Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2014

ΟΑΕΕ: πότε αρχίζει και πότε λήγει το δικαίωμα συνταξιοδότησης

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Το πότε κάποιος αυτοαπασχολούμενος που ασφαλίζεται στον ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ) αποκτά το δικαίωμα για τη λήψη της σύνταξης αποτελεί θολό τοπίο, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τεράστια προβλήματα στις υπηρεσίες και να είναι χιλιάδες τα παράπονα… Το ίδιο συμβαίνει και σχετικά με το πότε λήγει το δικαίωμα στην καταβολή συνταξιοδότησης… Σύμφωνα, λοιπόν, με το καθεστώς που ισχύει στον ΟΑΕΕ, το δικαίωμα για σύνταξη λόγω γήρατος αρχίζει την 1η του επόμενου μήνα μέσα στον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση για σύνταξη. Σε περίπτωση όμως που το επάγγελμα έχει διακοπεί μετά την υποβολή της αίτησης, η σύνταξη καταβάλλεται από την 1η του επόμενου μήνα διακοπής του επαγγέλματος. Για τους αυτοκινητιστές που έχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης, εφόσον δεν την υπέβαλαν με τα δικαιολογητικά της σύνταξης, η σύνταξη καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου μήνα που υποβλήθηκε η άδεια.

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος υποβάλει συνταξιοδοτικό αίτημα λόγω γήρατος με διατήρηση του επαγγέλματος μετά την αίτηση συνταξιοδότησης, η σύνταξη αρχίζει από τον επόμενο μήνα υποβολής των δικαιολογητικών διακοπής του επαγγέλματος, εφόσον οι ασφαλιστικές εισφορές του διαστήματος από την αίτηση μέχρι τη διακοπή έχουν εξοφληθεί μέχρι το τέλος του μήνα υποβολής των δικαιολογητικών.

Από την άλλη, το δικαίωμα για σύνταξη αναπηρίας αρχίζει από την 1η του επόμενου μήνα της υποβολής της αίτησης, εφόσον ο δικαιούχος έχει διακόψει το επάγγελμα και η αναπηρία του προηγείται της αίτησης. Σε περίπτωση που το επάγγελμα έχει διακοπεί μετά την υποβολή της αίτησης η σύνταξη καταβάλλεται από την 1η του επόμενου μήνα διακοπής του επαγγέλματος. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος συνταξιοδοτηθεί λόγω αναπηρίας για περιορισμένο χρονικό διάστημα με διατήρηση του επαγγέλματος, η σύνταξη αρχίζει την 1η του επόμενου μήνα της υποβολής της αίτησης.

Η σύνταξη των μελών της οικογένειας θανόντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου αρχίζει από την 1η του επομένου μήνα από τον θάνατό του. Η σύνταξη αυτή μπορεί να καταβληθεί και αναδρομικά, όχι όμως για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης. Το δικαίωμα σύνταξης λήγει:

• Για τη σύνταξη γήρατος, στο τέλος του μήνα κατά τον οποίο επήλθε ο θάνατος του συνταξιούχου.

• Για τη σύνταξη αναπηρίας, στο τέλος του μήνα κατά τον οποίο ο ανάπηρος, βάσει απόφασης της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, έπαυσε να πληροί τις προϋποθέσεις για παράταση ή επήλθε ο θάνατος του συνταξιούχου.

• Για τη σύνταξη λόγω θανάτου, στο τέλος του μήνα κατά τον οποίο τελέστηκε γάμος ή επήλθε ο θάνατος του δικαιούχου της σύνταξης.

• Για παλαιούς ασφαλισμένους (έναρξη ασφάλισης πριν από την 1/1/1993), ο θάνατος των οποίων επήλθε μετά την 1/1/2007, η σύνταξη των τέκνων λήγει με τη συμπλήρωση του 18ου ή 19ου έτους, εφόσον συνεχίζουν να είναι μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή του 26ου έτους εφόσον είναι σπουδαστές ανώτερης ή ανώτατης βαθμίδας ή εφόσον αναλάβουν εργασία ή λάβουν σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος.

• Σε περίπτωση θανάτου νέου ασφαλισμένου (έναρξη ασφάλισης μετά την 1/1/1993), η σύνταξη των τέκνων λήγει με τη συμπλήρωση του 18ου έτους ή του 24ου έτους, εφόσον είναι σπουδαστές ανώτερης ή ανώτατης βαθμίδας ή εφόσον αναλάβουν εργασία ή λάβουν σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος.

• Για τη σύνταξη ανικάνων τέκνων, στο τέλος του μήνα κατά τον οποίο ο ανάπηρος, βάσει απόφασης της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, έπαυσε να πληροί τις προϋποθέσεις για παράταση σύνταξης λόγω ανικανότητας.

• Η σύνταξη που χορηγήθηκε χωρίς να συντρέχουν νόμιμες προϋποθέσεις διακόπτεται οριστικά από την 1η του επόμενου μήνα ελλείψεως των προϋποθέσεων (χωρίς αναζήτηση των καταβληθέντων όταν δεν υπάρχει δόλος ασφαλισμένου).

• Η σύνταξη που χορηγήθηκε βάσει ψευδών και απατηλών στοιχείων διακόπτεται οριστικά από την 1η του επόμενου μήνα από τη διαπίστωση.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.