Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015

Τα μυστικά για τη φορολογική δήλωση

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Ποια σημεία χρειάζονται προσοχή.

Σημαντικές αλλαγές επήλθαν στην δήλωση φορολογίας για τα εισοδήματα του 2014.

Η σημαντικότερη εφορά 620.000 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τουλάχιστον 200.000 λοιπούς φορολογούμενους που δηλώνουν και γεωργικά εισοδήματα, ενώ το βασικό έντυπο Ε1 της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος,έχει αλλάξει ριζικά καθώς αποτυπώνει τις διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013).

Φέτος, σύμφωνα με το νέο ΚΦΕ, όλα τα εισοδήματα από γεωργικές δραστηριότητες θα προσδιορίζονται από την εφορία λογιστικά. Δηλαδή, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα τα οποία θα δηλώσει κάθε αγρότης θα μειώνονται κατά το ποσό των πάσης φύσεως δαπανών που θα δηλώσει ότι πραγματοποίησε το 2014 για την υποστήριξη της παραγωγής του. Το καθαρό ποσό που θα απομένει από την αφαίρεση αυτή θα φορολογείται με 13% από το πρώτο ευρώ.

Στο νέο έντυπο Ε1 αποτελεί, ουσιαστικά, ένα είδος δήλωσης «πόθεν έσχες», καθώς για πρώτη φορά θα πρέπει να δηλωθούν σ’ αυτό αναλυτικά στοιχεία για όλα τα εισοδήματα, τα επενδυτικά προϊόντα και τα περιουσιακά στοιχεία που απέκτησαν οι φορολογούμενοι το 2014, όπως μερίσματα, μετοχές, ομόλογα, έντοκα γραμμάτια, συμμετοχές σε εταιρίες και λοιπές επιχειρήσεις, αγορές ακινήτων και δαπάνες ανέγερσης οικοδομών.

Υπάρχουν ξεχωριστοί κωδικοί για τους τόκους καταθέσεων που απέκτησαν οι φορολογούμενοι το 2014 βάσει των στοιχείων των τραπεζών, αλλά και για τους τόκους για τους οποίους δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία και θα πρέπει οι φορολογούμενοι από μόνοι τους να δηλώσουν.

Οι 5 κατηγορίες αυτοαποδιδόμενων παρακρατούμενων φόρων που αναμένουμε να δούμε στη φορολογική δήλωση είναι οι εξής:

- Φόρος Τόκων από καταθέσεις στην αλλοδαπή

- Φόρος Μερισμάτων αλλοδαπής προέλευσης

- Φόρος Υπεραξίας από τη μεταβίβαση τίτλων

- Εισοδήματα από δικαιώματα

- Εισόδημα από Ελεγχόμενες Αλλοδαπές

Οι κωδικοί

743–744 «δαπάνες για την αγορά επιχειρήσεων, εταιρικών μεριδίων και χρεογράφων γενικά»

735–736 καταχωρούνται δαπάνες «για την αγορά ή χρονομεριστική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών ή κατασκευή δεξαμενής κολύμβησης»

759-760 «για χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε» ενώ στον επόμενο κωδικό (725-726) φέτος δηλώνονται δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών άνω των 300 ευρώ (εκτός από το Δημόσιο).

Οι προ φόρων τόκοι καταθέσεων από τράπεζες του εσωτερικού θα εμφανιστούν προσυμπληρωμένοι στους κωδικούς 667-668, ενώ στους κωδικούς 669-670 θα πρέπει να εμφανιστούν οι τόκοι καταθέσεων από τράπεζες του εξωτερικού.

Οι φόροι που παρακρατήθηκαν επί των τόκων καταθέσεων θα εμφανιστούν προσυμπληρωμένοι στους κωδικούς 675-676 (για τις τράπεζες εσωτερικού) και 679-680 (για τις τράπεζες εξωτερικού).

307-308 εισόδημα από μπλοκάκια το οποίο φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών (υπό την προϋπόθεση έγγραφης σύμβασης με έως τρεις εργοδότες ή για περισσότερους εφόσον το 75% του εισοδήματος προέρχεται από έναν εργοδότη).

Με απόφαση της γενικής γραμματέως δημοσίων εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου, ορίστηκε ο τύπος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2015, καθώς και των λοιπών εντύπων που συνυποβάλλονται με αυτή (Ε2, Ε3).

Η υποβολή όλων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (αρχικών, τροποποιητικών, εμπρόθεσμων και εκπρόθεσμων) καθώς και των εντύπων Ε2, Ε3 μαζί με την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης, γίνεται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες taxisnet.

Τα λοιπά δικαιολογητικά, όπως προβλέπονται κατά περίπτωση, δεν συνυποβάλλονται αλλά φυλάσσονται για τον έλεγχο.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ή εφόσον κρίνεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο ΔΟΥ. σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ότι συντρέχει αντικειμενική και πραγματική αδυναμία υποβολής της δήλωσης με ηλεκτρονικό τρόπο, επιτρέπεται να υποβληθούν αυτές σε χειρόγραφη μορφή στις αρμόδιες ΔΟΥ.

Ειδικά, για το φορολογικό έτος 2014 η προθεσμία υποβολής της δήλωσης είναι η 30/06/2015, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι τις 31/07/2015, η δεύτερη δόση μέχρι τις 30/09/2015 και η τρίτη δόση μέχρι τις 30/11/2015 ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης.


Πηγή: http://www.newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.