Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2014

Δημοτικοί Αστυνομικοί με πλαστά δικαιολογητικά

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Οι παρανομίες που εντοπίστηκαν στα πλαίσια του «προγράμματος ενίσχυσης πειθαρχικής ευθύνης».

Παρουσιάστηκαν οι δράσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης στο πλαίσιο του «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» που μέχρι στιγμής έχουν αποφέρει σημαντικά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Όσον αφορά τους αριθμούς που αναφέρονται παρουσιάζομαι τα ακόλουθα στοιχεία τα οποία και αναλύονται ακολούθως:

- 71 Δημοτικοί Αστυνομικοί με πλαστά δικαιολογητικά

- 170 παρατυπίες σε διαγωνισμό της πυροσβεστικής

- 2.487 ποινικές διώξεις δημοσίων υπαλλήλων από το 2007-13

- 248 οριστικές παύσεις υπαλλήλων

- 220 αναγκαστικές αποχωρήσεις υπαλλήλων λόγω πλαστών δικαιολογητικών κλπ

- 545 εκπρόθεσμες δηλώσεις γέννησης στο Ληξιαρχείο Αθηνών

- Ελέγχονται τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας 9.873 επιτυχόντων του ΑΣΕΠ

Μηδενικό ωράριο εκπαιδευτικών

Στην έκθεση υπάρχει αναφορά και στους εκπαιδευτικούς καθώς όπως αναφέρεται το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) έχει προχωρήσει σε ελέγχους στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων με αντικείμενο την εξέταση της νομιμότητας απαλλαγής εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από διδακτικό έργο (μηδενικό διδακτικό ωράριο).

70 δημοτικοί αστυνόμοι με πλαστά δικαιολογητικά

Στην έκθεση παρουσιάζονται σημαντικά στοιχεία καθώς γίνεται αναφορά και στην εύρεση 70 περιπτώσεων πλαστών δικαιολογητικών σε σύνολο 3.530 δημοτικών αστυνομικών ενώ αναφέρεται ότι 1 δημοτικός αστυνομικός δεν πληρούσε τις νόμιμες προϋποθέσεις διορισμού.


Δικαιολογητικά
Πλαστά
Τίτλοι γνώσης ξένης γλώσσας
52
Διπλώματα οδήγησης
1
Τίτλοι ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΛΥΚΕΙΩΝ
16
Πιστοποίηση γνώσης χειρισμού Η/Υ
17
Λοιπά
2 Πλαστά (πλαστές βεβαιώσεις μόνιμης
κατοικίας)
170 Παρατυπίες στην Πυροσβεστική

Εκτός από τη Δημοτική Αστυνομία έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν και στον διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε το 2011 για την πρόσληψη 3.800 ατόμων στην Πυροσβεστική. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι οι αρχικοί έλεγχοι που διενεργήθηκαν από το Αρχηγείο της Πυροσβεστικής, όσο και από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κατέδειξαν περίπου 170 υποψήφιους με διάφορες παρατυπίες κυρίως με την υποβολή ψευδών υπεύθυνων δηλώσεων αναφορικά με την ικανότητά τους να διεκπεραιώσουν την στρατιωτικής τους θητεία (Ι1 - Ι5)

Συστήθηκε τριμελής επιτροπή με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Προστασίας του Πολίτη που θα πραγματοποιήσει από μηδενική βάση, διασταυρώσεις όχι μόνο στις βεβαιώσεις σωματικής ικανότητας (Ι1 – Ι5), αλλά θα επεκταθεί σε όλους τους τίτλους σπουδών, πιστοποιητικών γλωσσομάθειας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, άδειες οδήγησης και αποσπάσματα ποινικού μητρώου, τα οποία περιλαμβάνονται στους προσωπικούς φακέλους των επιτυχόντων.

Η διασταύρωση των στοιχείων υπολογίζεται να τελειώσει πριν από το Πάσχα, καθώς σύμφωνα με την ΚΥΑ έχει δοθεί προθεσμία 50 εργάσιμων ημερών στην τριμελή επιτροπή, για να παραδώσει το πόρισμα της

545 εκπρόθεσμες περιπτώσεις γεννήσεων στο Ληξιαρχείο Αθηνών

Από τις 545 περιπτώσεις εκπρόθεσμων δηλώσεων γέννησης και καταχώρισης ισάριθμων ληξιαρχικών πράξεων, που εξετάστηκαν, διαπιστώθηκε ότι το Ληξιαρχείο προέβη στην έκδοση ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεων χωρίς να προβεί σε ενέργειες για την επαλήθευση των δηλωθέντων πραγματικών γεγονότων και στοιχείων .

Αριθμός υπαλλήλων που απασχολούνται με ασφαλιστική μέτρα

Μέχρι σήμερα, καταγράφηκαν οι 3.905 που απασχολούνταν/ απασχολούνται στο δημόσιο με ασφαλιστικά μέτρα/ προσωρινές διαταγές καθώς και εκείνοι που απορρίφθηκαν από τις δικαστικές αρχές οι αιτήσεις τους και αποχώρησαν από την εργασία τους.

Συγκεκριμένα, οι «ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ/ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ» ανέρχονται σε 2.259, μικρό μέρος των οποίων έχει γίνει δεκτό το αίτημα της παραμονής τους στον πρώτο βαθμό και έχει ασκηθεί έφεση από τη διοίκηση και οι υπόλοιποι που αναμένουν την έκδοση των δικαστικών αποφάσεων τους. Οι υπόλοιποι 1.646 αποχώρησαν λόγω έκδοσης απορριπτικής δικαστικής απόφασης.

Έλεγχος πιστοποιητικών γλωσσομάθειας 9.873 επιτυχόντων διαγωνισμών 2003-2009

Έλεγχος σε εξέλιξη για την εγκυρότητα των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας που αποτέλεσαν προϋπόθεση διορισμού 9.873 επιτυχόντων σε 49 Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ από το 2003-2009. Ήδη το ΣΕΕΔΔ έχει συγκεντρώσει τα αναγκαία στοιχεία που απαιτούνται για τη διασταύρωση της εγκυρότητας των εν λόγω πιστοποιητικών από τους φορείς πιστοποίησης.

1.645 αποφάσεις πειθαρχικών συμβουλίων και 248 οριστικές παύσεις υπαλλήλων

Αποφάσεις πειθαρχικών συμβουλίων: Στο σύνολο των 1.645 αποφάσεων των Πειθαρχικών Συμβουλίων του 2013, είχαμε 1.150 Αποφάσεις το Β΄ Εξάμηνο έναντι 495 το Α΄ Εξάμηνο (+132%). Από αυτές, οι 248 περιπτώσεις αφορούσαν ποινή οριστικής παύσης και πιο συγκεκριμένα, το Β΄ Εξάμηνο επιβλήθηκε η ποινή της οριστικής παύσης σε 207 περιπτώσεις έναντι 41 περιπτώσεων του Α΄ Εξαμήνου (+405%).

Χρονικό Διάστημα
Αριθμός Αποφάσεων
Οριστικές Παύσεις
Α εξάμηνο
495
41
Β εξάμηνο
1.150
207
Μεταβολή
132%
405%
Σύνολο 2013
1.645
248
220 αναγκαστικές αποχωρήσεις για ποινικούς λόγους και πλαστά δικαιολογητικά

Πραγματοποιηθείσες αναγκαστικές αποχωρήσεις: Το 2013 αποχώρησαν οριστικά από το δημόσιο για ποινικούς, πειθαρχικούς ή για λόγους υποβολής πλαστών δικαιολογητικών 220 υπάλληλοι. Πιο συγκεκριμένα, από τις αποχωρήσεις του 2013, οι 161 έγιναν το Β’ εξάμηνο έναντι 59 το Α’ εξάμηνο του ιδίου έτους (+173%).

2.487 ποινικές διώξεις

Για το χρονικό διάστημα 2007 έως τον Απρίλιο του 2013 στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης οι εισαγγελικές αρχές είχαν αποστείλει στοιχεία που αφορούσαν 794 υπαλλήλους

Από την καταγραφή των ποινικών διώξεων από το ΣΕΕΔΔ, προέκυψε ότι υπήρξαν πολλές περιπτώσεις ποινικών διώξεων το εν λόγω διάστημα, που δεν είχαν κοινοποιηθεί στον ΓΕΔΔ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έκθεση του ΣΕΕΔΔ, πλέον των προηγούμενων που είχαν διαβιβαστεί από τον ΓΕΔΔ, υπήρξαν και άλλες 1.693 ποινικές διώξεις από το 2007 και μετά

Το Υπουργείο ΔΜΗΔ, ζήτησε τον έλεγχο όλων των περιπτώσεων ποινικών διώξεων στις οποίες δεν ακολούθησε νόμιμος πειθαρχικός έλεγχος.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.