Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2014

Τροπολογίες για πιστοποίηση γλωσσομάθειας και ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Επιτρέπεται η προαιρετική απασχόληση ιδιωτικών εκπαιδευτικών.

Ρυθμίσεις για ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς καθώς και για την πιστοποίηση της γλωσσομάθειας περιλαμβάνονται στις τροπολογίες του Υπουργείου Παιδείας. Η γλωσσομάθεια και οι φορείς που χορηγούν πιστοποιητικά θα πιστοποιούνται από τον ΕΟΠΠΕΠ ενώ για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς αναφέρεται ότι επιτρέπεται η προαιρετική απασχόληση έναντι αμοιβής για εξυπηρέτηση υπηρεσιών μορφωτικού, επιμορφωτικού χαρακτήρα κ.α.

Πιστοποίηση γλωσσομάθειας

Πιο αναλυτικά όσον αφορά την πιστοποίηση της γλωσσομάθειας στο άρθρο 19 του ν4115/2013 προστίθεται παράγραφος 7 ως ακολούθως:

Η γλωσσομάθεια καθώς και οι φορείς που χορηγούν αντίστοιχα πιστοποιητικά πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) με βάση και την επί του θέματος αυτού διεθνή πρακτική. Η διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας των φορέων της ημεδαπής, καθώς και αναγνώρισης των φορέων της αλλοδαπής που χορηγούν τίτλους οι οποίοι αποδεικνύουν τη γλωσσομάθεια και η αντιστοίχηση των εν λόγω τίτλων με τους τίτλους της ημεδαπής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ρύθμιση εργασιακών θεμάτων εργαζομένων στα ιδιωτικά σχολεία

Η ρύθμιση αναφέρει ότι για την εξυπηρέτηση υπηρεσιών μορφωτικού, επιμορφωτικού, πολιτιστικού, ψυχαγωγικού ή αθλητικού σκοπού, εντός του χρονικού διαστήματος από 10 Σεπτεμβρίου έως και 30 Ιουνίου κάθε έτους, επιτρέπεται η προαιρετική απασχόληση των εργαζομένων στα σχολεία αυτά. Η απασχόληση των εργαζομένων στις περιπτώσεις αυτές είναι νόμιμη και αμείβεται σύμφωνα με τις κοινές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ορίζουν πρόσθετη αμοιβή για υπερωριακή εργασία ή και εργασία τις Κυριακές.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.