Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015

ΕΣΑμεΑ: Προτάσεις για την Επιτροπή Μονίμων Παθήσεων

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Δελτίο Τύπου 09.04.2015


Αρ. Πρωτ.: 842

Επιστολή με τις θέσεις και τις προτάσεις της για το ρόλο, τη σύνθεση, τη συγκρότηση και τη λειτουργία τις Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 3863/2010, που καταρτίζει τον κατάλογο των μόνιμων και μη αντιστρέψιμων παθήσεων, όπως ισχύει σήμερα, απέστειλε ΕΣΑμεΑ στον Δ. Στρατούλη, Αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Για την Επιτροπή:
Ο τρόπος που λειτούργησε η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή και κατά την πρώτη σύνθεσή της υπό την Προεδρία της κ. Δρέττα και κατά τη δεύτερη υπό την Προεδρία του κ. Κοκκόρη, δεν απέδωσε την αναμενόμενη αξιοπιστία, φερεγγυότητα και εγκυρότητα στο σύστημα αξιολόγησης και πιστοποίησης του ποσοστού αναπηρίας, όπως αυτό λειτουργεί μέσω ΚΕΠΑ. Η πραγματικότητα είναι ότι η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή της πρώτης περιόδου είχε πιο επιστημονική σύνθεση και συγκρότηση από τη δεύτερη, η οποία κυρίως αποτελούνταν από υπηρεσιακούς παράγοντες ή από γιατρούς του ειδικού σώματος, οι οποίοι υπάγονταν στους εν' λόγω υπηρεσιακούς παράγοντες.

Η εν λόγω Επιτροπή έχει και διοικητικό αλλά και επιστημονικό ρόλο. Είναι δηλαδή η επιτροπή, στις γνωμοδοτήσεις της οποίας πρέπει να συμπυκνώνεται και να περιέχεται η αντικειμενικότητα, η επιστημοσύνη, η συναίνεση, η κοινωνική αποδοχή και ο σεβασμός στα άτομα με αναπηρία που πρέπει να διέπουν το ΚΕΠΑ και τη λειτουργία του σε όλες τις διαστάσεις του. Η πρόταση της ΕΣΑμεΑ επιχειρεί να συνδυάσει τα παραπάνω με αποκλειστική στόχευση στη θωράκιση του συστήματος πιστοποίησης και αξιολόγησης της αναπηρίας.

Προτείνεται η επιτροπή να αποτελείται από τα παρακάτω 11 μέλη:
Πρόεδρος: Ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Μέλη:
• ένας υπηρεσιακός παράγοντας με τον αναπληρωτή του από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
• ο Διευθυντής της Δ/νσης αναπηρίας του ΙΚΑ με τον αναπληρωτή του
• ένας εκπρόσωπος της Ε.Σ.Α.μεΑ. με τον αναπληρωτή του (είναι και η μόνη εκπροσώπηση που προβλέπεται από το νόμο)
• 4 επιστήμονες κύρους με τους αναπληρωτές τους, που προτείνονται από τις Ιατρικές Σχολές της χώρας, μετά από πρόσκληση που τους αποστέλλεται από το Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Θα ήταν χρήσιμο αν όχι επιβεβλημένο να αναζητηθούν επιστήμονες από τις Ιατρικές Σχολές οι οποίοι να έχουν εξειδίκευση ή εμπειρία σε ζητήματα πιστοποίησης της αναπηρίας.
• ένας εκπρόσωπος από την ΕΛ.Ι.Ε.Α.Κ.Α.Π. με τον αναπληρωτή του

Η Επιτροπή πρέπει να συνεδριάζει τακτικά ανά δίμηνο και πιο συχνά, εφόσον απαιτείται από τα αιτήματα προς εξέταση. Η Επιτροπή στην πρώτη συνεδρίασή της εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας της, ο οποίος για λόγους κύρους, διαφάνειας και αξιοπιστίας πρέπει να εγκριθεί με υπουργική απόφαση. Αυτό δεν προβλέπεται από τον νόμο και ίσως απαιτείται νομοθετική ρύθμιση. Στον κανονισμό λειτουργίας πρέπει να προβλέπονται με σαφήνεια η γραμματειακή και επιστημονική υποστήριξη της επιτροπής, η διαδικασία σύνταξης των εισηγήσεων, η οργάνωση ακροάσεων, η πρόσκληση αρμοδίων φορέων στις συνεδριάσεις όταν συζητιούνται ζητήματα που τους αφορούν, όπως η Γενική Γραμματεία Πρόνοιας, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Παιδείας κ.τ.λ. και κάθε λεπτομέρεια που θα κάνει τη λειτουργία της Επιτροπής ευέλικτη, αποτελεσματική, χρήσιμη και διαφανή.

Η επιστολή επισυνάπτεται.
Το δελτίο Τύπου σε μορφή MS Word 2013 (136.97 KB)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.