Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

Εγγραφή αθλητών στους πίνακες της ΓΓΑ

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Τι ισχύει για την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Όσοι μαθητές έχουν πετύχει διακρίσεις σε κάποιο άθλημα έχουν μερικά προνόμια ως προς την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Ανάλογα με τη διάκριση και τη διοργάνωση στην οποία την έχουν επιτύχει δικαιούνται εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ είτε χωρίς εξετάσεις, είτε σε ποσοστό επί των θέσεων των εισακτέων λαμβάνοντας και μια προσαύξηση στα μόρια τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να επωφεληθούν ως προς την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι η εγγραφή των αθλητών στον ειδικό πίνακα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Ήδη στην ιστοσελίδα της ΓΓΑ υπάρχει ανακοίνωση για νέα αίτηση και φόρμα για την εγγραφή αθλητών και αθλητριών στον ειδικό πίνακα.

Τα δικαιολογητικά παρατίθενται ακολούθως, ενώ για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στο σύνδεσμο http://www.sportsnet.gr/index.php/athlitismos/athlitismos/diakrithentes-athlite.

Στην ιστοσελίδα που παραθέτουμε υπάρχει και λίστα με ονόματα 16.523 αθλητών που έχουν πετύχει διακρίσεις από το 2000 έως και τις 29 Νοεμβρίου του 2009.

Δικαιολογητικά εγγραφής

- Αίτηση (κατεβάστε την αίτηση).
- Βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας για τη διάκριση. (Κατεβάστε την εφαρμογή σε access 2003).
- Βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας για τη διάκριση. (Κατεβάστε την εφαρμογή σε access 2007).
- Βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας για τη διάκριση. (Κατεβάστε την εφαρμογή σε συμπιεσμένη μορφή rar).

Η ανωτέρω βεβαίωση θα συνοδεύεται από:

α) Ακριβές αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας,
β) αντίγραφο της προκήρυξης του εκάστοτε πρωταθλήματος,
γ) αντίγραφο της δήλωσης συμμετοχής στο εκάστοτε πρωτάθλημα,
δ) αντίγραφα φύλλα αγώνος επικυρωμένα από την αγωνόδικο επιτροπή και την αθλητική ομοσπονδία, και
ε) θεωρημένη τελική κατάταξη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εξαιρετική αγωνιστική διάκριση όπως ορίζεται από το νόμο είναι:

α) Η κατάκτηση 1ης έως 8ης νίκης σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

β) Η κατάκτηση 1ης έως 8ης νίκης σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων - νεανίδων, παίδων - κορασίδων (εφεξής για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου: όλων των κατηγοριών) σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση της εξαιρετικής αυτής αγωνιστικής διάκρισης είναι η συμμετοχή στη διοργάνωση εθνικών ομάδων από οκτώ τουλάχιστον χώρες προκειμένου για τα ομαδικά αθλήματα και για τα ατομικά αθλήματα, η συμμετοχή οκτώ τουλάχιστον αθλητών ανά αγώνισμα από οκτώ τουλάχιστον χώρες στο αγώνισμα που σημειώθηκε η διάκριση.

γ) Η κατάκτηση 1ης έως 8ης νίκης σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση της εξαιρετικής αυτής αγωνιστικής διάκρισης είναι να ισχύουν τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄της παραγράφου αυτής.

δ) Η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Μεσογειακούς Αγώνες.

ε) Η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας.

στ) Η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών.

ζ) Η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Πανελλήνιους Μαθητικούς - Σχολικούς Αγώνες.

η) Η επίτευξη ή η ισοφάριση παγκόσμιας ή πανευρωπαϊκής επίδοσης όλων των κατηγοριών σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες.

θ) Η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες.

Εισαγωγή σε ΑΕΙ-ΤΕΙ χωρίς εξετάσεις

ΔΙΑΚΡΙΣΗ

1. 1η έως 6η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

2. 1η έως 6η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

3. 1η έως 3η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών – γυναικών, νέων ανδρών – νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων

4. Επιτυγχάνουν ή ισοφαρίζουν παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή επίδοση ανδρών – γυναικών σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο αθλητικές ομοσπονδίες

Οι αθλητές με τις πιο πάνω διακρίσεις εισάγονται σε οποιαδήποτε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ της προτίμησής τους και εγγράφονται σε αυτό, καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων που ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ χωρίς εξετάσεις


ΔΙΑΚΡΙΣΗ

1. 7η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες

2. 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσμιους Αγώνες αντρών – γυναικών, νέων ανδρών – νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων

3. 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα αντρών – γυναικών

4. 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα παίδων – κορασίδων

5. 1η έως 3η νίκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας

6. 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες

7. Επιτυγχάνει ή ισοφαρίζει παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή επίδοση νέων ανδρών − νέων γυναικών, εφήβων νεανίδων
Οι αθλητές που επιτυγχάνουν μια από τις πιο πάνω διακρίσεις εισάγονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και εγγράφεται σε αυτά, καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων

Εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ με προσαύξηση μορίων

1. Για 7η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

2. Για 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανδρών−γυναικών, παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι

3. Για 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμιους Αγώνες παίδων – κορασίδων ή για την επίτευξη ή ισοφάριση παγκόσμιας επίδοσης παίδων – κορασίδων, παρέχεται 25% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι

4. Για 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα νέων ανδρών – νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων, παρέχεται προσαύξηση 30% για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

5. Για 4η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα παίδων – κορασίδων, παρέχεται προσαύξηση 35% για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 15% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι

6. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ανδρών − γυναικών, παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι

7. Για 1η έως 3η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα παίδων − κορασίδων, ή για την επίτευξη ή ισοφάριση ευρωπαϊκής επίδοσης παίδων – κορασίδων, παρέχεται προσαύξηση 40% για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 20% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

8. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα νέων ανδρών − νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων, παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 20% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι

9. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα παίδων – κορασίδων, παρέχεται προσαύξηση 30% για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 15% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι

10. Για 1η έως 3η νίκη σε Μεσογειακούς Αγώνες, παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 15% προσαύξηση για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι

11. Για 1η έως 3η νίκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας παρέχεται 25% προσαύξηση για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι

12. Για 1η έως 3η νίκη σε παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες, παρέχεται είκοσι δύο τοις εκατό (22%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι

13. Για 1η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών παρέχεται 20% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 10% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι

14. Για 2η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών παρέχεται 20% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 8% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι

15. Για 3η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών παρέχεται 20% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 7% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι

16. Για 1η έως 3η νίκη σε Πανελλήνιους Μαθητικούς − Σχολικούς Αγώνες παρέχεται 20% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι., παρέχεται προσαύξηση 10% για την 1η νίκη, 8% για τη 2η νίκη και 7% για την 3η νίκη
Σε περιπτώσεις που οι αθλητές έχουν πετύχει μια από τις διακρίσεις που παρουσιάζονται στις πιο πάνω περιπτώσεις δικαιούνται μια προσαύξηση στα μόρια τους ανάλογα με τη διάκρισή τους. Οι εν λόγω αθλητές εισάγονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. σε ποσοστό 20% επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και σε ποσοστό 3% επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων σε οποιαδήποτε άλλη σχολή ή τμήμα ΑΕΙ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να διεκδικήσει το ποσοστό των θέσεων που προσφέρεται στους διακριθέντες αθλητές είναι να συγκεντρώνουν αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με το 90% του αριθμού των μορίων του τελευταίου εισαχθέντος στη συγκεκριμένη σχολή στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος, κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (A΄188), όπως ισχύει, ύστερα από προσαύξηση του συνόλου των μορίων.

Παράδειγμα: Αθλητής που επιθυμεί να εισαχθεί στο τμήμα Ιατρικής στη Θεσσαλονίκη που είχε βάση εισαγωγής 18.680 μόρια θα πρέπει μετά από την προσαύξηση που θα λάβει ανάλογα με τη διάκρισή του να συγκεντρώσει 16.812 μόρια (90% του τελευταίου εισαχθέντα).

Δηλαδή αν ο εν λόγω υποψήφιος έχει συγκεντρώσει στις πανελλήνιες 15.900 μόρια και έχει 1η νίκη σε πανελλήνιους αγώνες θα λάβει προσαύξηση 10% στα 15.900 μόρια άρα θα έχει συγκεντρώσει 15.900 + 1.590 (10% προσαύξηση) 17.490 μόρια. Άρα έχει δικαίωμα να διεκδικήσει μια από τις θέσεις τις Ιατρικής Αθηνών που προσφέρονται για τους αθλητές (το 90% είναι 16.812 μόρια).Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.