Σάββατο, 27 Απριλίου 2013

Πολυνομοσχέδιο, τα ψιλά γράμματα

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Από σαράντα κύματα πέρασε το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, μέχρι να κατατεθεί. Διορθώσεις επί διορθώσεων, προσθαφαίρεση διατάξεων, ρυθμίσεις της τελευταίας στιγμής -οι οποίες μπήκαν και βγήκαν λόγω αντιδράσεων- χρωμάτισαν το σκηνικό που διαμορφώθηκε γύρω από το περιλάλητο νομοθέτημα του υπουργείου Οικονομικών με τα προαπαιτούμενα -και όχι μόνο- για να εκταμιευθούν δύο δόσεις συνολικού ύψους 8,8 δισ. ευρώ.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τις εφορίες και τα ασφαλιστικά ταμεία, το νέο χαράτσι για το 2013, τις απολύσεις στο Δημόσιο, τον νέο τρόπο καταβολής του ΦΠΑ, το άνοιγμα και άλλων επαγγελμάτων, όπως και τις αλλαγές στην οργανωτική δομή του υπουργείου Οικονομικών.

Οι νάρκες... που επιχειρήθηκε να μπουν στο πολυνομοσχέδιο εξουδετερώθηκαν. Ούτε η επίμαχη διάταξη για τους συμβασιούχους του Δημοσίου (αν και είχε ξεμείνει στην εισηγητική έκθεση και αποσύρθηκε στη συνέχεια), ούτε η διάταξη για τη μείωση των νέων συντάξεων του ΟΑΕΕ κατά 35% ενσωματώθηκαν τελικώς σε αυτό. Εκτός και αν μας προκύψουν κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Κατάργηση θέσης ίσον απόλυση

Στο νομοσχέδιο περιγράφεται το καθεστώς των υποχρεωτικών αποχωρήσεων από το Δημόσιο στις περιπτώσεις υπαλλήλων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Το καθεστώς της διαθεσιμότητας δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση κατάργησης θέσεων για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) που ανήκουν στον δημόσιο τομέα.

Η σχετική διάταξη αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «σε περίπτωση κατάργησης θέσεων σε ΝΠΙΔ προβλέπεται καταγγελία της σύμβασης εργασίας των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου».

Η πειθαρχική διαδικασία

Αλλάζει και η πειθαρχική διαδικασία στο Δημόσιο. Η δίωξη αρχίζει είτε με την κλήση του υπαλλήλου σε απολογία από το μονομελές πειθαρχικό όργανο, είτε με την παραπομπή του στο πειθαρχικό συμβούλιο. Η πειθαρχική διαδικασία ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δύο μηνών από την κλήση σε απολογία, ή με την έκδοση πειθαρχικής απόφασης μονομελούς οργάνου, ή με παραπομπή ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου.

Σε περίπτωση παραπομπής ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου, η πειθαρχική διαδικασία ολοκληρώνεται εντός δύο μηνών από την παραπομπή, εκτός αν απαιτείται η διεξαγωγή ανάκρισης, οπότε ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων μηνών.

Τα χρέη και η ρύθμιση στην εφορία

Στο μέτωπο της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων χρεών προς την εφορία, έχουν ενδιαφέρον οι λεπτομέρειες που κάνουν και τη… διαφορά:

Όσοι μπουν στη ρύθμιση μπορούν να κάνουν και συμψηφισμό για οφειλές του Δημοσίου προς τους ίδιους.

* Όσοι καθυστερήσουν να πληρώσουν 1 δόση θα επιβαρυνθούν με προσαύξηση 15%. Για να μη χάσουν οριστικά τη ρύθμιση πρέπει μέχρι το τέλος της επόμενης να πληρώσουν και τη δόση που έχασαν και την προσαύξηση. Η δόση αυτή με την αναλογούσα προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης.

* Η έκπτωση στις προσαυξήσεις είναι από 25% (48 δόσεις) μέχρι 50% (εφάπαξ).

* Όσοι κλείσουν πάνω από 48 δόσεις χάνουν την έκπτωση από τις προσαυξήσεις, ενώ χάνουν τη ρύθμιση όσοι δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση και δηλώσεις ΦΠΑ.

* Στη ρύθμιση δεν μπορούν να ενταχθούν όσοι έχουν καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί εναντίον τους ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή.

* Στη ρύθμιση των απεριόριστων μηνιαίων δόσεων μπορούν να υπαχθούν και όσοι είχαν τακτοποιήσει τις οφειλές μέχρι και τις 31-12-2012 με παλαιότερες ρυθμίσεις, αλλά στη συνέχεια έχασαν τις ρυθμίσεις. Αρκεί αυτό να έχει γίνει μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης του νομοσχεδίου στη Βουλή.

* Ληξιπρόθεσμες έως την 31η.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες στις εφορίες και στα τελωνεία, δύνανται -κατόπιν αίτησης των οφειλετών και εφόσον συντρέχει πραγματική οικονομική αδυναμία- να ρυθμίζονται έως και σε 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις και όχι πέραν της 31ης-6-2017.

* Κάθε υπαχθείσα στη ρύθμιση βασική οφειλή από την 1η.1.2013 επιβαρύνεται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίες υπολογίζονται με ετήσιο επιτόκιο 8,75%.

* Η «πάγια ρύθμιση» για τα χρέη του 2013 προβλέπει την καταβολή των χρεών σε έως 12 δόσεις και σε «έκτακτη αιτία» έως 24.

Να σημειωθεί ότι χρέη μέχρι 200 ευρώ τα οποία έχουν δημιουργηθεί έως το 1993 παραγράφονται υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν δημιουργηθεί νέα.

Οι οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία

Όσον αφορά τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία, στο πλαίσιο της νέας αρχής κεφαλαιοποιούνται όλα μέχρι τις 31/12/2012 με έκπτωση στις προσαυξήσεις. Έως 5.000, οι δόσεις καθορίζονται με βάση την οικονομική δυνατότητα. Άνω των 5.000 ευρώ τα χρέη ρυθμίζονται σε 48 δόσεις και θα πρέπει να εξοφληθούν έως τις 30.6.2017.

Όπως και στην περίπτωση των οφειλών προς την εφορία, για περισσότερες δόσεις πρέπει να αποδειχθεί η αδυναμία ανταπόκρισης του οφειλέτη.

Το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης για την αποπληρωμή των χρεών προς τα ταμεία ορίζεται στα 50 ευρώ.

Το χαράτσι έγινε ΕΕΤΑ

Και το όνομα αυτού Έκτακτο Εδικό Τέλος Ακινήτων (ΕΕΤΑ). Θα το πληρώσουν ιδιοκτήτες και επικαρπωτές που τα ακίνητά τους είχαν ρεύμα την 1η Μαΐου. Η καταβολή του τέλους, που θα είναι μειωμένο κατά 15% σε σχέση με το χαράτσι, θα γίνει σε 5 δόσεις από τον Ιούνιο μέχρι τον Φεβρουάριο του 2014, μέσω της ΔΕΗ. Μέχρι τα μέσα Μαΐου (15 του μήνα) μπορούν να διορθωθούν τυχόν λάθη από τους πολίτες.

Το τέλος αφορά δομημένες επιφάνειες ακινήτων, ανεξάρτητα αν αυτές είναι αποπερατωμένες. Αυτό ίσχυε και τώρα, διευκρινίζει το υπουργείο Οικονομικών.

Οι πρώτοι λογαριασμοί για το ΕΕΤΑ του 2013 αναμένεται να αποσταλούν από τη ΔΕΗ και τους παρόχους τον Ιούνιο ή το αργότερο τον Ιούλιο.

Παράλληλα, στο πολυνομοσχέδιο προβλέπεται για τα ακίνητα εκτός αντικειμενικών τιμών πως οι τιμές ζώνης για τον υπολογισμό του τέλους θα αναπροσαρμοστούν από 3 ευρώ το τ.μ., που ήταν για το τέλος του 2012, με τη μέση τιμή ζώνης του δήμου στον οποίο ανήκουν. Φόρο θα κληθούν να πληρώσουν και οι ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν τα ακίνητά τους σε υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου.

Το ποσό του ΕΕΤΑ προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων των ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών επί τον συντελεστή προσδιορισμού ΕΕΤΑ και επί τον συντελεστή προσαύξησης.

Δεν το πληρώνουν:

Μακροχρόνια άνεργοι με μη διακοπτόμενο χρόνο ανεργίας ίσο ή μεγαλύτερο του ενός έτους, κατά την ημερομηνία έκδοσης του πρώτου λογαριασμού.

Όσοι είναι άνεργοι κατά την ημερομηνία έκδοσης του πρώτου λογαριασμού που περιλαμβάνει ΕΕΤΑ.

Η τιμή ζώνης του ακινήτου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ, το οικογενειακό εισόδημα, κατά το οικονομικό έτος 2012 να μην υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, το εμβαδόν του ακινήτου να μην υπερβαίνει τα 120 τ.μ. τα οποία προσαυξάνονται κατά 20 τ.μ. για κάθε προστατευόμενο τέκνο και μέχρι τα 200 τ.μ.

Επιπλέον πρέπει η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας έτους 2010 του δικαιούχου να μην υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ, οι οποίες προσαυξάνονται κατά 10.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

Ο ΦΑΠ

Ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας των ετών 2011-2012 καταβάλλεται σε 7 μηνιαίες δόσεις, όχι μικρότερες των 50 ευρώ, ενώ του 2013 θα καταβληθεί σε 4 ίσες μηνιαίες δόσεις.

Αλλάζουν οι δομές των ελεγκτικών μηχανισμών

Από τις 31 Ιουλίου 2013, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες, το προσωπικό και τους διαθέσιμους πόρους σειράς μονάδων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), αλλά και την Υπηρεσία Εσωτερικών Ελέγχων του υπουργείου Οικονομικών. Επίσης, στις 31 Οκτωβρίου θα αναλάβει και τους ελέγχους του ΣΔΟΕ.

Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο πολυνομοσχέδιο, στη νέα Γενική Γραμματεία περνούν οι μονάδες της ΓΓΠΣ που αφορούν την άσκηση της φορολογικής και της τελωνειακής διοίκησης.

Οι αρμοδιότητες προληπτικού ελέγχου εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας και προσωρινού φορολογικού ελέγχου, ιδίως στους παρακρατούμενους και στους επιρριπτόμενους φόρους, με έμφαση στον ΦΠΑ, καθώς και ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων της τελωνειακής νομοθεσίας μεταβιβάζονται στις 31 Οκτωβρίου 2013 στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών. Ο έλεγχος των υποθέσεων, για τις οποίες εκδίδεται εντολή ελέγχου μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2013, ολοκληρώνεται από το ΣΔΟΕ.

Οι 18άρηδες

Οι φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους υποχρεώνονται να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μόνο εφόσον δεν εμφανίζονται ως προστατευόμενα μέλη στις φορολογικές δηλώσεις των γονέων ή κηδεμόνων τους.


Πηγή: http://www.enikos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.