Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015

Εκπαιδευτικοί: Αλλαγές για τους αναπληρωτές και παρανομίες στις μετατάξεις

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Καταργούνται ρυθμίσεις του Λοβέρδου για αναπληρωτές

Οι πίνακες ξεκλειδώνουν από το 2010.

Καταργείται η ρύθμιση του πρώην υπουργού Παιδείας, Ανδρέα Λοβέρδου για το ξεκλείδωμα των πινάκων από 1.9.2012 και εξής. Αυτό αναφέρεται στο πολυνομοσχέδιο που έχει στη διάθεσή το newsbeast.gr που μεταξύ των άλλων ορίζει, όπως έχουμε γράψει, ότι οι πίνακες ξεκλειδώνουν από το 2010.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η παράγραφος 4 του άρθρου 5 Α του νόμου 3848/2010 καταργείται.

Ωστόσο δεν καταργούνται μέχρι στιγμής, εκτός αν το υπουργείο προχωρήσει και σε άλλες τροποποιήσεις, οι υπόλοιπες ρυθμίσεις του πρώην υπουργού που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5 του νόμου 4283 που ψηφίστηκε τον προηγούμενο Σεπτέμβριο και που εκτός από το ξεκλείδωμα των πινάκων αλλά από το 2012 περιελάμβανε ρυθμίσεις για την επιπλέον μοριοδότηση αναπληρωτών που υπηρετούν σε δυσπρόσιτα σχολεία.

Συγκεκριμένα αναφέρονταν τα ακόλουθα:

«1. Από το σχολικό έτος 2014−2015 ο χρόνος πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών που διανύεται σε δημόσιες σχολικές μονάδες, οι οποίες κατά τις οικείες διατάξεις ανήκουν στις κατηγορίες μοριοδότησης Θ΄ και Ι΄ για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ΙΑ΄ και ΙΒ΄ για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία και στην Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή, που αναφέρονται στην παρ. 8 του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996 υπολογίζεται στο διπλάσιο για τη διαμόρφωση των τελικών πινάκων κατάταξης των εκπαιδευτικών, που προβλέπονται στο άρθρο 3 του νόμου 3848.

Η εν λόγω υπηρεσία υπολογίζεται στο διπλάσιο και για τον προσδιορισμό των μονάδων συνθηκών διαβίωσης.

2. Αν διαπιστωθεί αδυναμία κάλυψης των λειτουργικών κενών των σχολικών μονάδων των ανωτέρω κατηγοριών κατά τις γενικές διατάξεις, γίνονται δεκτές αιτήσεις εκπαιδευτικών για πρόσληψη στις εν λόγω σχολικές μονάδες, κατά τη σειρά κατάταξής τους στους ισχύοντες πίνακες.

3. Με απόφαση του υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Για το σχολικό έτος 2014−2015, δημόσιες σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες δεν εντάσσονται στις κατηγορίες μοριοδότησης Θ΄ και I΄ της οικείας βαθμίδας, αλλά η πλησιέστερη σε αυτές σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανήκει στην κατηγορία μοριοδότησης ΙΑ΄ ή IB΄, αυτοδικαίως εντάσσονται: α. στην κατηγορία Θ΄, σε περίπτωση που η πλησιέστερη σχολική μονάδα ανήκει στην κατηγορία ΙΑ΄ και β. στην κατηγορία Ι΄, σε περίπτωση που η πλησιέστερη σχολική μονάδα ανήκει στην κατηγορία IB΄».

--------------

Κατάφωρη παρανομία οι μετατάξεις χωρίς διαπιστωτική πράξη

Δεν είναι δυνατόν να ανακληθούν συλλήβδην, λένε οι καθηγητές ξένων γλωσσών.

Επιστολή απέστειλαν οι επιστημονικές ενώσεις εκπαιδευτικών γαλλικής, γερμανικών και πληροφορικής με την οποία τονίζουν μεταξύ των άλλων ότι η μετάταξη είναι καθαρά ατομική διοικητική και υπηρεσιακή πράξη, άρα οι όποιες δικαστικές αποφάσεις τις οποίες ισχυρίζεται το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.θ. ότι υπάρχουν, αφορούν προσωπικές προσφυγές και όχι το σύνολο του νόμου.

Παράλληλα επισημαίνουν ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα και τη νομοθεσία οι μετατάξεις ως ατομικές διοικητικές πράξεις δεν είναι δυνατόν να ανακληθούν συλλήβδην με οποιαδήποτε επιχειρηματολογία από την πλευρά του ανακαλούντος και δεν επιτρέπεται, βάσει των νόμων και της ηθικής σε μία ευνομούμενη δημοκρατική Πολιτεία, να καταργούνται αναδρομικά κεκτημένα δικαιώματα των εργαζομένων.

Ακολουθεί η επιστολή:

«Αξιότιμα μέλη της επιτροπής για τις μετατάξεις,

Γνωρίζουμε ότι η επιτροπή στην οποία συμμετέχετε συστήθηκε με σκοπό να εισηγηθεί την προσφορότερη και δικαιότερη λύση στο θέμα των μετατάξεων. Ένα θέμα ιδιαζόντως σοβαρό αφού δεν αφορά μόνο αριθμούς αλλά κυρίως συναδέλφους εκπαιδευτικούς και την επαγγελματική και υπηρεσιακή τους εξασφάλιση και ηρεμία. Θα πρέπει δε να υπογραμμιστεί ιδιαίτερα ότι τα παραπάνω δεδομένα διακυβεύονται αμφότερα επί μια διετία τώρα, τόσο λόγω των πρόσφατων εξελίξεων, όσο και λόγω του γεγονότος ότι η διαδικασία των Υποχρεωτικών Μετατάξεων δεν συνοδεύτηκε και από την απαραίτητη σύσταση οργανικών θέσεων. Σ’ αυτό το σημείο θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε τις προσπάθειες των επιστημονικών φορέων μας για την ίδρυση κλάδων εκπαιδευτικών ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20 και ΠΕ32, τη σύσταση οργανικών θέσεων στην Π/θμια και την πλήρωσή τους με μετατάξεις εκπαιδευτικού προσωπικού από τη Δ/θμια στην Π/θμια εκπαίδευση και νέους διορισμούς. (συνημμένα σας υποβάλλουμε σύντομο ιστορικό).

Τον Αύγουστο του 2013, σε συνθήκες πίεσης και ανασφάλειας, αφού πήραν το τεράστιο ρίσκο να χαρακτηριστούν ως «πλεονάζοντες», πάνω από 5.000 εκπαιδευτικοί της Δ/θμιας αιτήθηκαν την μετάταξή τους στην Π/θμια. Από αυτές ικανοποιήθηκαν μέχρι τώρα, αφού την πρώτη ανακοίνωση ακολούθησαν πλήθος ενστάσεων, 3.655 (εκ των οποίων οι 2.349 αφορούν στις μη κοινές ειδικότητες) αιτήσεις μετάταξης. Οι επιστημονικοί φορείς από την αρχή κατήγγειλαν την έλλειψη διαφάνειας στη διαδικασία και ζήτησαν τη δημοσιοποίηση των μορίων ανά κατηγορία και τα ΠΥΣΔΕ προέλευσης και ΠΥΣΠΕ μετάταξης.

Ωστόσο η εισήγηση του Υπουργείου στην επιτροπή για ανάκληση όλων των μετατάξεων βρίσκει όλους τους επιστημονικούς φορείς κάθετα αντίθετους, διότι κρίνουν ότι η συγκεκριμένη εισήγηση της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ δημιουργεί πολύ περισσότερα προβλήματα και αδικίες από όσα ισχυρίζεται ότι λύνει, αφού θα επιφέρει τεράστια προβλήματα και αναστάτωση, όχι μόνο στην οικογενειακή, προσωπική και επαγγελματική ζωή των 3.655 συναδέλφων αλλά και στην εκπαίδευση γενικότερα. Οι υπηρεσιακές μεταβολές που έπονται των μετατάξεων θα καθυστερήσουν πολύ, με αποτέλεσμα με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, πολλά από τα σχολεία της Π/θμιας αλλά και της Δ/θμιας να υπολειτουργούν. Θα ανοίξει νέος κύκλος προσφυγών αφού οι συνάδελφοι που θα υποχρεωθούν να επιστρέψουν στη Δ/θμια, αφενός μεν θα απαιτήσουν την προηγούμενη υπηρεσιακή τους κατάσταση και θέση, η οποία έχει καταληφθεί από άλλους συναδέλφους, αφ’ ετέρου έχασαν επί διετία καίριες υπηρεσιακές μεταβολές (μόρια, μεταθέσεις, αποσπάσεις, δυνατότητα διεκδίκησης διευθυντικών θέσεων κλπ). Θα προτείνατε ή θα αποδεχόσασταν για την αποκατάσταση του δικαίου και της χρηστής διοίκησης και την ανάκληση όλων των υπηρεσιακών μεταβολών της τελευταίας διετίας; Αδύνατον.

Η μετάταξη είναι καθαρά ατομική διοικητική και υπηρεσιακή πράξη, άρα οι όποιες δικαστικές αποφάσεις τις οποίες ισχυρίζεται το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.θ. ότι υπάρχουν, αφορούν προσωπικές προσφυγές και όχι το σύνολο του νόμου.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα και τη νομοθεσία οι μετατάξεις ως ατομικές διοικητικές πράξεις δεν είναι δυνατόν να ανακληθούν συλλήβδην με οποιαδήποτε επιχειρηματολογία από την πλευρά του ανακαλούντος και δεν επιτρέπεται, βάσει των νόμων και της ηθικής σε μία ευνομούμενη δημοκρατική Πολιτεία, να καταργούνται αναδρομικά κεκτημένα δικαιώματα των εργαζομένων.

Ως εκ τούτου, σας καλούμε να μην κάνετε αποδεκτή την εισήγηση του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. και να θέσετε ως βάση συζήτησης την πρόταση της ΟΛΜΕ που περιλαμβάνει τα παρακάτω:

1) Να ανακοινωθούν τα μόρια όλων των αιτήσεων, να διασταυρωθούν με στοιχεία από τις ΔΔΕ και για όσους έκαναν ψευδή δήλωση να ανακληθεί η μετάταξη.

2) Να δοθούν οργανικές θέσεις στις ειδικότητες σε ΟΛΑ τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας.

3) Να γίνουν οι μεταθέσεις στην Α/θμια με βάση ΟΛΕΣ τις οργανικές. Γίνονται οι τοποθετήσεις με τα μόρια (της Α/θμιας) και όσοι μεταταγμένοι δεν πάρουν οργανική παραμένουν στη διάθεση στο ΠΥΣΠΕ που μετατάχθηκαν.

4) Όσοι επιθυμούν, να ανακαλέσουν με αίτησή τους τη μετάταξη.

Συμπληρωματικά στην πρόταση της ΟΛΜΕ προσθέτουμε τα εξής, από τις μεταγενέστερες επεξεργασίες των προτάσεων των μελών μας:

Α.) Ως γνωστόν, οι υποχρεωτικές μετατάξεις πραγματοποιήθηκαν βάσει των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 82 του Νόμου 4172/2013, σύμφωνα με τις οποίες εκδόθηκαν δύο διαπιστωτικές πράξεις. Η πρώτη στις 13/08/2013 με την με αρ. Πρωτ. 111966/Δ2 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Καθηγητή Κ. Αρβανιτόπουλου, όπως τροποποιήθηκε την επόμενη ημέρα με την με αρ. Πρωτ. 113311/Δ2 Υπουργική Απόφαση και η δεύτερη διαπιστωτική πράξη εκδόθηκε, αφού οι συνάδελφοι είχαν καταθέσει τις αιτήσεις τους, στις 07/10/2013 με την με αρ. Πρωτ. 144049/Δ2 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Καθηγητή Κ. Αρβανιτόπουλου. Προτείνουμε να ελεγχθούν οι υποχρεωτικές μετατάξεις που έγιναν με τη δεύτερη διαπιστωτική πράξη σε και από περιοχές στις οποίες δε δόθηκαν κενά ή δηλώθηκαν πλεονάζοντες με την πρώτη διαπιστωτική, αφού αυτές αποτελούν κατάφωρη αδικία.

Β.) Να ακυρωθούν όλες οι μετατάξεις που πραγματοποιήθηκαν σε και από περιοχές στις οποίες δε δόθηκαν κενά ή δεν δηλώθηκαν πλεονάζοντες σε καμία από τις δύο διαπιστωτικές πράξεις, αφού αυτές οι μετατάξεις αποτελούν κατάφωρη παρανομία.

Γ.) Για την επίτευξη διαφάνειας το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. να κοινοποιήσει άμεσα το σύνολο των δικαστικών αποφάσεων, τις οποίες επικαλείται.

Τέλος, ζητάμε να μας καλέσετε για να σας εκθέσουμε τις απόψεις μας αναλυτικότερα, ως εκπρόσωποι του συνόλου των εκπαιδευτικών ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20 και ΠΕ32 και ως έχοντες αγωνιστεί από το 2011 για τη σύσταση οργανικών στην Π/θμια και την πλήρωσή τους με μετατάξεις.


Πηγή: http://www.newsbeast.gr και http://www.newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.