Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

Πού επενδύουν οι Έλληνες

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Σε μία από τις μεγαλύτερες έρευνες του είδους της, την Παγκόσμια Έρευνα για το Επενδυτικό Κλίμα 2014 της Franklin Templeton (GISS), ερωτήθηκαν 11.113 επενδυτές από 22 χώρες της Αφρικής, της Ασίας-Ειρηνικού, της αμερικανικής ηπείρου και της Ευρώπης σχετικά με την τρέχουσα στάση τους σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, αλλά και τις προσδοκίες τους για το 2014 και τη δεκαετία που διανύουμε. Η έρευνα GISS σηματοδοτεί την πρώτη φορά που συμπεριλήφθηκαν στους ερωτώμενους και Έλληνες επενδυτές, και οι απαντήσεις τους αναδεικνύουν συγκρατημένη αισιοδοξία για το τρέχον επενδυτικό κλίμα, και μακροπρόθεσμα με θετική προοπτική. Κάτι τέτοιο δεν αποτελεί έκπληξη, δεδομένου ότι η πλειονότητα των ερωτηθέντων επενδυτών θεωρεί ότι οι προοπτικές της οικονομικής ανάκαμψης είναι δυσοίωνες και φαίνεται να προτιμά περιουσιακά στοιχεία φυσικής μορφής, λόγω των οικονομικών προκλήσεων που έχει vα αντιμετωπίσει η χώρα από την αρχή της κρίσης χρέους το 2009. Πέντε χρόνια από την έναρξη της πτώσης της αγοράς την περίοδο 2008-2009, οι επενδυτές συνεχίζουν να εμφανίζουν τάσεις αποστροφής του επενδυτικού κινδύνου, παρά το ότι για το μέλλον αναδύεται μια αισιόδοξη προοπτική. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 52% των επενδυτών σκοπεύουν να ακολουθήσουν μια πιο συντηρητική τακτική στη στρατηγική τους για φέτος, αναλαμβάνοντας λιγότερο κίνδυνο και αποδεχόμενοι την προοπτική χαμηλότερων αποδόσεων. Ωστόσο, η εν λόγω τάση αποστροφής κινδύνου είναι λιγότερο έντονη σε σχέση με το προηγούμενο έτος, όταν η έρευνα είχε δείξει ότι το 57% των επενδυτών σκόπευαν να ακολουθήσουν συντηρητικότερη γραμμή στις επενδύσεις τους. Στην Ελλάδα, η επιφυλακτικότητα στις επενδύσεις ήταν έντονη, με περίπου το 60% των ερωτηθέντων να σκοπεύουν να υιοθετήσουν συντηρητική προσέγγιση για τις επενδύσεις τους το 2014. Οι προσδοκίες για τις αποδόσεις μάλλον εμφανίζονται "συγκρατημένες" για φέτος, καθώς οι επενδυτές αναμένουν μέση απόδοση 7,5% στο έτος, με αύξηση στο 13,8% την επόμενη δεκαετία. Ενώ η προοπτική για φέτος είναι συγκρατημένη, εμφανίζεται καλύτερη σε σχέση με το μέσο όρο για την Ευρώπη, ο οποίος διαμορφώνεται στο 6,8%."Μακροπρόθεσμα, ο μεγαλύτερος κίνδυνος που διατρέχουν οι επενδυτές είναι να ακολουθήσουν μια τακτική υπερβολικής αποστροφής κινδύνου για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα, διαρθρώνοντας τα χαρτοφυλάκιά τους με βάση βραχυπρόθεσμα φαινόμενα, πράγμα που συνεπάγεται τον κίνδυνο να μην επιτύχουν τους στόχους τους. Μια έξυπνη προσέγγιση που μπορεί να υιοθετήσει κανείς για τη διαχείριση του επενδυτικού κινδύνου είναι να μην αποφεύγει ενιαίες κατηγορίες κινδύνου, αλλά να φροντίζει ώστε να αναλαμβάνει σκόπιμα συγκεκριμένους κινδύνους, τους οποίους να κατανοεί και να αντισταθμίζει κατάλληλα, χωρίς να παραβλέπει την επίτευξη των πιο μακροπρόθεσμων επενδυτικών του στόχων", λέει ο Adam Quaife, Senior Director της Franklin Templeton Investments για την Κεντρική & Ανατολική Ευρώπη και τη Μέσης Ανατολή.

Η εσφαλμένη αντίληψη των Ελλήνων επενδυτών για την πορεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών το 2013 οδηγεί σε επιφυλακτικότητα

Η έρευνα έδειξε ότι ο τρόπος που αντιλαμβάνονται οι επενδυτές την αγορά συχνά αποκλίνει από την πραγματικότητα, γεγονός που μπορεί να επιδράσει αρνητικά στην ικανότητά τους να λαμβάνουν σωστά τεκμηριωμένες επενδυτικές αποφάσεις. Μόλις λίγοι πάνω από τους μισούς (ποσοστό 55%) επενδυτές πιστεύουν ότι το χρηματιστήριο της χώρας τους σημείωσε άνοδο τον προηγούμενο χρόνο, όταν, στην πραγματικότητα, 17 από τις 22 αγορές που ερευνήθηκαν (ποσοστό 77%) κατέγραψαν θετική απόδοση. Η εικόνα ήταν παρόμοια και στην Ελλάδα, όπου η αντίληψη των επενδυτών απείχε από την πραγματικότητα, καθώς μόνο το 40% των ερωτηθέντων θεωρούσε ότι η αγορά σημείωσε άνοδο το 2013, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα ήταν πέρυσι μία από τις δέκα χώρες με τη μεγαλύτερη απόδοση στις μετοχές. Η προοπτική που βλέπουν οι επενδυτές για το χρηματιστήριο της χώρας τους φέτος είναι πιο αισιόδοξη, καθώς ένα ποσοστό 62% αυτών πιστεύουν ότι η αγορά θα καταγράψει θετική πορεία. Αξιοσημείωτο είναι το ότι, μετά από ένα έτος πτώσης, οι Ινδοί επενδυτές εμφανίστηκαν σημαντικά πιο αισιόδοξοι σε σχέση με άλλους επενδυτές, με το 80% αυτών να αναμένει ότι το 2014 θα είναι μια καλή χρονιά για τις μετοχές της χώρας τους. Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίστηκαν αντίστοιχα αισιόδοξοι, αν και σε πιο συγκρατημένο βαθμό, με λίγο παραπάνω από τους μισούς (ποσοστό 54%) να πιστεύουν ότι το χρηματιστήριο θα προσφέρει θετικές αποδόσεις το 2014.

Οι Έλληνες επενδυτές ενδιαφέρονται να επενδύσουν στο εξωτερικό και θεωρούν ότι οι καλύτερες μετοχικές αποδόσεις θα σημειωθούν στην Ασία

Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα δύο τρίτα των επενδυτών πιστεύουν ότι οι καλύτερες ευκαιρίες στις μετοχές και τους τίτλους σταθερού εισοδήματος θα υπάρξουν φέτος εκτός της χώρους τους, γεγονός που αντανακλά τα ευρήματα της έρευνας της Franklin Templeton για το 2013. Οι Έλληνες επενδυτές βρέθηκαν στο υψηλότερο τμήμα του φάσματος αυτών που εμφανίζουν το εντονότερο ενδιαφέρον για επενδύσεις στο εξωτερικό, με το 80% και το 85% αυτών να ενδιαφέρονται για επενδύσεις σε μετοχές και τίτλους σταθερού εισοδήματος αντίστοιχα. Στην κορυφή του πίνακα βρέθηκαν οι επενδυτές από τη Ν. Αφρική και την Ιταλία, οι οποίοι εξέφρασαν το εντονότερο ενδιαφέρον για επενδύσεις στο εξωτερικό, με το 85% αυτών να θεωρεί ότι οι καλύτερες ευκαιρίες υφίστανται εκτός των συνόρων τους. Στο άλλο άκρο του φάσματος, οι επενδυτές των ΗΠΑ εξέφρασαν το μικρότερο ενδιαφέρον για επενδύσεις στο εξωτερικό φέτος, με ποσοστό άνω του 60% αυτών να πιστεύει ότι οι καλύτερες επενδυτικές ευκαιρίες θα προκύψουν στη χώρα τους. Οι Έλληνες επενδυτές πιστεύουν ότι η Ασία θα προσφέρει τις καλύτερες μετοχικές αποδόσεις φέτος, αλλά και κατά την επόμενη δεκαετία. Για τους τίτλους σταθερού εισοδήματος οι Έλληνες επενδυτές πιστεύουν ότι οι καλύτερες αποδόσεις το 2014 θα προκύψουν στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, την Ασία, τις ΗΠΑ και τον Καναδά. Σε ό,τι αφορά τις προσδοκίες για τα επιτόκια, η Ελλάδα είναι η χώρα όπου υπάρχουν οι μικρότερες προσδοκίες αύξησης των επιτοκίων το επόμενο έτος.

Αισιόδοξη προοπτική για τα ακίνητα, τα εμπορεύματα εκτός μετάλλων και τις μετοχές

Οι μετοχές, τα ακίνητα και τα πολύτιμα μέταλλα βρέθηκαν στην κορυφή των κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων οι οποίες, σύμφωνα με τις προσδοκίες των επενδυτών, θα καταγράψουν τις καλύτερες αποδόσεις φέτος.Περισσότεροι από τους μισούς (ποσοστό 55%) επενδυτές πιστεύουν ότι οι μετοχές θα είναι μεταξύ των κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων με την καλύτερη απόδοση φέτος, ενώ το 2013 το αντίστοιχο ποσοστό επενδυτών ήταν 50%. Τα πολύτιμα μέταλλα βρέθηκαν εκτός των προτιμήσεων ορισμένων επενδυτών φέτος, σε ποσοστό που μειώθηκε από το 53 στο 39%, ενώ η προοπτική που διαβλέπουν οι επενδυτές για τα ακίνητα παρέμεινε σχετικά σταθερή σε σχέση με το προηγούμενο έτος.Από τους ερωτηθέντες όλων των χωρών, οι Έλληνες επενδυτές εμφανίστηκαν με την πιο αισιόδοξη προοπτική για τα πολύτιμα μέταλλα (58%), ενώ ήταν επίσης αισιόδοξοι για τα εμπορεύματα εκτός μετάλλων και τις μετοχές το 2014, με τις προσδοκίες τους για τα ακίνητα σε ορίζοντα δεκαετίας να διαμορφώνονται υψηλότερα απ' ό,τι για το 2014. Τα ευρήματα της έρευνας αναδεικνύουν μια προτίμηση για τα περιουσιακά στοιχεία σε φυσική μορφή, πράγμα που δεν αποτελεί έκπληξη δεδομένων και των αντιλήψεων για την οικονομική ανάκαμψη στη χώρα, καθώς 81% των επενδυτών θεωρούν ότι η ανάκαμψη είναι είτε "πολύ ασθενής" είτε "ασθενής".Πηγή: http://www.enikos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.