Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014

Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΟΑΕΔ για την ανεργία

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Οριακή ήταν η μείωση της ανεργίας τον «τουριστικό» Αύγουστο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο ΟΑΕΔ. Σύμφωνα με αυτά, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι εμφανίζονται αυξημένοι κατά περίπου 500 άτομα και φτάνουν τους 835.844, ενώ ελαφρά μείωση (κατά περίπου 4.000) παρουσιάζουν οι εγγεγραμμένοι στον Οργανισμό που δεν έχουν δουλειά, αλλά και δεν αναζητούν μία θέση.

Συνολικά, οι άνεργοι των δύο παραπάνω κατηγοριών ήταν τον Αύγουστο 974.937 άτομα έναντι 979.026 τον Ιούλιο.

Πιο αναλυτικά, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων (σ.σ. συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, καθώς και όσοι από τους εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους δηλώνουν ότι αναζητούν εργασία), με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για το μήνα Αύγουστο 2014, ανήλθε σε 835.844 άτομα. Από αυτά, 446.758 (ποσοστό 53,45%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 389.086 (ποσοστό 46,55%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 322.086 είναι άνδρες (ποσοστό 38,53%) και οι 513.758 είναι γυναίκες (ποσοστό 61,47%).

Στην ηλικιακή ομάδα «15-19 ετών», το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 9.955 άτομα (ποσοστό 1,19%), στην ηλικιακή ομάδα «20-24 ετών» ανήλθε σε 75.038 άτομα (ποσοστό 8,98%), στην ηλικιακή ομάδα «25-29 ετών» ανήλθε σε 122.321 άτομα (ποσοστό 14,63%), στην ηλικιακή ομάδα «30-44 ετών» ανήλθε σε 344.549 άτομα (ποσοστό 41,22%), στην ηλικιακή ομάδα «45-54 ετών» ανήλθε σε 180.028 άτομα (ποσοστό 21,54%), στην ηλικιακή ομάδα «55-64 ετών» ανήλθε σε 96.616 άτομα (ποσοστό 11,56%) και στην ηλικιακή ομάδα «65 ετών και άνω» ανήλθε σε 7.337 άτομα (ποσοστό 0,88%).

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο «χωρίς εκπαίδευση», το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 14.254 άτομα (ποσοστό 1,71%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο «υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)» ανήλθε σε 262.516 άτομα (ποσοστό 31,41%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο «δευτεροβάθμια εκπαίδευση» ανήλθε σε 398.557 άτομα (ποσοστό 47,68%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο «τριτοβάθμια εκπαίδευση» ανήλθε σε 160.517 άτομα (ποσοστό 19,20%).

Στους «Έλληνες υπηκόους», το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 790.620 άτομα (ποσοστό 94,59%), στους «υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ανήλθε σε 10.693 άτομα (ποσοστό 1,28%) και στους «υπηκόους τρίτων χωρών» ανήλθε σε 34.531 άτομα (ποσοστό 4,13%).

Δεν ψάχνουν εργασία

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) για το μήνα Αύγουστο 2014 ανήλθε σε 139.093 άτομα όπου 66.501 (ποσοστό 47,81%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 72.592 (ποσοστό 52,19%) εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία, οι 54.119 είναι άνδρες (ποσοστό 38,91%) και οι 84.974 είναι γυναίκες (ποσοστό 61,09%).

Στην ηλικιακή ομάδα «15-19 ετών», το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 1.324 άτομα (ποσοστό 0,95%), στην ηλικιακή ομάδα «20-24 ετών» ανήλθε σε 9.290 άτομα (ποσοστό 6,68%), στην ηλικιακή ομάδα «25-29 ετών» ανήλθε σε 18.246 άτομα (ποσοστό 13,12%), στην ηλικιακή ομάδα «30-44 ετών» ανήλθε σε 52.684 άτομα (ποσοστό 37,88%), στην ηλικιακή ομάδα «45-54 ετών» ανήλθε σε 31.073 άτομα (ποσοστό 22,34%), στην ηλικιακή ομάδα «55-64 ετών» ανήλθε σε 23.336 άτομα (ποσοστό 16,78%) και στην ηλικιακή ομάδα «65 ετών και άνω» ανήλθε σε 3.140 άτομα (ποσοστό 2,26%).

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο «χωρίς εκπαίδευση», το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 5.107 άτομα (ποσοστό 3,67%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο «υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)» ανήλθε σε 52.342 άτομα (ποσοστό 37,63%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο «δευτεροβάθμια εκπαίδευση» ανήλθε σε 55.933 άτομα (ποσοστό 40,21%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο «τριτοβάθμια εκπαίδευση» ανήλθε σε 25.711 άτομα (ποσοστό 18,48%).

Στους «Έλληνες υπηκόους», το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 127.433 άτομα (ποσοστό 91,62%), στους «υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ανήλθε σε 2.167 άτομα (ποσοστό 1,56%) και στους «υπηκόους τρίτων χωρών» ανήλθε σε 9.493 άτομα (ποσοστό 6,82%).

Τα επιδόματα ανεργίας

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων για το μήνα Αύγουστο 2014 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 111.789 άτομα από τα οποία οι 109.542 (ποσοστό 97,99%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 2.247 (ποσοστό 2,01%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, οι 46.197 είναι άνδρες (ποσοστό 41,33%) και οι 65.592 είναι γυναίκες (ποσοστό 58,67%).

Στην ηλικιακή ομάδα «15-19 ετών», το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 58 άτομα (ποσοστό 0,05%), στην ηλικιακή ομάδα «20-24 ετών» ανήλθε σε 3.823 άτομα (ποσοστό 3,42%), στην ηλικιακή ομάδα «25-29 ετών» ανήλθε σε 17.479 άτομα (ποσοστό 15,64%), στην ηλικιακή ομάδα «30-44 ετών» ανήλθε σε 58.832 άτομα (ποσοστό 52,63%), στην ηλικιακή ομάδα «45-54 ετών» ανήλθε σε 23.033 άτομα (ποσοστό 20,60%), στην ηλικιακή ομάδα «55-64 ετών» ανήλθε σε 8.211 άτομα (ποσοστό 7,35%) και στην ηλικιακή ομάδα «65 ετών και άνω» ανήλθε σε 353 άτομα (ποσοστό 0,32%).

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο «χωρίς εκπαίδευση», το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 1.140 άτομα (ποσοστό 1,02%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο «υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)» ανήλθε σε 28.586 άτομα (ποσοστό 25,57%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο «δευτεροβάθμια εκπαίδευση» ανήλθε σε 47.820 άτομα (ποσοστό 42,78%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο «τριτοβάθμια εκπαίδευση» ανήλθε σε 34.243 άτομα (ποσοστό 30,63%).

Στους «Έλληνες υπηκόους», το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 102.898 άτομα (ποσοστό 92,05%), στους «υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ανήλθε σε 2.030 άτομα (ποσοστό 1,82%) και στους «υπηκόους τρίτων χωρών» ανήλθε σε 6.861 άτομα (ποσοστό 6,14%).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.