Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014

Μεταπτυχιακό για εκπαιδευτικούς με δίδακτρα 2.500 ευρώ

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Εισαγωγή με εξετάσεις.

40 μεταπτυχιακοί φοιτητές θα εισαχθούν στο Μεταπτυχιακό «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό» που οργανώνει το τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τα δίδακτρα του εν λόγω μεταπτυχιακού ανέρχονται σε 2500 ευρώ ενώ η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) εξάμηνα πλήρους φοίτησης. Αιτήσεις κατατίθενται μέχρι και τις 27 Ιουνίου.

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται:

α) η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δώδεκα (12) μαθήματα που διακρίνονται σε έξι (6) μαθήματα κορμού κατά το Α’ εξάμηνο και έξι (6) μαθήματα κατεύθυνσης κατά το Β’ εξάμηνο και β) η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κατά το Γ’ εξάμηνο.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών που θα παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. γίνεται με εξετάσεις στο μάθημα «Παιδικό βιβλίο και Πρόσληψη» για τους/τις υποψηφίους που επιλέγουν την κατεύθυνση «Παιδικό Βιβλίο» και στο μάθημα «Αρχές σχεδιασμού και αξιοποίησης εκπαιδευτικών υλικών και μέσων» για τους/τις υποψηφίους που επιλέγουν την κατεύθυνση «Παιδαγωγικό Υλικό». Για τα μαθήματα αυτά δίδεται και εξεταστέα ύλη. Η γραπτή εξέταση στα δύο μαθήματα θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως στους/στις υποψήφιους από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Στη γραπτή δοκιμασία καλούνται οι υποψήφιοι/ες κατόπιν:

1. Τεκμηριωμένης γνώσης ξένων γλωσσών (αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά) ως εξής:
α)Για την Αγγλική Γλώσσα Proficiency (Cambridge ή Michigan),
β)Για τη Γαλλική Γλώσσα DALF C1, DALF C2,
γ)Για τη Γερμανική Γλώσσα GDS (GROSSES DEUTSCES SPRACHDIPLOM) ή επίπεδο C1, C2.
Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου Αγγλόφωνου ή Γαλλόφωνου ή Γερμανόφωνου Πανεπιστημίου ή πτυχίου Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής Φιλολογίας. (Όσοι/ες από τους/τις υποψηφίους δεν έχουν τα προαναφερθέντα αποδεικτικά γνώσης της ξένης γλώσσας θα εξεταστούν στην ξένη γλώσσα προφορικά σε επιστημονικό κείμενο πριν τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως στους/στις υποψήφιους/ες από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.) και

2. Τεκμηριωμένης γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:
α)επεξεργασίας κειμένων,
β)υπολογιστικών φύλλων,
γ)παρουσιάσεων και
δ)υπηρεσιών διαδικτύου,

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Έντυπη αίτηση υποψηφιότητας που παρέχεται από τη Γραμματεία ή την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ: http://www.pse.aegean.gr/pms-pvpy/prokirixeis.htm.
2. Αντίγραφο πτυχίου.
3. Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ (νυν Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) για όσους/ες προέρχονται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής.
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
5. Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης ξένων γλωσσών (αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής).
6. Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
7. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο από δήλωση σκοπού και κινήτρων για μεταπτυχιακές σπουδές.
8. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (και των δύο όψεων).
9. Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Επιλογής Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό», στο τηλ. 22410 – 99115, e-mail: Rhodes_PMS_Book@aegean.gr (από 09:00 π.μ. έως 15.00 μ.μ.).

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην προκήρυξη του ΜΔΕ οι απόφοιτοι θα μπορούν να εργαστούν για την αξιοποίηση του εξωσχολικού βιβλίου στο σχολείο, για την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, για το σχεδιασμό της παραγωγής και της αξιοποίησης παλαιότερων και νεότερων τύπων παιδαγωγικού υλικού, αλλά και για την αρμονική συνύπαρξη του βιβλίου – εντύπου με τις νέες τεχνολογίες και τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης στην εκπαίδευση.

• Πλήρες κείμενο προκήρυξης
• Αίτηση υποψηφιότητας
• Ύλη εισαγωγικών εξετάσεωνΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.