Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014

Εγκύκλιος ΙΚΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της Κ.Υ.Α. αρ.Δ18Α 5038263 (ΦΕΚ 2710/τ. Β΄/24-10-2013)»

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.


ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ταχ.Δ/νση: Αγ.Κων/νου 8 (102 41) Αθήνα
Πληροφορίες: Χ. Θεοδωράκη
Αρ.Τηλεφ. : 210 5215361
Αρ. FAX : 210 5229066
e-mail : diefanap@ika.gr

Αθήνα , 21-01-2014
Αρ.πρωτ. ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ
Π51/2 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Προς:
Όπως ο συνημμένος Πίνακας Αποδεκτών
Γραφεία Διευθυντών
Κοινοποίηση:
Από ένα αντίγραφο σε κάθε υπάλληλο
Γραμματείας ΚΕ.Π.Α.

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της Κ.Υ.Α. αρ.Δ18Α
5038263 (ΦΕΚ 2710/τ. Β΄/24-10-2013)».

Σχετ. : Η με αρ.69/2013 Εγκύκλιος της Δ/νσής μας 

Με αφορμή ερωτήματα Γραμματειών ΚΕ.Π.Α. αναφορικά με το θέμα, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της με αρ. Δ18Α 5038263 (ΦΕΚ 2710/τ. Β΄/24-10-2013)
Κ.Υ.Α., που σας κοινοποιήσαμε με την ανωτέρω σχετική Εγκύκλιο, για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας και ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων των ατόμων με αναπηρίες που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 16 παρ.1 του ν.1798/88 απαιτείται από 1/1/2013 οριστική γνωμάτευση των οικείων Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α.

Επομένως σε ό,τι αφορά την εφαρμοζόμενη διαδικασία αντιστοίχισης για την έκδοση συμπληρωματικά από τα ΚΕ.Π.Α. της «Ειδικής Ιατρικής Βεβαίωσης» του Παραρτήματος ΙΙΙ της εν λόγω Κ.Υ.Α. (περ.2, σελ.3 Εγκυκλίου 69/2013), αυτή διενεργείται μόνο εφόσον:
(α) οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν την απαιτούμενη από τις σχετικές διατάξεις γνωμάτευση Α.Υ.Ε. ή Β.Υ.Ε. ΚΕ.Π.Α. και όχι γνωματεύσεις των προ ΚΕ.Π.Α. Υγειονομικών Επιτροπών και
(β) οι σχετικές γνωματεύσεις είναι οριστικές, δηλαδή δεν εκκρεμεί προσφυγή κατά αυτών στη ΒΥΕ (ή στα διοικητικά δικαστήρια).
2. Στις περιπτώσεις που η υποβληθείσα αίτηση των ενδιαφερόμενων στα ΚΕ.Π.Α. αφορά στη χορήγηση πλέον των τριών παροχών/ οικονομικών ενισχύσεων/ διευκολύνσεων/απαλλαγών κ.λπ. αναπηρίας, η καταχώρηση αυτών στο σύστημα ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα πρέπει να ικανοποιεί δύο βασικά κριτήρια: (1) αυτό του κατά προτεραιότητα προγραμματισμού των αιτημάτων απονομής ή παράτασης σύνταξης αναπηρίας ή προνοιακών επιδομάτων ή προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης και (2) της εκ του νόμου απαίτησης για ειδική κρίση εκ μέρους της Υγειονομικής Επιτροπής.

Έτσι, στην περίπτωση που π.χ. η αίτηση στα ΚΕ.Π.Α. αφορά: (α) τη χορήγηση προνοιακού επιδόματος βαριάς αναπηρίας, επιδόματος κίνησης, απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος και επιδόματος απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας, θα πρέπει να καταχωρηθεί ως πρώτο το αίτημα για τη χορήγηση του προνοιακού επιδόματος βαριάς αναπηρίας, ως δεύτερο, το αίτημα για απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας, για τη χορήγηση της οποίας απαιτείται ειδική κρίση της Υγειονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και ως τρίτο ή τέταρτο μπορεί να καταχωρηθεί οποιοδήποτε από τα λοιπά δύο, ή (β) τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας, παρα-τετραπληγικού επιδόματος, επιδόματος απολύτου αναπηρίας, απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος, απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας, κάρτα ΑμεΑ, επίδομα κίνησης, κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΗ κ.λπ., θα πρέπει να καταχωρηθεί ως πρώτο το αίτημα για σύνταξη, ως δεύτερο το αίτημα του παρατετραπληγικού επιδόματος και ως τρίτο το αίτημα για το επίδομα απολύτου αναπηρίας, από τα λοιπά δε αιτήματα θα πρέπει να καταχωρηθεί στα σχόλια ως πρώτο το αίτημα για απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας, ως δεύτερο το αίτημα για κάρτα ΑμεΑ και ακολούθως τα άλλα ανεξαρτήτως σειράς.

Στην προκειμένη (β΄) περίπτωση, η έκδοση πλήρους γνωμάτευσης από την Υγειονομική Επιτροπή έγκειται στην ορθή προετοιμασία του ιατρικού φακέλου και στην ενημέρωση της επιτροπής εκ μέρους του γραμματέα για το σύνολο των αιτημάτων που απαιτούν ειδική υγειονομική κρίση, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται οπωσδήποτε και το αίτημα για απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας.

3. Όπως είναι γνωστό, η καθυστέρηση στην έκδοση των Ειδικών Ιατρικών Βεβαιώσεων του Παραρτήματος ΙΙΙ της εν λόγω Κ.Υ.Α. οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός της απεργίας διαρκείας των ιατρών του Ειδικού Σώματος εξαιτίας του οποίου δεν κατέστη δυνατόν να συσταθούν στην υπηρεσία μας οι απαιτούμενες για το σκοπό αυτό Έκτακτες Υγειονομικές Επιτροπές.

Κατά συνέπεια οι σχετικές Ιατρικές Βεβαιώσεις θα σας αποσταλούν για διεκπεραίωση αμέσως μετά τη λήξη της απεργίας των ιατρών.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι για το συγκεκριμένο ζήτημα είναι ενήμερο το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο είναι και αρμόδιο για την τυχόν έκδοση οδηγιών προς τις εποπτευόμενες υπηρεσίες του με σκοπό τη διευκόλυνση των πολιτών με αναπηρίες που έχουν αιτηθεί την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων, δεδομένου ότι δεν φέρουν οι ίδιοι ευθύνη για το γεγονός της μη υποβολής εντός των προθεσμιών του νόμου της απαιτούμενης από τις σχετικές διατάξεις Ειδικής Ιατρικής Βεβαίωσης ΚΕ.Π.Α..

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Διοικητή Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
2. Γραφείο Υποδιοικητή ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
κ. Δ. Πατσούρη
3. Γραφείο Γεν.Δ/ντριας
Ασφ/κών Υπηρεσιών ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ


Η εγκύκλιος υπάρχει κι εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.