Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2014

Πως δικαιολογείται η αναρρωτική άδεια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Δικαιούνται 15 μέρες με αποδοχές.

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δικαιούνται 15 μέρες αναρρωτική άδεια με αποδοχές. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή αποδοχών είναι να έχουν, ήδη, εργαστεί, για ένα δεκαήμερο, τουλάχιστον, από την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας. (άρθρα 657 και 658 του Αστικού Κώδικα).

Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας εφόσον συντρέχει λόγος αναρρωτικής άδειας, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί θα πρέπει:

  • Για αναρρωτικές άδειες χρονικού διαστήματος μικρότερου των τριών (03) ημερών, τη φορά, αρκεί η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από ιατρό συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ (είτε ανήκει στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, είτε στον πρώην ΟΠΑΔ).
  • Για αναρρωτικές άδειες χρονικού διαστήματος από τέσσερις ημέρες και άνω, τη φορά, θα πρέπει να απευθύνονται σε θεραπευτή ιατρό της μονάδας Υγείας του ΕΟΠΥΥ (ιατρεία πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και όχι σε συμβεβλημένους ιατρούς με τον πρώην ΟΠΑΔ), ειδικότητας αντίστοιχης με την πάθηση του ασφαλισμένου, ο οποίος δύναται να βεβαιώνει ανικανότητα για εργασία, μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, είτε συνεχείς, είτε διακεκομμένες.


Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δεν έχουν δικαίωμα χορήγησης άδειας με Υπεύθυνη Δήλωση.

Σε περίπτωση που εξαντληθεί η αναρρωτική άδεια των δεκαπέντε ημερών με αποδοχές και εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος, έχουν δικαίωμα να λάβουν αναρρωτική άδεια «Άνευ αποδοχών». Χρόνος αναρρωτικής άδειας πέραν των δεκαπέντε ημερών, δε λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας, ούτε στοιχειοθετείται αξίωση καταβολής μισθού.

Για τις άδειες κύησης και λοχείας υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.