Κυριακή, 28 Ιουλίου 2013

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Από το Δήμο Αρταίων ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» μέσω Ε.Σ.Π.Α. για την σχολική περίοδο 2013 – 2014, από τους φορείς του ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ., ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.) καλούνται οι ενδιαφερόμενες ωφελούμενες μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών καθώς και νηπίων, παιδιών και εφήβων με Αναπηρία, που πληρούν τις προϋποθέσεις για υποβολή αίτησης (Εξαιρούνται οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.) που επιθυμούν να εντάξουν τα τέκνα τους σε βρεφονηπιακούς, παιδικούς Σταθμούς καθώς και στα Κ.Δ.Α.Π. και Κ.Δ.Α.Π./Μ.Ε.Α, όπως αφού πληροφορηθούν για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (Πληροφορίες: ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ τηλ. 2681362106 Ν.Π.Δ.Δ.ΑΡΤΑΙΩΝ,τηλ.2681362106, ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.2681071830) να συμπληρώσουν την Αίτησή τους και να την καταθέσουν το αργότερο μέχρι τέλους ΙΟΥΛΙΟΥ στους ως άνω αναφερόμενους σχετικούς ΦΟΡΕΙΣ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Αίτηση συμμετοχής-Δήλωσης
Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ( πρόσφατο-εντός του τελευταίου τριμήνου)

-Αν η ενδιαφερόμενη είναι διεζευγμένη απαιτείται αντίγραφο διαζευκτηρίου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

-Αν τελεί σε διάσταση, απαιτείται και αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε νόμιμο αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης (π.χ. φορολογική δήλωση)

-Αν είναι χήρα, απαιτείται και ληξιαρχική πράξη θανάτου συζύγου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

4 . Εκκαθαριστικό σημείωμα ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2012 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2011 έως 31/12/2011)

ΠΡΟΣΟΧΗ Εκκαθαριστικό σημείωμα οποιουδήποτε άλλου έτους δεν είναι αποδεκτό και συνιστά λόγω απόρριψης.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι ενδιαφερόμενες που έχουν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 30.000 για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 35.000 για 3 ή 4 παιδιά και 40.000 από 5 παιδιά και άνω.

(Στο εισόδημα περιλαμβάνεται το φορολογητέο εισόδημα καθώς και το σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδημάτων)

5. Δικαιολογητικά απασχόλησης ανεργίας

(Επειδή διαφέρουν ανάλογα με την περίπτωση, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες )

6. Δικαιολογητικά αναπηρίας

-Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο

Αν η ενδιαφερόμενη μητέρα ή ο σύζυγος της έχουν αναπηρία με ποσοστό 35% και άνω για την μητέρα και 67% και άνω για τον πατέρα, απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο. Τα δικαιολογητικά να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των πρωτοτύπων.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.