Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2015

Σε δύο χρόνια 7.216 συνταξιοδοτήσεις εκπαιδευτικών στη Β/θμια

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Δεν έχει εκδοθεί εγκριτική απόφαση για μόνιμους διορισμούς.

«Οι αποχωρήσεις εκπαιδευτικών λόγω συνταξιοδοτήσεων, παραιτήσεων και αυτοδίκαιων απολύσεων από 1-1-2013 μέχρι 31-12-2013 για το σύνολο των κλάδων της Β/θμιας Εκπ/σης ανήλθαν σε 3.990. Από 1-1-2014 έως 31-08-2014 οι αποχωρήσεις ανήλθαν σε 3.226 για τη Β/θμια Εκπ/ση. Το τελευταίο στοιχείο όμως δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη κατά την υποβολή του αιτήματος για την έκδοση εγκριτικής απόφασης για τους διορισμούς σχολικού έτους 2014-2015, καθώς για την τήρηση του λόγου προσλήψεων/αποχωρήσεων λαμβάνονται υπόψη οι αποχωρήσεις του προηγούμενου ημερολογιακού έτους».

Το παραπάνω αναφέρεται μεταξύ των άλλων στην απάντηση που έδωσε το Υπουργείο Παιδείας σε επιστολή της Πανελλήνιας Ένωσης Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενώ παράλληλα επισημαίνεται ότι « στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, για τα έτη 2013 και 2014, δεν θα πραγματοποιηθούν προσλήψεις διοικητικού προσωπικού, ενώ για το διδακτικό προσωπικό ο λόγος προσλήψεων-αποχωρήσεων θα διαμορφωθεί στο 1:10. Σε κάθε περίπτωση, οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι το εν λόγω εδάφιο δεν έχει λάβει καμία περαιτέρω νομική υπόσταση/διατύπωση».

Για ακόμη μια φορά τονίζεται ότι όσον αφορά στους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2014-2015 δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα (31-12-2014 έχει ημερομηνία το απαντητικό έγγραφο) εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 και δεν έχει περιέλθει στην υπηρεσία σχετική απάντηση στο υπ’ αρ. 11834/Δ1/25-7-2014 αίτημα του Υπουργού Παιδείας προς τα Υπουργεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για την έγκριση πλήρωσης 300 θέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης.

Επίσης παρουσιάζονται όλες οι αποφάσεις για τη χρηματοδότηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών τόσο του κρατικού προϋπολογισμού, του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων των αδειών άνευ αποδοχών αλλά και του ΕΣΠΑ.

Η Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Βθμιας Εκπαίδευσης ενημερώνει ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν στα σχολεία της Β/θμιας Εκπ/σης σε εκπαιδευτικό προσωπικό, υπό τους ανωτέρω περιορισμούς και παράλληλα καθοδηγεί τις περιφερειακές υπηρεσίες της ώστε να κατανέμουν με τον βέλτιστο τρόπο, και σύμφωνα με τις σύννομες αρμοδιότητές τους, το εκπαιδευτικό προσωπικό αρμοδιότητάς τους, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων υπαγωγής τους.

Στο έγγραφο τονίζει ότι « κατόπιν των ανωτέρω, καθίσταται πρόδηλο ότι στο σύνολο των ανωτέρω προσλήψεων εφαρμόστηκαν απαρέγκλιτα οι ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την πρόσληψη αναπληρωτών. Ως εκ τούτου, αξίζει να τονιστεί, ότι δεν υφίσταται σε καμία περίπτωση παράκαμψη και παραβίαση της σειράς του πίνακα των αναπληρωτών, τουναντίον, οι προσλήψεις εκπαιδευτικών πραγματοποιούνται στο πλαίσιο διαφάνειας και απόλυτης εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας».Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.