Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2013

Οι αλλαγές για τους αναπληρωτές στις τροπολογίες του Υπουργείου Παιδείας

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Μέσω ΕΣΠΑ μπορούν να εργαστούν και σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

Τροπολογίες που αφορούν μια σειρά εκπαιδευτικών θεμάτων ανάμεσά τους και τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται μέσω ΕΣΠΑ κατέθεσε το Υπουργείο Παιδείας στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων – Άδεια παράστασης».

Σημαντικό κρίνεται το γεγονός ότι αναπληρωτής που προσλαμβάνεται μέσω ΕΣΠΑ μπορεί να απασχοληθεί και σε άλλο πρόγραμμα ενώ οι αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου μπορούν να αναβαθμιστούν σε πλήρους ωραρίου όχι μόνο στη γενική παιδεία αλλά και στο ίδιο πρόγραμμα ή άλλο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Ακολουθούν οι αλλαγές:

- Συγκεκριμένα οι αναπληρωτές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πλήρους ή μειωμένου ωραρίου που προσλήφθηκαν στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, είναι δυνατόν να διατεθούν με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης εντός της Επικράτειας για την κάλυψη αναγκών του ίδιου ή άλλων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

- Επίσης αναπληρωτές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που προσελήφθησαν ως μειωμένου ωραρίου και υπηρετούν στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ, δύνανται να προσληφθούν ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου για το ίδιο ή άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ στην ίδια περιοχή της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης εφόσον το έχουν δηλώσει στην αρχική τους αίτηση.

- Οι προσλήψεις αναπληρωτών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το πρόγραμμα της παράλληλης στήριξης, γίνονται αποκλειστικά ως μειωμένου ωραρίου.

- Στις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πλήρους ή μειωμένου ωραρίου στις οποίες ακολουθείται ποσόστωση κατά κλάδο και ειδικότητα, η κατανομή των δηλωθέντων κενών από το Υπουργείο στο πληροφοριακό σύστημα γίνεται κατά τρόπο τυχαίο ανά περιοχή πρόσληψης.

- Οι προσλήψεις στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, γίνονται οποιαδήποτε στιγμή χωρίς χρονικούς περιορισμούς.

- Υποψήφιοι αναπληρωτές ειδικής αγωγής οι οποίοι δε συμπεριλήφθηκαν στους προσωρινούς πίνακες, δύνανται να συμπεριληφθούν στους οριστικούς πίνακες αναπληρωτών εφόσον προσκομίσουν μεταπτυχιακό τίτλο στην ειδική αγωγή έως την κύρωση των οριστικών πινάκων.

- Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής εφόσον απασχολούνται 16 ώρες εβδομαδιαίως συμπληρώνουν το προβλεπόμενο από το νόμο διδακτικό ωράριο με διδακτικό υποστηρικτικό έργο στη σχολική μονάδα και κατά συνέπεια λογίζονται ως πλήρους ωραρίου. Τα παραπάνω ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται από τους πίνακες γενικής εκπαίδευσης για τις δομές της ειδικής αγωγής.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.