Σάββατο, 9 Απριλίου 2016

Σημαντικό «κούρεμα» οφειλών δανειολήπτριας από το Ειρονοδικείο Ρόδου

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Με απόφαση που εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Ρόδου εξασφαλίστηκε γι ακόμη μια φορά ένα σημαντικό «κούρεμα» των οφειλών δανειολήπτριας με την υπαγωγή της στο νόμο περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών (νόμος Κατσέλη). Στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, προσέφυγε συγκεκριμένα μια κάτοικος της Ρόδου, διά του πληρεξουσίου δικηγόρου της κ. Σάββα Αλεξάνδρου κατά τριών τραπεζών.

Η αιτούσα, ηλικίας 36 ετών σήμερα, είναι έγγαμη με δύο ανήλικα παιδιά και κατοικεί σε ιδιόκτητη κατοικία και δεν έχει στην κυριότητά της κάποιο όχημα.

Το εισόδημά της κατά την περίοδο λήψης των δανείων ήταν περίπου 7.000 ευρώ ετησίως από την εργασία της ως υπαλλήλου, αλλά από τον Ιούλιο του 2009 που απολύθηκε δεν έχει κανένα εισόδημα, πλην του επιδόματος ανεργίας του ΟΑΕΔ, το οποίο ελάμβανε για μικρό χρονικό διάστημα και στην πορεία συντηρούνταν από τον μισθό του συζύγου της, ο οποίος ανερχόταν στο ποσό των 32.049 ευρώ ετησίως και έπειτα κατά το 2012 μειώθηκε στο ποσό των 29.543,66 ευρώ ετησίως και πλέον από τον Ιούνιο του 2014 είναι και ο ίδιος άνεργος.

Επίσης, την γυναίκα βοηθούσε και ο πατέρας της οικονομικά. Έτσι, η γυναίκα ενόψει όλων των παραπάνω, βρέθηκε πλέον, μέσα στο 2012 σε οικονομικό αδιέξοδο, μη μπορώντας να εξυπηρετήσει τις δανειακές της υποχρεώσεις, το οποίο αδιέξοδο κρίθηκε από όλα τα έγγραφα που προσκομίστηκαν στο δικαστήριο μακροχρόνιο, μόνιμο και χωρίς προοπτική για την αιτούσα εξόδου από αυτό, λόγω και των ευρύτερων οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα και του γενικευμένου φάσματος έλλειψης θέσεων εργασίας.

Πριν, λόγω των ανωτέρω, παύσει τις πληρωμές, η αιτούσα ήταν συνεπής στις δανειακές της υποχρεώσεις, στην πληρωμή των οποίων τη βοηθούσε και ο πατέρας της και υπολόγιζε και στη βοήθεια του συζύγου της για την οικονομική της ενίσχυση.

Επιπλέον η 36χρονη, με σκοπό να ανταποκριθεί στις ανάγκες της, οι οποίες δεν κρίθηκαν υπερβολικές και με προσδοκία και θέληση να εξοφλήσει πλήρως εν καιρώ τις οφειλές της, έλαβε από τις ως άνω πιστώτριές της πιστωτικές κάρτες, ένα στεγαστικό και καταναλωτικά δάνεια, τα οποία είτε είναι εξασφαλισμένα με εγγυήσεις είτε όχι, θεωρούνται ληξιπρόθεσμα.

Οι συνολικές οφειλές της ανέρχονται σε 116.150 ευρώ.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η αιτούσα, περιήλθε χωρίς δόλο σε πραγματική και μόνιμη αδυναμία να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές της.

Προέκυψε επιπλέον ότι δεν έχει πτωχευτική ικανότητα, ενώ η περιουσία της περιλαμβάνει μία ισόγεια κατοικία, σε χωριό της Ρόδου, εμβαδού 84 τ.μ. που αποτελεί την κύρια κατοικία της.

Η αντικειμενική της αξία, ανέρχεται στο ποσό των 24.212 ευρώ και το δικαστήριο την εξαίρεσε από την εκποίηση.

Η ρύθμιση των χρεών της, λαμβανομένων υπόψη, σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν, των βασικών προσωπικών και οικογενειακών αναγκών της, της μακροχρόνιας ανεργίας της και των μηδενικών εισοδημάτων αυτής, της ανεργίας του συζύγου της, δεδομένης και της οικονομικής κρίσης της χώρας και των συνεπειών της, αποφασίστηκε να γίνει με μηδενικές μηνιαίες καταβολές επί τριετία, αρχόμενης της τριετίας από τη δημοσίευση της απόφασης.

Στην απόφαση τονίζεται εξάλλου ότι σε περίπτωση που βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση ή τα περιουσιακά στοιχεία της αιτούσας κατά το διάστημα της ρύθμισης, αν π.χ. αποκτήσει εργασία με εισόδημα άνω των 800,00 ευρώ μηνιαίως, είναι υποχρεωμένη, να γνωστοποιήσει μέσα σε ένα μήνα στη γραμματεία του Δικαστηρίου κάθε αξιόλογη βελτίωση αυτών προκειμένου οι πιστώτριές της να λάβουν γνώση και να υποβάλουν αίτηση τροποποίησης της απόφασης.

Το δικαστήριο όρισε περαιτέρω τις μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της, για την οποία πρέπει να καταβάλει το 80% της αντικειμενικής της αξίας, δηλαδή το ποσό των 19.369,60 ευρώ στην τράπεζα που έχει προσημείωση υποθήκης στο προαναφερόμενο ακίνητο για το στεγαστικό δάνειο των 104.908,22 ευρώ.

Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο χρόνος εξόφλησης του δανείου ορίστηκε σε 20 έτη, σε 240 μηνιαίες δόσεις, ποσού 80,70 ευρώ, λαμβανομένης υπόψη της διάρκειας του στεγαστικού δανείου, του συνόλου των χρεών της, της οικονομικής της δυνατότητας και της ηλικίας της.

Από τις καταβολές αυτές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας θα ικανοποιηθεί προνομιακά η απαίτηση της πιστώτριας που είναι εξοπλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με εγγραφή υποθήκης στην κύρια κατοικία της.


Πηγή: http://www.dimokratiki.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.