Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2013

Έρχονται εντατικοί φορο-έλεγχοι σε παραγραφόμενες υποθέσεις υψηλού κινδύνου

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Ενιαία λίστα από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Εντατικούς και λεπτομερειακούς ελέγχους σε υποθέσεις που βρίσκονται κοντά στα όρια της παραγραφής θα διενεργεί η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Μετά από «ανάλυση κινδύνου» σε υποθέσεις που βρίσκονται κοντά στο όριο παραγραφής η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων δημιουργεί μία ενιαία λίστα με σειρά κατάταξης ανάλογα με τη μοριοδότηση «κινδύνου» της κάθε υπόθεσης. Στην κάθε υπόθεση αναγράφεται και η παραγραφόμενη χρήση που συγκέντρωσε τα περισσότερα μόρια και η οποία θα ελέγχεται. Από αυτή τη λίστα κάθε ελεγκτής θα πρέπει να ελέγχει και να διεκπεραιώνει 5 υποθέσεις.

Σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Χ. Θεοχάρης στις περιπτώσεις που ο προϊστάμενος της ελεγκτικής υπηρεσίας διαπιστώσει ότι υπάρχουν επιβαρυντικά στοιχεία που ανάγονται σε προηγούμενη ή προηγούμενες ή σε επόμενη ή επόμενες ανέλεγκτες παραγραφόμενες χρήσεις, από τη χρήση που έχει επιλεγεί προς έλεγχο, τότε θα εκδίδει μία ενιαία εντολή ελέγχου για τις χρήσεις αυτές, χωρίς να αφήνει ενδιάμεσες ανέλεγκτες χρήσεις,

Έτσι, αν έχει επιλεγεί για έλεγχο η χρήση 2006 και υπάρχουν στην ίδια υπόθεση επιβαρυντικά στοιχεία για τη χρήση 2003 τότε θα εκδοθεί μία ενιαία εντολή για το διάστημα από 2003 έως και 2006 και θα διενεργηθεί ο έλεγχος για όλες αυτές τις χρήσεις, δηλαδή δεν θα υπάρξει ενδιάμεση ανέλεγκτη χρήση.

Το ίδιο θα ισχύσει αν υπάρχουν στοιχεία για μεθεπόμενη παραγραφόμενη χρήση. Για παράδειγμα αν έχει σταλεί για έλεγχο η χρήση 2004 και υπάρχουν στην ίδια υπόθεση επιβαρυντικά στοιχεία για τη χρήση 2007 τότε θα εκδοθεί μία ενιαία εντολή για το διάστημα από 2004 έως και 2007 και θα διενεργηθεί ο έλεγχος για όλες αυτές τις χρήσεις.

Συγκεκριμένα, μετά την έκδοση της εντολής και για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου θα αποστέλλεται συστημένη επιστολή προς τον φορολογούμενο με την οποία θα του γνωστοποιείται η έκδοση εντολής ελέγχου με τον αριθμό της εντολής και την ημερομηνία έκδοσής της.

Η επιστολή θα αναφέρει τα εξής.

«Σας γνωστοποιούμε ότι από την υπηρεσία μας έχετε επιλεγεί για τακτικό φορολογικό έλεγχο (εντολή ελέγχου ......../../12/2013).

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 37 του Ν.4141/2013 (ΦΕΚ Α' 81/05-04-2013), οι ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογικών αντικειμένων των οποίων επίκειται ο χρόνος παραγραφής του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων, επιβολής φόρου και λοιπών καταλογιστικών πράξεων παρατείνεται για δύο ακόμα έτη πέραν του χρόνου που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Π.Δ. 186/1992, εφόσον έχει εκδοθεί η εντολή ελέγχου έως 31.12.2013.

Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι πρέπει να διαφυλάξετε τα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησής σας μέχρι το πέρας του ελέγχου και ότι με τις διατάξεις της περίπτωσης θ' της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν.2523/1997, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν.4093/2012), ορίζεται ότι η μη διαφύλαξη κάθε βιβλίου ή κατάστασης ή ανά πενήντα (50) φύλλα φορολογικών στοιχείων ή άλλων δικαιολογητικών εγγράφων για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., συνιστά αυτοτελή παράβαση και ασκεί ουσιαστική επίδραση στο κύρος των βιβλίων».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.