Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2015

Τριμελής επιτροπή παραλαβής για τα Αναλυτικά Προγράμματα

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Καταγγελία της ΟΛΜΕ και απάντηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής καταγγέλλει με ανακοίνωσή της η ΟΛΜΕ με αφορμή την απόφαση του τελευταίου να προχωρήσει εσπευσμένως, όπως γράφει η ΟΛΜΕ, στο να παραλάβει και να εγκρίνει τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα για το «Νέο Λύκειο» (που θεσμοθέτησε το 2013) πριν την ημερομηνία των εκλογών, παρακάμπτοντας τις ειδικές Επιτροπές που είχαν συσταθεί γι’ αυτό το σκοπό σε κάθε αντικείμενο/μάθημα και συστήνοντας, παρά τις αντιδράσεις των Επιτροπών και παραβιάζοντας τον αρχικό σχεδιασμό, μια ενιαία τριμελή επιτροπή παραλαβής για όλα τα μαθήματα.

Η ΟΛΜΕ παραθέτει και μια απόφαση που αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ για να θεμελιώσει τους ισχυρισμούς της. Σύμφωνα με αυτήν στις 13 Ιανουαρίου «Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφασίζει τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής παραλαβής παραδοτέων στο πλαίσιο των Υποέργων 1, 6, 9, 10 και 12 της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών» με κωδικό ΟΠΣ 295450.

Πριν τη συγκρότηση της νέας επιτροπή είχε γίνει άλλη συνεδρίαση στις 7 Ιανουαρίου σύμφωνα με την οποία είχε τεθεί το ακόλουθο ζήτημα.

«Οι Επιτροπές Παραλαβής παραδοτέων στο πλαίσιο των Υποέργων 1, 6, 9, 10 και 12 της Πράξης με τίτλο «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών» με κωδικό ΟΠΣ 295450, δεν έχουν συγκροτηθεί με τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα Δ4-01 του εγχειριδίου διαδικασιών διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων του Ι.Ε.Π. ως ακολούθως: «όταν το φυσικό αντικείμενο του έργου κριθεί από το Δ.Σ. ότι εμπίπτει στις αρμοδιότητες των Γραφείων Έρευνας, Σχεδιασμού και Εφαρμογών Α΄ και Β’, τότε η συγκρότηση των εν λόγω επιτροπών πραγματοποιείται σε συνεργασία με τα προαναφερόμενα Γραφεία του Ι.Ε.Π.

Παρακαλώ όπως κρίνετε αν το φυσικό αντικείμενο των εν λόγω Υποέργων εμπίπτει στις αρμοδιότητες των Γραφείων Έρευνας, Σχεδιασμού και Εφαρμογών Α και Β του Ι.Ε.Π. και, ως εκ τούτου, αν πρέπει να γίνει επανασυγκρότηση των εν λόγω Επιτροπών Παραλαβής σύμφωνα με την προαναφερόμενη διαδικασία, προκειμένου να είναι επιλέξιμες οι προβλεπόμενες σχετικές δαπάνες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να τηρηθούν οι όροι του Οδηγού Διαχείρισης, ώστε να είναι επιλέξιμες οι προβλεπόμενες σχετικές δαπάνες, ομόφωνα, αποφασίζει να ανακαλέσει τις Πράξεις με αρ. πρωτ. Ανάρτησης στη Διαύγεια 13415/26-11-2014 και 13416/26-11-2014, με τις οποίες ορίστηκαν οι Επιτροπές Παραλαβής παραδοτέων στο πλαίσιο των Υποέργων 1, 6, 9, 10 και 12 της Πράξης με τίτλο «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών» με κωδικό ΟΠΣ 295450. Επίσης, να ενημερωθεί ο … προκειμένου να καταθέσει, σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους… πρόταση για συγκρότηση ολιγομελούς Επιτροπής, λόγω του κατεπείγοντος του θέματος, η οποία θα προχωρήσει στην παραλαβή των παραδοτέων στο πλαίσιο των Υποέργων 1, 6, 9, 10 και 12 της προαναφερόμενης Πράξης και θα εισηγηθεί για την πιστοποίησή τους στο Δ.Σ., δηλαδή, με το Πρακτικό της η Επιτροπή βεβαιώνει την ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων ανά γνωστικό αντικείμενο και βαθμίδα εκπαίδευσης».

Η ΟΛΜΕ υποστηρίζει πως παράγοντες της ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ παραβλέποντας τον αυστηρά υπηρεσιακό χαρακτήρα που έχει μια κυβέρνηση κατά τη διάρκεια προεκλογικής περιόδου και παραβιάζοντας κάθε ηθική και πολιτική δεοντολογία, επιδιώκουν να δημιουργήσουν με αυταρχικό τρόπο «τετελεσμένα» σε μια σειρά σοβαρών εκκρεμών ζητημάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεσμεύοντας έτσι και στο μέλλον την εκπαιδευτική πολιτική σε αντιπαιδαγωγικές κατευθύνσεις.

Η ΟΛΜΕ επισημαίνει ότι , πέρα από τους κινδύνους που εγκυμονεί μια τέτοια βιαστική και αβασάνιστη διαδικασία για την ποιότητα των Αναλυτικών Προγραμμάτων, κακοποιείται βάναυσα κάθε έννοια δημοκρατικού διαλόγου, με τους καθ’ ύλην αρμόδιους εκπαιδευτικούς φορείς, όπως είναι οι οργανώσεις των εκπαιδευτικών και οι επιστημονικές ενώσεις, να τίθενται για μια ακόμα φορά στο περιθώριο.

Ο υπουργός Παιδείας πρέπει επιτέλους να κατανοήσει ότι είναι υπηρεσιακός υπουργός μιας απερχόμενης κυβέρνησης και οφείλει να θέσει τέρμα σε κάθε σχετική διαδικασία που επιδιώκει είτε για να δημιουργήσει τετελεσμένα είτε να εξασφαλίσει την «τακτοποίηση ημετέρων».

Ο Πρόεδρος της ΟΛΜΕ δήλωσε στο newsbeast.gr ότι η επιτροπή που συγκροτήθηκε δεν έχει το επιστημονικό κύρος να ελέγξει τα Αναλυτικά Προγράμματα καθώς δεν πρόκειται για επιτροπές κατά μάθημα οι οποίες καταργήθηκαν.

«Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών πρέπει να δημοσιευτούν να τα δει η εκπαιδευτική κοινότητα να υπάρξει διαβούλευση επάνω σε αυτά» τόνισε ο κ. Κοτσιφάκης.

Στα όσα καταγγέλλει η ΟΛΜΕ το ΙΕΠ έδωσε απάντηση στο τέλος της οποίας τονίζει ότι μη τήρηση του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος της ως άνω Πράξης θα έχει ως συνέπεια:

α) να μην υπάρχει το αναγκαίο διδακτικό υλικό για τη Γ’ Τάξη Γενικού Λυκείου για την επόμενη σχολική χρονιά 2015-2016 και

β) τη ματαίωση όλης της Πράξης «Νέο Σχολείο-Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» που, πέραν των άλλων, οδηγεί σε καταλογισμό του συνόλου των δαπανών για παραδοτέα που έχουν ολοκληρωθεί στον κρατικό προϋπολογισμό.

Το ΙΕΠ αναφέρει ότι «οι διαδικασίες για την εκπόνηση και την αξιολόγηση των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών του Γενικού Λυκείου ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2014 με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους.

Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και το χρονοδιάγραμμα της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Νέο Σχολείο - Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» ολοκληρώθηκαν εντός του καθορισμένου χρόνου από εξωτερικούς συνεργάτες -που ορίστηκαν με διαδικασίες απόλυτης διαφάνειας και αξιοκρατίας- τα νέα προγράμματα Γενικού Λυκείου. Στη συνέχεια παραδόθηκαν στο Ι.Ε.Π. (από μέσα Δεκεμβρίου μέχρι και 5 Ιανουαρίου 2015) οι Εισηγήσεις ποιοτικής παραλαβής (πρακτικά ποιοτικής επάρκειας και παιδαγωγικής καταλληλότητας) από τις προβλεπόμενες Επιτροπές Αξιολόγησης. Ακολούθησε η ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων από Επιτροπή, που συγκροτήθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις για την ποσοτική παραλαβή του συγκεκριμένου έργου που της ανατέθηκε.

Να σημειωθεί ότι από το χρονοδιάγραμμα της Πράξης προβλεπόταν να ολοκληρωθεί εντός του Ιανουαρίου: η έγκριση των Προγραμμάτων Σπουδών από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., η προώθηση για την έγκρισή τους από την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. και η έκδοση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων.

Το ΙΕΠ υπογραμμίζει ότι όλα τα ανωτέρω όφειλαν να έχουν ολοκληρωθεί εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, επειδή έπεται διεθνής διαγωνισμός για τη συγγραφή όλων των βιβλίων και των τριών τάξεων του Γενικού Λυκείου, ο οποίος απαιτεί τουλάχιστον οκτώ (08) μήνες για την ολοκλήρωσή του, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος συγγραφής από εξωτερικούς αναδόχους. Με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού τα βιβλία αυτά πρέπει να παραδοθούν στο Ι.Ε.Π., να αξιολογηθούν και στη συνέχεια να εγκριθούν και να αποπληρωθούν το αργότερο μέχρι τις 31-12-2015. Επιπλέον, πρέπει έγκαιρα να παραχθεί, να εκτυπωθεί και να σταλεί στα σχολεία το αναγκαίο διδακτικό υλικό για τη Γ’ Τάξη Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.