Δευτέρα, 4 Μαΐου 2015

Και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί ως βαθμολογητές στις Πανελλαδικές των ΕΠΑΛ

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Για τις καταργημένες ειδικότητες.

Και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί δύνανται να οριστούν ως μέλη Βαθμολογικών Κέντρων αλλά και ως βαθμολογητές στις εξετάσεις των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ για μαθήματα που διδάσκονταν από καταργημένες ειδικότητες. Το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό Φ.151/24463/Β6/4.3.2009 ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της έλλειψης βαθμολογητών στα εν λόγω μαθήματα.

Συγκεκριμένα αναφέρεται μεταξύ των άλλων στο ΦΕΚ 721Β/2015:

Όπου στις διατάξεις του άρθρου 4 προβλέπονται για τη σύσταση των Επιτροπών των Β.Κ., ως μέλη, καθηγητές Δ.Ε. δύναται να ορίζονται για τις καταργημένες ειδικότητες των διατάξεων του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ167/τ.Α΄/23−06−2013) και:

i) Διοικητικοί υπάλληλοι, πρώην εκπαιδευτικοί Δ.Ε. των αντίστοιχων ειδικοτήτων που εξαιρέθηκαν από τη διαθεσιμότητα οι οποίοι δίδαξαν το εξεταζόμενο μάθημα κατά τη διάρκεια ενός σχολικού έτους εντός της τελευταίας τριετίας.
ii) Ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
iii) Εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων του ως άνω άρθρου οι οποίοι δίδαξαν το εξεταζόμενο μάθημα κατά τη διάρκεια ενός σχολικού έτους εντός της τελευταίας τριετίας.

Όπου στις διατάξεις του άρθρου 4 προβλέπονται εκπαιδευτικοί Δ.Ε. − καθηγητές ως βαθμολογητές ή αναβαθμολογητές δύναται να ορίζονται για τις καταργημένες ειδικότητες των διατάξεων του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ167/τ.Α΄/23−06−2013) και:

i) Διοικητικοί υπάλληλοι, πρώην εκπαιδευτικοί Δ.Ε. των αντίστοιχων ειδικοτήτων που εξαιρέθηκαν από τη διαθεσιμότητα οι οποίοι δίδαξαν το εξεταζόμενο μάθημα κατά τη διάρκεια ενός σχολικού έτους εντός της τελευταίας τριετίας.

ii) Ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

iii) Εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων του ως άνω άρθρου οι οποίοι δίδαξαν το εξεταζόμενο μάθημα κατά τη διάρκεια ενός σχολικού έτους εντός της τελευταίας
τριετίας.

Όπου στις διατάξεις του άρθρου 5 ορίζονται εκπαιδευτικοί λειτουργοί Δ.Ε. α) ως εξεταστές − βαθμολογητές και β) ως εξεταστές − τρίτοι βαθμολογητές δύνανται να ορίζονται για τις καταργημένες ειδικότητες των διατάξεων του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ167/τ.Α΄/23−06− 2013):

i) Διοικητικοί υπάλληλοι, πρώην εκπαιδευτικοί Δ.Ε. των αντίστοιχων ειδικοτήτων που εξαιρέθηκαν από τη διαθεσιμότητα οι οποίοι δίδαξαν το εξεταζόμενο μάθημα κατά τη διάρκεια ενός σχολικού έτους εντός της τελευταίας τριετίας.

ii) Ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

iii) Εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων του ως άνω άρθρου οι οποίοι δίδαξαν το εξεταζόμενο μάθημα κατά τη διάρκεια ενός σχολικού έτους εντός της τελευταίας τριετίας.


Πηγή: http://www.newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.