Σάββατο, 29 Ιουνίου 2013

Η διασφάλιση της προσβασιμότητας στα εκπαιδευτικά προγράμματα ΑμεΑ

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 'Προγράμματα δια βίου Εκπαίδευσης για την Αναπηρία Α.Π. 7, 8, 9' επιχειρησιακό πρόγραμμα "Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση" με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑΜΕΑ) διοργάνωσε ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης στις 8 Ιουνίου.
Ένας από τους βασικούς σκοπούς, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία κ. Ιωάννης Βαρδακαστάνης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των προγραμμάτων για τα Ατομα με Αναπηρία σε όλη τη χώρα, τα οποία αφορούν στη δια βίου μάθηση, την επιμόρφωση, την κατάρτιση, την ενημέρωση-ευαισθητοποίηση, την εκπόνηση ερευνών και μελετών και προγράμματα εκπαίδευσης αιρετών στελεχών και εργαζομένων του Αναπηρικού κινήματος, που θα λειτουργήσουν ως ακτιβιστές και συνήγοροι των ατόμων με αναπηρία.

Η συμμετοχή όλων στα προγράμματα είναι σημαντική.
Η κα Χατζηπέτρου Ανθή στέλεχος της ΕΣΑΜΕΑ τέλεια εκπαιδευμένη, με τρόπο κατανοητό και ευχάριστο αναφέρθηκε στον ρόλο της εκπαίδευσης ενηλίκων με κέντρο πάντα τα άτομα με αναπηρία. Ανέφερε τον όρο "δια βίου μάθηση" όπως επικρατεί διεθνώς, αντί του όρου "δια βίου εκπαίδευση" για να αποδείξει τη διαφορά μεταξύ των δίδυμων εννοιών και συνέχεια την εκπαίδευση και κατάρτιση.

Επικέντρωσε την προσοχή της στο σημείο 'τι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων (με ή χωρίς αναπηρία) και σημείωσε μεταξύ άλλων τα εξής: «Οι ενήλικοι έχουν ανάγκη να γνωρίζουν για ποιο λόγο χρειάζονται να μάθουν, έχουν ικανότητα να αυτοκαθορίζονται, να παίρνουν αποφάσεις για τη ζωή τους και θέλουν να τους αντιμετωπίζουν και οι άλλοι ανάλογα. Οι ενήλικοι έρχονται στην εκπαίδευση φέρνοντας μαζί τους ένα απόθεμα εμπειριών που είναι πολύ μεγαλύτερο και διαφορετικότερο από αυτό των παιδιών.

Θέλουν να αποκτούν γνώσεις για να δρουν σωστά και αποτελεσματικά. Επομένως οι μαθησιακοί προσανατολισμοί των ενηλίκων έχουν ως επίκεντρο το πρόβλημα και όχι την απόκτηση γενικών ακαδημαϊκών γνώσεων. Τα πιο σημαντικά κέντρα μάθησης για τους ενηλίκους δεν είναι τα εξωτερικά (προαγωγή, αύξηση μισθού κ.ά.), αλλά εσωτερικά (ανάγκη για ικανοποίηση από την εργασία, αυτοεκτίμηση κ.ά.).

Γι’ αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει να είναι ευέλικτο με βάση τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων. Το μαθησιακό κλίμα πρέπει να στηρίζεται από τον αλληλοσεβασμό, την αλληλεπίδραση εκπαιδευτή - εκπαιδευομένου και την ελευθερία έκφρασης.
Ο εκπαιδευτής πρέπει να είναι περισσότερο συντονιστής των ενεργειών, μια πηγή μάθησης που αξιοποιείται από τους εκπαιδευόμενους, παρά ένας μεταφορέας γνώσης ή καθοδηγητής.

Ετσι πρέπει να υπάρχει ανταλλαγή εμπειριών, ανακάλυψη γνώσης, συλλογικότητα, συμμετοχή: συζητήσεις, ομαδικές εργασίες, πρακτικές εφαρμογές, εκπόνηση συλλογικών σχεδίων δράσης, εκπαίδευση μέσω Τέχνης, παιχνίδια ρόλων, διασύνδεση μάθησης με πραγματικά προβλήματα κ.α» σημείωσε.

Στη συνέχεια η κα Μαρίλη Χρυστοφή, εκπαιδεύτρια σε θέματα προσβασιμότητας, τοπογράφος μηχανικός εμπειρογνώμονας προσβασιμότητας, συνεργάτης της ΕΣΑΜΕΑ, μας πληροφόρησε με πολύ σαφήνεια για όλους τους νόμους που υπάρχουν στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία σε σχέση με την προσβασιμότητα και την αναπηρία.

Τι είναι προσβασιμότητα Προσβασιμότητα είναι ένα περιβάλλον που επιτρέπει σε όλα τα άτομα χωρίς διακρίσεις να έχουν πρόσβαση σ’ αυτό.

Επιτρέπει την αυτόματη διακίνηση και χρήση των διατιθεμένων υποδομών, υπηρεσιών, αγαθών, πληροφοριών και επικοινωνιών.

Προσφέρεται σε όλους, ανεξαρτήτως φύλλου, ηλικίας, αναπηρίας, εθνικής προέλευσης κ.λπ. με άνεση, με ασφάλεια και υγεία.

Επιτρέπει τον αυτοσεβασμό, την αξιοπρέπεια, την ενεργό συμμετοχή - την ισοτιμία.
Προκειμένου να επιτρέψουν στα άτομα με αναπηρία να ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής, τα συμβαλλόμενα κράτη, λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα, για την εξάλειψη των εμποδίων και κωλυμάτων προσβασιμότητας, προκειμένου τα άτομα με αναπηρίες να έχουν πρόσβαση σε ίση βάση με τους άλλους, στο φυσικό περιβάλλον, στα μέσα μεταφοράς, την πληροφορία, τις επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνολογιών και συστημάτων πληροφορίας και επικοινωνιών, ακόμη και μορφές ζωντανής βοήθειας.

Η προσβασιμότητα επομένως είναι το 'κλειδί' για ίσες ευκαιρίες για όλους τους πολίτες!
Και η δια βίου εκπαίδευση 'ο θεμελιώδης λίθος' της ανάπτυξης και της προόδου.
Ευχαριστούμε τον πρόεδρο κ. Ι. Βαρδακαστάνη για την πρωτοβουλία διοργάνωσης αυτής της ημερίδας και τις εκπαιδεύτριες κα Χατζηπέτρου Ανθή και Χριστοφή Μαρίλη με τις οποίες μοιραστήκαμε τις τεκμηριωμένες γνώσεις και εμπειρίες τους.

Ευελπιστούμε να έχομε τη χαρά να παρακολουθήσουμε και στα Χανιά ένα από τα πολλά προγράμματα που είναι προς υλοποίηση.

*Οργ. Γραμματέας
ΑΜΕΑ Χανίων


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.