Σάββατο, 7 Μαρτίου 2015

Μεταπτυχιακά στην Ειδική Αγωγή από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Μαθήματα Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.

Μεταπτυχιακά Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Συμβουλευτική Ψυχολογία & Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία» καθώς και «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή» προσφέρει το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ακολουθούν βασικές πληροφορίες για τα εν λόγω προγράμματα από το newsbeast.gr.

1. Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή

Τα δίδακτρα

Τα δίδακτρα του ΠΜΣ, για τα ακαδημαϊκά έτη 2015-2016 και 2016-2017, ανέρχονται στο ποσό των 3.750 ευρώ το χρόνο ή 7.500 ευρώ συνολικά και για τα δύο χρόνια διάρκειας του ΠΜΣ.

Χρονική διάρκεια

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση των σπουδών ορίζεται σε δύο πλήρη έτη και εκτείνεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα και δύο θερινές περιόδους.

Ημέρες μαθημάτων

Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο, Κυριακή.

Οι πτυχιούχοι

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σε συναφή γνωστικά αντικείμενα με αυτά του ΠΜΣ. Ειδικότερα γίνονται δεκτοί:

  • Πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι Παιδαγωγικών Τμημάτων, Τμημάτων Ψυχολογίας, ΦΠΨ, Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Διαιτολογίας και γενικά Τμημάτων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών καθώς και Επιστημών Υγείας των ΑΕΙ της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Τμημάτων της αλλοδαπής,
  • Πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι των Τμημάτων Εργοθεραπείας, Κοινωνικής Εργασίας, Διατροφής, Νοσηλευτικής, Λογοθεραπείας, Φυσικοθεραπείας, Βρεφονηπιοκομίας, Μαιευτικής, Δημόσιας Υγιεινής και γενικά των Τμημάτων των Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των ΤΕΙ της ημεδαπής και των αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής και
  • Πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι «καθηγητικών σχολών» (φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί, χημικοί, κ.λπ.). Σε κάποιες περιπτώσεις, με απόφαση της ΓΣΕΣ, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων (π.χ., άτομα με αξιόλογη εμπειρία και σημαντικό έργο στο χώρο της Συμβουλευτικής, κ.λπ.).


Οι κατευθύνσεις

Διετές εντατικό πρόγραμμα (150 μονάδες ECTS) με δύο υποχρεωτικές κατευθύνσεις:

  • Συμβουλευτική στην Ψυχική Υγεία/ Ψυχοθεραπεία
  • Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση/ Σχολική Συμβουλευτική


Η επιλογή

Για την εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα υπάρχουν γραπτές εξετάσεις στα μαθήματα:

α) Συμβουλευτική Ψυχολογία, β) Σχολική Ψυχολογία, και γ) Θεωρίες Προσωπικότητας.

Ένας αριθμός ίσος με τον τριπλάσιο των εισακτέων στο ΠΜΣ, με την υψηλότερη βαθμολογία στη γραπτή εξέταση, συμμετέχει σε προφορική συνέντευξη ενώπιον επιτροπής.

Δείτε εδώ τον κανονισμό

Προθεσμίες:

Όσοι ενδιαφέρονται καλούνται , από 1 έως και 25 Μαΐου 2015, να υποβάλουν εμπρόθεσμα, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του ΠΜΣ.

Πληροφορίες

Στην προκήρυξη
Στην ιστοσελίδα

2. Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή

Τα δίδακτρα

Τα δίδακτρα του ΠΜΣ για τα ακαδημαϊκά έτη 2015-16 και 2016-17 ανέρχονται στο ποσό των 4.000 ευρώ συνολικά.

Χρονική διάρκεια

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα (τρία διδακτικά εξάμηνα και ένα εξάμηνο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης. Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης για το ΜΔΕ, ορίζεται σε 4 ημερολογιακά έτη.

Ημέρες μαθημάτων

Παρασκευή, Σάββατο.

Οι πτυχιούχοι

Στις δυο κατευθύνσεις του ΜΠΣ γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι Τμημάτων και Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Οποιαδήποτε περίπτωση δεν εντάσσεται στα ανωτέρω εξετάζεται από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών.

Οι κατευθύνσεις

  • Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Πράξη
  • Μαθησιακές Δυσκολίες


Η επιλογή

Γραπτές εξετάσεις στην Αγγλική γλώσσα για όσους δεν είναι κάτοχοι Proficiency ή πτυχιούχοι αγγλόφωνων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι Τμημάτων Αγγλικής Γλώσσας.

Γραπτές εξετάσεις σε τρία μαθήματα

  • Ειδική Αγωγή
  • Μεθοδολογίας Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής
  • Θεωρίες Μάθησης


Το σύστημα επιλογής των υποψηφίων που έχουν εξασφαλίσει τουλάχιστον τη βάση (10) σε κάθε ένα από τα τρία μαθήματα βασίζεται: α) στο φάκελο της υποψηφιότητάς τους (μέγιστος αριθμός μορίων 40) και β) στους βαθμούς των γραπτών τους εξετάσεων (μέγιστος αριθμός μορίων 60)

Προθεσμίες:

Όσοι ενδιαφέρονται καλούνται , από 20 έως και 30 Απριλίου 2015, να υποβάλουν εμπρόθεσμα, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του ΠΜΣ. Τα δικαιολογητικά δε χρειάζεται να είναι επικυρωμένα.

Πληροφορίες

Η προκήρυξη
Η ιστοσελίδαΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.