Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2013

Το νέο φορολογικό

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Με δύο αλλαγές κατατέθηκε το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε ως μέρος του πολυνομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Πιο αναλυτικά τελικά δεν καταργήθηκε η έκπτωση του 1,5% κατά τη μηνιαία παρακράτηση στους μισθούς και μειώθηκε ο φορολογικός συντελεστής για αποζημιώσεις απόλυσης άνω των 100.000 ευρώ που είχε αποδοθεί σε τυπογραφικό λάθος. Έτσι η έκπτωση παραμένει αν και παραμένει η πρόβλεψη ότι η κάθε κυβέρνηση μέσω του υπουργού Οικονομικών. Στην πράξη δηλαδή δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέες υψηλότερες παρακρατήσεις φόρου στην περίπτωση που αλλάξει ο τρόπος αναγωγής του μηνιαίου εισοδήματος σε ετήσιο προκειμένου να υπολογιστεί και η νέα παρακράτηση.

Η νέα φορολογική κλίμακα που θα ισχύσει για μισθωτούς και συνταξιούχους είναι μειωμένη σε τρία κλιμάκια και συντελεστές φορολόγησης 22%, 32% και 42%. Σημαντικά περικόπτονται και οι φοροαπαλλαγές, ενώ δίνεται έκπτωση φόρου για τις ιατρικές δαπάνες και για δωρεές.

Πιο συγκεκριμένα, μισθωτοί και συνταξιούχοι θα φορολογηθούν με την εξής κλίμακα:


Φορολογητέο εισόδημα
(Ευρώ)
Φορολογικός συντελεστής
(%)
Φορολογική κλίμακα
(Ευρώ)
Σύνολο
Εισόδημα (Ευρώ)Φόρος (Ευρώ)
≦ 25.00022%5.50025.0005.500
25.001 ≦ 42.00032%5.44042.00010.940
≧ 42.00142%

Από την κλίμακα εξαιρούνται:

• οι αξιωματικοί που υπηρετούν σε πλοία του εμπορικού ναυτικού, οι οποίοι φορολογούνται με συντελεστή 15%, και
• το κατώτερο πλήρωμα που υπηρετεί σε πλοία του εμπορικού ναυτικού και το οποίο φορολογείται με φορολογικό συντελεστή 10%.

Αφορολόγητο όριο εισοδήματος ή φορολογική έκπτωση

Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά 2.100 ευρώ, όταν το φορολογητέο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 21.000 ευρώ. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των 2.100 ευρώ, το ποσό της μείωσης περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.

Για φορολογητέο εισόδημα το οποίο υπερβαίνει το ποσό των 21.000 ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά 100 ευρώ ανά 1.000 ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος.

Όταν το φορολογητέο εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 42.000 ευρώ, δεν χορηγείται μείωση φόρου.

Παράλληλα κάθε παροχή σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος και ξεπερνάει τα 300 ευρώ ετησίως συνυπολογίζεται στο εισόδημα του και φορολογείται κανονικά με τα υπόλοιπα εισοδήματα του.

•Το εισόδημα από ακίνητη περιουσία φορολογείται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Ενοίκια
(ευρώ)
Συντελεστής
(%)
Φόρος κλιμακίου
(ευρώ)
Σύνολο
Εισόδημα (ευρώ)Φόρος (ευρώ)
≤12.00011%1.32012.0001.320
>12.00133%

Οι αποζημιώσεις απόλυσης θα παραμείνουν αφορολόγητες μέχρι το όριο των 60.000 ευρώ και από 60.001 και πάνω θα φορολογούνται με συντελεστές 10%, 20% και 30%.

Πιο συγκεκριμένα οι αποζημιώσεις φορολογούνται με την εξής κλίμακα:

Κλιμάκιο αποζημίωσης
(ευρώ)
Φορολογικός
Συντελεστής
0-60.0000%
60.001-100.00010%
100.001-150.00020%
150.001 και άνω30%

Το νέο σχέδιο προβλέπει φορολόγηση και για το εφάπαξ των συνταξιούχων με συντελεστές 10% και 20% και 15% για κάθε περιοδικά καταβαλλόμενη παροχή.

Πιο αναλυτικά το ασφάλισμα που καταβάλλεται στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων φορολογείται αυτοτελώς:

α) με συντελεστή 15% για κάθε περιοδικά καταβαλλόμενη παροχή.

β) με συντελεστή 10% για εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή μέχρι 40.000 ευρώ και με συντελεστή 20% για εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή που υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ.

Οι συντελεστές των ανωτέρω περιπτώσεων αυξάνονται κατά 50% σε περίπτωση είσπραξης από το δικαιούχο ποσού πρόωρης εξαγοράς. Δεν θεωρείται πρόωρη εξαγορά κάθε καταβολή που πραγματοποιείται σε εργαζόμενο ο οποίος έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή έχει υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας του.

Τα κέρδη των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών φορολογούνται με την εξής κλίμακα:

Φορολογητέο εισόδημα
(ευρώ)
Συντελεστής
(%)
Φόρος κλιμακίου (ευρώ)Σύνολο
Εισόδημα (ευρώ)Φόρος (ευρώ)
≦ 50.00026%13.00050.00013.000
≧ 50.00133%


•Για τα φυσικά πρόσωπα με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1ης Ιανουαρίου 2013 και για τα 3 πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητας τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας της παραγράφου 1 μειώνεται κατά 50%, εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα τους από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ.

•Τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται με συντελεστή 13%.

Φορολογικός συντελεστής για το εισόδημα από κεφάλαιο

•Τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή 10%.

•Οι τόκοι φορολογούνται με συντελεστή 15%.

•Τα δικαιώματα φορολογούνται με συντελεστή 20%.

Αυτό είναι το νέο φορολογικό

  • Διαβάστε εδώ το πολυνομοσχέδιο
  • Διαβάστε εδώ την αιτιολογική έκθεση

Πηγή: http://www.real.gr και http://www.enikos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.