Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015

Πιστοποίηση μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων στις ΤΠΕ

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Μητρώο Κέντρων Πιστοποίησης Μαθητών Β/θμιας εκπαίδευσης.

Εργαστήρια δημόσιων σχολικών μονάδων της Β/θμιας Εκπαίδευσης, εφόσον πληρούν μια σειρά προϋποθέσεων και καταθέσουν σχετική αίτηση θα λειτουργήσουν ως Κέντρα Πιστοποίησης των μαθητών της Β/θμιας Εκπαίδευσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών.

Οι εξετάσεις πιστοποίησης των μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων θα διαρκούν 3 ώρες και θα πραγματοποιούνται με αυτοματοποιημένο σύστημα μέσω του οποίου θα παράγονται τα τεστ για τους προς πιστοποίηση μαθητές και στη συνέχεια θα υλοποιούνται στους σταθμούς εργασίας (Η/Υ) στα ΚΕΠΙΣ-ΤΠΕ. Οι μαθητές θα συμμετέχουν κατόπιν αίτησης – δήλωσης τους.

Στα πιο πάνω πλαίσια το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» πρόκειται να δημιουργήσει μητρώο «Κέντρων Πιστοποίησης Μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)» (ΚΕΠΙΣ-ΤΠΕ) όπως αναφέρεται σε σχετική πρόσκληση.

Πιο συγκεκριμένα, οι φορείς που θα δηλώσουν ενδιαφέρον και θα ενταχθούν στο μητρώο των ΚΕΠΙΣ-ΤΠΕ της πράξης, θα έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν σε προγράμματα πιστοποίησης μαθητών των ελληνικών δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Στο μητρώο, που θα συγκροτείται σταδιακά, θα μπορούν να ενταχθούν εξοπλισμένα εργαστήρια δημόσιων σχολικών μονάδων B’θμιας εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα. Μέσω πρόσκλησης καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον οι σχολικές μονάδες που διαθέτουν εξοπλισμένα εργαστήρια, τα οποία πληρούν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές και λειτουργικές απαιτήσεις.

Να σημειώσουμε ότι η Πράξη αυτή, συνοπτικά, θα αναπτύξει και θα παρέχει τις ακόλουθες βασικές υπηρεσίες:

Δημιουργία των απαιτούμενων υποδομών

Σύστημα πιστοποίησης μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ικανότητες ΤΠΕ, με ικανό εύρος δοκιμασιών και αυτοματοποιημένη παραγωγή τεστ για την διάγνωση επάρκειας ικανοτήτων ΤΠΕ σε δύο επίπεδα: για μαθητές γυμνασίου και λυκείου αντίστοιχα.

Διενέργεια πιστοποιήσεων μαθητών γυμνασίου και λυκείου σε ικανότητες ΤΠΕ

Εκπαιδευτικό υλικό ενίσχυσης της μαθησιακής διαδικασίας και υποστηρικτικές υπηρεσίες για την απόκτηση των στοχευόμενων ικανοτήτων ΤΠΕ και την αυτοαξιολόγηση μαθητών.

Οι ικανότητες στις ΤΠΕ που θα αξιολογούνται και θα πιστοποιούνται καλύπτουν γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις στη χρήση των ΤΠΕ. Στα συστήματα πιστοποίησης θα αναπτυχθούν οι εφαρμογές συγγραφής και χαρακτηρισμού των δοκιμασιών που αντιστοιχούν και διαπιστώνουν αυτές τις ικανότητες.

Το εκπαιδευτικό υλικό θα προσανατολίζεται στην ενίσχυση των στοχευόμενων ικανοτήτων, και θα αξιοποιηθεί στη φάση της προετοιμασίας των μαθητών για τη τελική πιστοποίηση, παρέχοντας δυνατότητες αυτοαξιολόγησης τους.

Η τελική αξιολόγηση – πιστοποίηση των μαθητών στις ΤΠΕ, θα υλοποιείται μέσα από αυτοματοποιημένο σύστημα πιστοποίησης που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της πράξης. Η εξέταση θα περιλαμβάνει ένα σύνολο από δοκιμασίες που είναι εντός του εύρους των στοχευόμενων ικανοτήτων στις ΤΠΕ. Η διαδικασία εξέτασης-πιστοποίησης ικανοτήτων στις ΤΠΕ, θα πραγματοποιηθεί σε πιστοποιημένα κέντρα εξέτασης (ΚΕΠΙΣ-ΤΠΕ).

Να σημειώσουμε ότι το έργο «Πιστοποίηση των μαθητών στις ΤΠΕ» έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και ο συνολικός προϋπολογισμός του είναι 2.000.000 ευρώ.

Ο πιστοποιούμενος μαθητής θα πρέπει, κατ’ αρχήν, να είναι ικανός:

  1. Να χειρίζεται τα περισσότερα ψηφιακά μέσα (υπολογιστές, κινητές και άλλες συσκευές, λογισμικό)
  2. Να κατανοεί και αναλύει προβλήματα χρησιμοποιώντας εργαλεία και υπηρεσίες ΤΠΕ
  3. Να σχεδιάζει, υλοποιεί, αναθεωρεί και ακολουθεί μια στρατηγική αναζήτησης πληροφοριών για ένα καθορισμένο πρόβλημα
  4. Να συνεργάζεται και επικοινωνεί ανταλλάσσοντας πληροφορίες, μηνύματα, και σχόλια, με εργαλεία πληροφορικής
  5. Να δημιουργεί, να τροποποιεί και συνθέτει ψηφιακά αντικείμενα (κείμενα, υπολογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις, εικόνες, ήχους) αξιοποιώντας εργαλεία πληροφορικής
  6. Να έχει αναπτύξει στάσεις και συνήθειες καλής χρήσης και αξιοποίησης των ΤΠΕ στην καθημερινή του ζωή, στο σχολικό και στο ευρύτερο περιβάλλον, στο οποίο ζει. Το παραπάνω πλαίσιο είναι αρκετά ευρύ και αρκούντως γενικό ώστε να καλύπτει από κοινού διαφορετικές ηλικιακές ομάδες μαθητών.


Στους μεγαλύτερους μαθητές του λυκείου, η εξέταση των ικανοτήτων αυτών διαφοροποιείται αφενός ως προς την έκταση, βάθος και δυσκολία και αφετέρου ως προς την διασύνδεση με χαρακτηριστικά επαγγελματικής επάρκειας ικανοτήτων ΤΠΕ.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονταν στην Πράξη έως και το 2014 θα πραγματοποιούνταν η πιλοτική εφαρμογή ενώ στη συνέχεια οι υποδομές που θα δημιουργήσει το έργο θα είναι διαθέσιμες για το σύνολο των σχολείων και των μαθητών τους, για τα οποία επεκτείνονται οι δράσεις του Ψηφιακού σχολείου, με μόνο κόστος το κόστος λειτουργίας, υποστήριξης και συντήρησης.

Για τους επιτυχόντες στη τελική αξιολόγηση-πιστοποίηση θα χορηγηθεί πιστοποιητικό ικανοτήτων ΤΠΕ, δύο επιπέδων, για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, αντίστοιχα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.