Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015

Την εκπόνηση Εθνικής Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις επιχειρεί η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Σε συνεργασία με υπουργεία και φορείς του δημοσίου.
Έκτακτους ελέγχους για την έκδοση πορισμάτων σε νευραλγικούς φορείς που διενεργούν δημοσίους διαγωνισμούς ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Δημήτριος Ράικος, προκειμένου να συμβάλει στην καταπολέμηση της διαφθοράς στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Επίσης, ανακοίνωσε συνεργασία με κύριους ελεγκτικούς φορείς της δημοσίας διοίκησης προς την κατεύθυνση αυτή, θέτοντας την καταπολέμηση της διαφθοράς ως έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες την εθνικής στρατηγικής του τομέα των δημοσίων συμβάσεων.

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) εξέδωσε πριν μερικές ημέρες κατευθυντήρια οδηγία [9/2015] σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς κατά τη διεξαγωγή των δημοσίων διαγωνισμών, παρουσιάζοντας τις βασικότερες σχετικές νέες νομοθετικές ρυθμίσεις στον τομέα αυτό, προβάλλοντας ταυτοχρόνως την υιοθέτηση ορθών πρακτικών για την πρόληψη και τον εντοπισμό φαινομένων διαφθοράς κατά τη διεξαγωγή των δημοσίων διαγωνισμών.

Όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση, οι πρόσφατες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις, οι σημερινοί δημοσιονομικοί περιορισμοί, καθώς και η αξιολόγηση της εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις, η οποία ανέδειξε περιθώρια βελτίωσης στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων, προέκριναν ως επιτακτική την ανάγκη εκσυγχρονισμού των κανόνων για τις Δημόσιες Συμβάσεις. Δεδομένης, μάλιστα, της οικονομικής τους σημασίας, οι δημόσιες συμβάσεις πρέπει να εξυπηρετούν το στόχο της ανάπτυξης στην Ευρώπη του 2020 και να συμβάλουν στην προαγωγή ενός μοντέλου πιο βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και στην πλέον αποδοτική χρήση των δημόσιων πόρων.

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, σε συνεργασία με υπουργεία και φορείς του δημοσίου, επιχειρεί την εκπόνηση Εθνικής Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις. Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Αρχής, στην οποία παραβρέθηκαν εκπρόσωποι πολλών υπουργείων, συμφωνήθηκαν οι στρατηγικές κατευθύνσεις και οι στόχοι και αναπτύχθηκε σχετική δέσμη δράσεων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.

Ιδιαιτέρως επισημάνθηκε η προσπάθεια δημιουργίας ενός απλού, δίκαιου, έξυπνου και ευέλικτου συστήματος, που θα εγγυάται την παροχή δημοσίων έργων, υπηρεσιών και προμήθεια αγαθών στη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής, τηρώντας τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών τόσο μέσω των κανόνων δικαίου όσο και μέσω του εξορθολογισμού των δομών και των πληροφοριακών συστημάτων.

Πρωτοβουλίες αναλαμβάνονται, κυρίως, για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τις πράσινες και τις κοινωνικές συμβάσεις, την προώθηση της καινοτομίας, την ενίσχυση της λογοδοσίας και την καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.

Ιδιαιτέρως δε επισημάνθηκε η αναγκαιότητα καταγραφής και συλλογής στοιχείων για τις δημόσιες συμβάσεις, μέσω "έξυπνων εργαλείων", με τρόπο ολοκληρωμένο, συστηματικό και αξιόπιστο, με στόχο τη συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση του συστήματος.

Αναμένοντας την ολοκλήρωση των εργασιών για το πρώτο σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής Δημοσίων Συμβάσεων, ο πρόεδρος της Αρχής Δημήτριος Ράικος και η συντονίστρια του εγχειρήματος, Ευαγγελία Βλάχου, διαβεβαίωσαν για την έγκαιρη παράδοση του στην ελληνική κυβέρνηση.

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, μάλιστα, δηλώνει ότι βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου, η οποία θα αποτελέσει αρωγό στην προσπάθεια της ανάπτυξης ενός ενιαίου συστήματος δημοσίων συμβάσεων στη χώρα.


Πηγή: http://www.newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.