοχή, στο άρθρο 68 υπήρχε σχετική διάταξη που μερικώς έλυνε το θέμα. Στην τελική όμως εκδοχή του πολυνομοσχεδίου που ήδη πέρασε από τη διαβούλευση η σχετική διάταξη απουσιάζει» ανέφερε ο κ. Ορφανός ζητώντας να μάθει από τον Υπουργό Παιδείας με ποια λογική αφαιρέθηκε η εν λόγω διάταξη του άρθρου 68, από το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο; Τι ακριβώς μεσολάβησε; Και δεύτερον, εάν σκοπεύει ο υπουργός να λύσει το πρόβλημα της απουσίας αρμόδιου φορέα για τη χορήγηση ισοτιμίας σε αποφοίτους Δραματικών Σχολών με κάποιο άλλο τρόπο και αν ναι, με ποιον;

Στην απάντησή του ο υπουργός Παιδείας Αριστείδης Μπαλτάς συμφώνησε με τις διαπιστώσεις του κ. Ορφανού λέγοντας χαρακτηριστικά «Συμφωνούμε ότι πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να βρουν τη δυνατότητα να διδάσκουν. Συμφωνούμε επίσης, ότι το θέμα όλων των καλλιτεχνικών σπουδών είναι πάρα πολύ μεγάλο».

Για την αφαίρεση του άρθρου 68 δήλωσε ότι αυτή οφείλεται στις ενστάσεις σε σχέση με το πώς αυτή η διάταξη μπορεί να γενικευθεί σε ευρύτερο πεδίο ενδιαφερομένων για τα λεγόμενα καλλιτεχνικά μαθήματα στα σχολεία. Παράλληλα έδωσε την πληροφορία ότι το Υπουργείο σκοπεύει να επαναφέρει τη διάταξη με ολίγες τροποποιήσεις νομοτεχνικού χαρακτήρα όταν το νομοσχέδιο φύγει πλέον, για την Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής -που έφυγε σήμερα- και να πάει κανονικά στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων.

Στη δευτερολογία του ο βουλευτής Νικόλαος Ορφανός τόνισε πως αισθάνεται ανακουφισμένος από το γεγονός ότι ο υπουργός αναγνώρισε αυτή τη δυσλειτουργία που αφορά έναν κλάδο, ο οποίος χτυπιέται αλύπητα από την οικονομική κρίση και βεβαίως δεν έχει καμία δυνατότητα να στερείται επαγγελματικών επιλογών.

Ο βουλευτής επανέφερε το ερώτημα για το πώς θα λυθεί το πρόβλημα με τη χορήγηση της ισοτιμίας των πτυχίων, λέγοντας πως «δεν θεωρούμε ότι το άρθρο 68, όπως ήταν τοποθετημένο, δημιουργούσε κάποιου είδους γενίκευση, την οποία πολύ ευχαρίστως θα συζητήσουμε στην Επιτροπή για να δούμε τι δυσλειτουργία πιθανόν δημιουργεί σε άλλους παρεμφερείς κλάδους. Διότι θεωρούμε ότι και οι ηθοποιοί, που γνωρίζουν την πρακτική πλευρά της θεατρικής αγωγής, είναι απολύτως εντεταλμένοι να τη διδάσκουν, δεδομένου ότι η ισοτιμία τους στην πράξη αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι για να μπορέσει να διδάξει ένας ηθοποιός παίρνει επιπλέον την παιδαγωγική επάρκεια».

Για τις ισοτιμίες ο υπουργός Παιδείας παραδέχθηκε ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. «Υπάρχουν πολλές αδικίες εγγεγραμμένες μέχρι στιγμής σε ολόκληρη τη νομοθεσία. Αυτό που κάνουμε τώρα, που επαναφέρουμε αυτή τη διάταξη, είναι ένα πρώτο μικρό βήμα για την άρση παλιών αδικιών» σημείωσε ο Αριστείδης Μπαλτάς παραπέμποντας την οριστική επίλυση του θέματος σε νόμο που θα έρθει στη Βουλή σε έναν χρόνο και στον οποίο θα ληφθούν υπόψη όλων των ειδών αυτές τις ανισοτιμίες και άνισες ταχύτητες και διαφορές σε ουσιαστικά προσόντα σε σχέση με τα τυπικά, ώστε να ολοκληρωθεί ένα πλαίσιο και για την άσκηση των επαγγελμάτων και για τις σχολές σε επίπεδο πτυχίων που να άρουν στο μέτρο του δυνατού συνολικότερα αδικίες από το παρελθόν.

Τι ανέφερε το άρθρο 68 στην έκδοση 7.1 του πολυνομοσχεδίου

Άρθρο 68

Σχολές Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης

α) Οι τίτλοι σπουδών που χορηγήθηκαν από Ανώτερες Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, οι οποίες ιδρύθηκαν και λειτούργησαν ή λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1158/1981, εφόσον αποκτήθηκαν έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.3149/2003 (A’ 141), θεωρούνται ως ισότιμοι προς τους τίτλους σπουδών που χορηγούσαν έως τις 10.06.2003 τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, χωρίς αντιστοιχία προς υπάρχουσες κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα ειδικότητες των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων προσδιορίζονται οι Ανώτερες Σχολές Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου, το αρμόδιο όργανο και η διαδικασία έκδοσης διαπιστωτικής πράξης για την υπαγωγή των ενδιαφερομένων στις διατάξεις του παρόντος άρθρου...


Πηγή: http://www.newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.