Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014

Υπογράφηκε και αναρτήθηκε η εγκύκλιος για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων για τους μήνες Ιουλίου – Αυγούστου 2014

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.
Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2014 
Αριθμ. Πρωτ.: 33038 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ.Κωδ.: 101 83- ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Β.Καρακικέ
Τηλέφωνο: 213136 4733ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014 με ποσό 119.650.883,15 € προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους, για τους μήνες Iούλιο και Αύγουστο 2014.
ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

'Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τη με αριθμό 23 (Α.Π 7479/15-2-2011) εγκύκλιό μας «Καταβολή από τους Δήμους  των Προνοιακών Επιδομάτων στους δικαιούχους».

3. Τη με αριθμό 61 (Α.Π 74894/30.12.2010) εγκύκλιό μας «Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους δήμους, από την 1η Ιανουαρίου 2011, του ‘’Προγράμματος Καλλικράτης ’’».

4. Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2014 και αφορούν στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων.

5. Τη με αριθμό 30842/1.8.2013 (ΦΕΚ 1896 Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών για την κατάρτιση προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2014.

6. Το χρηματικό υπόλοιπο του τηρούμενου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμού του Υπουργείου με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών».

7. Το Π.Δ 89/10.6.2014 (ΦΕΚ 134 Α’) σχετικά με το διορισμό υπουργό.

8. Την αριθμ. 4062/25.7.2014 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών Γεώργιο Ντόλιο.

Αποφασίζουμε

Α. Κατανέμουμε, από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών», συνολικό ποσό 119.650.883,15 € στους παρακάτω Δήμους της χώρας, αποκλειστικά και μόνο προς καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους αυτών, που αφορούν στους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο έτους 2014 καθώς και στην παράταση χορήγησης προνοιακών επιδομάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν. 4237/2014(ΦΕΚ 36Α΄) ως ακολούθως: 


(τον πίνακα θα τον βρείτε και στο πιο κάτω αρχείο)

Β. Τα ανωτέρω ποσά αποτελούν έσοδο του Κ.Α.E 674 « Προνοιακά επιδόματα», του προϋπολογισμού των δικαιούχων Δήμων και θα αποδoθούν σε αυτούς, με χρηματική
εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Γ. Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι οι αποδιδόμενες με την παρούσα Απόφαση πιστώσεις,
αφορούν στην καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους
για τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο 2014 ή για όσο διάστημα των μηνών αυτών
καθίστανται δικαιούχοι λήψης τους καθώς και ποσά που μας ζητήθηκαν από τις
αρμόδιες πρόνοιες και αφορούν στη παράταση χορήγησης προνοιακών
επιδομάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν.
4237/2014(ΦΕΚ 36Α΄).

Δ. Τέλος παρακαλούνται οι Δήμοι να μας γνωρίσουν έως τη Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014 τα ποσά που απαιτούνται προκειμένου να καταβληθούν τα προνοιακά επιδόματα του
διμήνου Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2014.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
4. Γραφείο Γεν. Διευθυντή Οικονομικών
Υπηρεσιών
5. Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής
Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Τμήμα Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ


Η απόφαση υπάρχει και εδώ.

------------

Το σχόλιό μας: Για περισσότερες πληροφορίες για την ακριβή ημερομηνία καταβολής των επιδομάτων και της κατάθεσης στους λογαριασμούς των δικαιούχων σε κάθε δήμο ξεχωριστά, καλό είναι ο κάθε αναγνώστης να επικοινωνεί με την πρόνοια που ανήκει ή τον δήμο που κατοικεί και είναι αρμόδιος για τις πληρωμές, για να μαθαίνει το τι θα γίνει ακριβώς στην περιοχή του. 


Νότης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.