Κυριακή, 26 Ιουλίου 2015

Σπουδές Θεολογίας σε μεταπτυχιακό επίπεδο από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Tα προγράμματα είναι αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το πρώτο στην Κύπρο πρόγραμμα ολοκληρωμένων Σπουδών Θεολογίας σε μεταπτυχιακό επίπεδο (Master of Arts in Theology) και Διδακτορικό Δίπλωμα (Doctor of Divinity) εγκαινιάζει από την νέα ακαδημαϊκή χρονιά το Τμήμα Θεολογίας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, του οποίου τα προγράμματα είναι αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας και κατ'επέκταση από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Τμήμα Θεολογίας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Λευκωσίας θεωρεί προϋπόθεση του προγράμματός του την έρευνα, την οποία συνδέει με άλλα ερευνητικά κέντρα, εκπαιδευτικά ιδρύματα ή ερευνητικές δραστηριότητες στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Για το σκοπό αυτό συστάθηκε Κέντρο Ερευνών Θεολογίας και Πολιτισμού (ΚΕΘΠ), το οποίο τελεί υπό την υψηλή επιστασία του Μητροπολίτου Κύκκου και Τηλλυρίας, Νικηφόρου.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στην εξειδικευμένη Βιβλιοθήκη και τα άλλα ερευνητικά προγράμματα του Κέντρου Μελετών της Ιεράς Μονής Κύκκου. Στο Τμήμα Θεολογίας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Λευκωσίας πρόεδρος είναι ο καθηγητής ,Χρήστος Οικονόμου (τ. κοσμήτορας και πρόεδρος του

Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, της Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ) . Συντονιστής του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι ο καθηγητής του ΑΠΘ, Ανέστης Κεσελόπουλος.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα προσφέρεται και εξ αποστάσεως και ως διδάσκοντες έχουν επιλεγεί γνωστοί καθηγητές από τις Θεολογικές Σχολές Αθηνών και Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, και του Πανεπιστημίου Σόφιας.

Στόχοι του προγράμματος είναι:

- Η ποιοτική μεταπτυχιακή κατάρτιση σε κληρικούς και λαϊκούς θεολόγους, καθώς επίσης σε δασκάλους, διότι το μάθημα των θρησκευτικών διδάσκεται και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, σε φιλολόγους και πτυχιούχους των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών και σε αποφοίτους Πανεπιστημίου άλλων ειδικοτήτων, οι οποίοι επιθυμούν να εμβαθύνουν και να αναπτύξουν τη διεπιστημονική τους κατάρτιση σε ένα σύγχρονο μαθησιακό πλαίσιο της Ορθόδοξης Θεολογίας.

- Η μελέτη του ρόλου του Χριστιανισμού στον σύγχρονο κόσμο, της ιστορικής και θεολογικής θεμελίωσης του, των έργων των μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας και της σχέσης της Ορθοδοξίας με άλλα δόγματα και θρησκείες. Ειδική έμφαση δίνεται στη χριστιανική αγωγή, στα πολυμέσα και στους τρόπους με τους οποίους θεωρητικές εξελίξεις μπορούν να βελτιώσουν την παιδαγωγική πρακτική.

Κατά την διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος θα δίνεται μεταξύ άλλων έμφαση στην έρευνα για:

-Τα παλαιότερα και σύγχρονα θρησκειολογικά ρευμάτων, με ιδιαίτερη σημασία στο Ισλάμ και σε θέματα Διαθρησκειακών Διαλόγων.

-Την Δογματική διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, σε σχέση με τους Διορθοδόξους και Διαχριστιανικούς Διαλόγους. Το Κανονικό και Εκκλησιαστικό Δίκαιο, τις σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας, σε συνάφεια με το υφιστάμενο συνταγματικό πλαίσιο, και την σύγχρονη Kαταστατική Νομοθεσία των Εκκλησιών Κύπρου και Ελλάδας.

Οι σπουδές ολοκληρώνονται με εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του Μεταπτυχιακού στη Θεολογία. Τα θέματα των διπλωματικών και διδακτορικών εργασιών αντλούνται από τα πορίσματα του Κέντρου Ερευνών Θεολογίας και Πολιτισμού (ΚΕΘΠ) του Τμήματος.

Γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική και η διάρκεια του προγράμματος είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Για την εισδοχή απαιτείται πτυχίο Θεολογικών Σπουδών ή άλλων ειδικοτήτων από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο, πτυχίο Σχολών ή Τμημάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Αναλυτικά τα μαθήματα είναι:

Βιβλικές Σπουδές,

Εκκλησιαστική Ιστορία,

Παιδαγωγική,

Φιλοσοφία της Παιδείας,

Χριστιανική Παιδαγωγική και Πολυμέσα,

Πατρολογία και Αγιολογία,

Θρησκειολογία και Διαθρησκειακοί Διάλογοι,

Ποιμαντική,

Χριστιανική Ηθική,

Κοινωνιολογία,

Ιεραποστολική,

Οικολογία και Βιοηθική,

Δογματική,

Διορθόδοξοι και Διαχριστιανικοί Διάλογοι,

Χριστιανική Λατρεία,

Υμνολογία και Τέχνη,

Κανονικό και Εκκλησιαστικό Δίκαιο.

Για το διδακτορικό πρόγραμμα οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού Διπλώματος Θεολογικών Σχολών Αθηνών και Θεσσαλονίκης ή άλλων ειδικοτήτων, του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ή άλλων αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Το Πρόγραμμα καλύπτει τα εξής γνωστικά αντικείμενα:

Βιβλικές Σπουδές,

Εκκλησιαστική Ιστορία (Γενική, Ελλάδος, Κύπρου, Παλαιφάτων Πατριαρχείων, Σλαβικών Εκκλησιών κ.λπ.),

Πατρολογία και Αγιολογία,

Δογματική,

Διορθόδοξοι και Διαχριστιανικοί Διάλογοι,

Παιδαγωγική,

Φιλοσοφία της Παιδείας,

Χριστιανική Παιδαγωγική και Πολυμέσα

Ποιμαντική,

Ιεραποστολική Χριστιανική Ηθική, Κοινωνιολογία,

Οικολογία και Βιοηθική

Χριστιανική Λατρεία,

Υμνολογία και Τέχνη,

Κανονικό και Εκκλησιαστικό Δίκαιο,

Θρησκειολογία και Διαθρησκειακοί Διάλογοι.


Πηγή: http://www.newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.