Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013

Κινηματογραφικές σπουδές στην Ελλάδα

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα και οι προοπτικές των σπουδαστών.

Ο κινηματογράφος είναι μια από τις καλές τέχνες με χιλιάδες φίλους ανά τον κόσμο. Πριν χρόνια όποιος ήθελε να ασχοληθεί επαγγελματικά έπρεπε να επιλέξει είτε μια ιδιωτική σχολή, είτε τη λύση του εξωτερικού. Εδώ όμως και μερικά χρόνια δίνεται η δυνατότητα να σπουδάσει κάποιος κινηματογράφο σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας μας.

Ποιες είναι όμως οι επαγγελματικές προοπτικές και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων; Σε αυτό το καίριο ερώτημα πολλών γονέων και μαθητών θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε ακολούθως.

Τμήμα Κινηματογράφου ΑΠΘ

Το τμήμα Κινηματογράφου μπορεί να δηλωθεί από μαθητές της θεωρητικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης αφού είναι κοινό τμήμα του 1ου και 2ου επιστημονικού πεδίου. Δέχθηκε για πρώτη φορά φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 και οι πρώτοι απόφοιτοι του τμήματος ορκίστηκαν το 2009. Οι σπουδές έχουν διάρκεια 5 έτη και σκοπός του τμήματος όπως αναφέρεται και στην ιστοσελίδα του είναι:

Να καλλιεργεί και να προάγει την κινηματογραφική τέχνη στο πλαίσιο μίας ευρύτερης οπτικοακουστικής εκπαίδευσης και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την καλλιτεχνική, επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη, οργανώνοντας με επιτυχία τις σπουδές που θα προσφέρουν εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα της οικείας τέχνης.

Επαγγελματικά δικαιώματα σε εκκρεμότητα

Για το τμήμα δεν έχει εκδοθεί ακόμα προεδρικό διάταγμα που να ορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων. Ωστόσο με βάση τις σπουδές τους οι απόφοιτοι μπορούν να απασχοληθούν επαγγελματικά σε τομείς που σχετίζονται με το χώρο του κινηματογράφου και του θεάτρου.

Ανάλογα με την κατεύθυνση που θα επιλέξουν θα μπορέσουν να εργαστούν ως σκηνοθέτες, παραγωγοί, σεναριογράφοι, ενδυματολόγοι, σκηνογράφοι, διευθυντές φωτογραφίας, ηχολήπτες, κριτικοί κινηματογράφου, μοντέρ.

Οι κατευθύνσεις που μπορούν να επιλέξουν οι φοιτητές, σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών 2012-13, είναι οι ακόλουθες: Διεύθυνση φωτογραφίας, Ήχος και μουσική, Θεωρία-Ιστορία κινηματογράφου, Μοντάζ, Παραγωγή, Σενάριο, Σκηνογραφία-Ενδυματολογία, Σκηνοθεσία.

Η άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ένα από τους παραπάνω τομείς χορηγείται μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου στη Διεύθυνση Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων του υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Προοπτικές. Ανταγωνισμός από αποφοίτους ιδιωτικών σχολών

Οι απόφοιτοι του τμήματος Κινηματογράφου δεν έχουν ακόμα κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα ενώ έχουν ισχυρό ανταγωνισμό και από αποφοίτους ιδιωτικών σχολών. Χαρακτηριστικά παραθέτουμε το ακόλουθο έγγραφο που καθορίζει τα κριτήρια για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος σκηνοθέτη. Μέσα από αυτό το έγγραφο γίνεται κατανοητό ότι απόφοιτοι ιδιωτικών σχολών άλλα ακόμα και των ΙΕΚ μπορούν υπό προϋποθέσεις να γίνουν σκηνοθέτες:

1. Άδεια Σκηνοθέτη

Χορηγείται χωρίς εξετάσεις:

α) Στους πτυχιούχους αναγνωρισμένων ημεδαπών ή αλλοδαπών Κινηματογραφικών Σχολών, ανώτατης βαθμίδας της κατεύθυνσης Σκηνοθεσίας, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει δύο (2) κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή τετρακόσια (400) ημερομίσθια σε τηλεοπτικές παραγωγές ως βοηθοί σκηνοθέτη.

β) Στους πτυχιούχους αναγνωρισμένων Κινηματογραφικών Σχολών, τριετούς τουλάχιστον φοίτησης, ειδικότητας «Σκηνοθέτης», οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει τρεις (3) κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή εξακόσια (600) ημερομίσθια σε τηλεοπτικές παραγωγές ως βοηθοί σκηνοθέτη.

γ) Σε όσους έχουν πραγματοποιήσει μία (1) κινηματογραφική ταινία μεγάλου μήκους, διάρκειας τουλάχιστον 60 λεπτών ή δύο (2) κινηματογραφικές ταινίες μικρού μήκους, διάρκειας τουλάχιστον 10 λεπτών η κάθε μία ή διακόσια (200) ημερομίσθια σε τηλεοπτικές παραγωγές ως σκηνοθέτες μέχρι τη δημοσίευση της παρούσης. Οι ταινίες θα πρέπει να έχουν προβληθεί δημόσια.

Χορηγείται με εξετάσεις:

Στους κατόχους Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, της ειδικότητας «Σκηνοθέτης» ή «Σκηνοθέτης Τηλεόρασης», οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει οκτώ (8) κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή χίλια εξακόσια (1.600) ημερομίσθια σε τηλεοπτικές παραγωγές ως βοηθοί σκηνοθέτη.

Επίσης δε αντίθεση με τους αποφοίτους των σχολών Θεατρικών σπουδών και θεάτρων δεν έχουν μέχρι σήμερα την ίδια απορρόφηση στην εκπαίδευση. Έχουν βέβαια τη δυνατότητα να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί διδάσκοντας το μάθημα του κινηματογράφου στα καλλιτεχνικά σχολεία. Οι πιθανότητες πρόσληψης είναι περιορισμένες καθώς υπάρχουν μόλις τρία καλλιτεχνικά σχολεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, ενώ τις θέσεις αυτές έχουν το δικαίωμα να τις διεκδικήσουν και απόφοιτοι μη πανεπιστημιακών σχολών κινηματογράφου. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς ότι οι θέσεις απασχόλησης είναι περιορισμένες.

Ποιοι διδάσκουν το μάθημα του Κινηματογράφου;

Διδάσκοντες είναι όσοι κατέχουν:

- Δίπλωμα ανώτερης σχολής Κινηματογράφου – Τηλεόρασης της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένης από το κράτος και απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου.

- Πτυχίο πανεπιστημίου τμήματος κινηματογράφου του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από το κράτος.

- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο διδακτικό αντικείμενο από πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών από πανεπιστήμιο της αλλοδαπής.

- Συμβασιούχοι του Π.Δ. 407/80, διδάσκοντες το καλλιτεχνικό αντικείμενο.

Διευκρίνιση:

Στα πτυχία πανεπιστημίου συμπεριλαμβάνονται και οι πτυχιούχοι του τμήματος Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.

Επίσης οι απόφοιτοι της σχολής Κινηματογράφου έχουν και τη δυνατότητα να εργαστούν ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Παραθέτουμε σχετικό χωρίο προκήρυξης:

«Το ΙΔΕΚΕ με την 11/29-07-2010 πράξη του Δ.Σ. προσκαλεί ωρομίσθιους εκπαιδευτές πολλαπλών ειδικοτήτων, προκειμένου να ενταχθούν στη Λίστα Κατάταξης Εκπαιδευτών ΚΕΕ και να αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία των ενηλίκων σε τμήματα Μάθησης Θεατρικών Σπουδών ή Θεάτρου ή Κινηματογράφου ΑΕΙ»

Βάση εισαγωγής. Αριθμός υποψηφίων. Μεγάλο το ενδιαφέρον παρά τα προβλήματα

Παρά τα προβλήματα που υπάρχουν, το τμήμα αυτό το δηλώνουν αρκετοί μαθητές συνειδητά γιατί έχουν πάθος και αγάπη για τον κινηματογράφο. Τα 19.013 μόρια συγκέντρωσε ο μαθητής που πέρασε πρώτος στο εν λόγω τμήμα. Με τα μόρια αυτά θα μπορούσε να είχε εισαχθεί σε τμήματα Νομικής και Ψυχολογίας όμως προτίμησε τη σχολή Κινηματογράφου.

Για το 2012 η βάση εισαγωγής είχε διαμορφωθεί για τους υποψηφίους της γενικής σειρά στα 14.686 μόρια. Μεγάλος ήταν ο αριθμός των μαθητών που δήλωσαν τη σχολή στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Συνολικά 10.394 υποψήφιοι όλων των κατηγοριών δήλωσαν τη σχολή και από αυτούς 412 την είχαν ως πρώτη τους επιλογή.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.